torstai 22. joulukuuta 2016

Tutkimukset vahvistavat: Yksinäisyys ja sen katastrofaaliset haitat koskevat erityisesti miehiä

On eräänlainen perinne, että Fundamentti muistuttaa näin joulun alla sen pimeästä puolesta, siitä miten yksinäisyys on raskas onnettomuus kenelle tahansa, mutta erityisesti se on miesten syöksykierteen elimellinen osa ja elämän tragedia.

Ennen kun menemme huonoihin uutisiin, otetaan ensiksi hyvät:


Eli fiksuilla on vähemmän ystäviä. Samoin, voisi sanoa että aidoimmilla ihmisillä kyseessä ei ole "antisosiaalisuus", vaan se että he kaipaavat aitoutta, eikä mitään sosiaalista teatteria ihmissuhteisaaan.

Entä ne huonot uutiset?

Tutkimukset osoittavat seuraavaa (pääset katsomaan tutkimukset kun klikkaat linkitetystä tekstistä -tutkimuset ja lähteet ovat pääasiassa englanniksi) :

- Torjutuksi tuleminen, haavoittaa meitä psykologisesti eniten
Miehen osa on tässä "tasa-arvoisessa" yhteiskunnassa aloitteiden tekeminen ja siten hän kantaa suurimman riskin tulla torjutuksi. Syy miksi tässä voidaan puhua näin "yleistäen", on naisten hypergamian aiheuttamassa tilassa, jossa naiset keskittyvät pienelle miesten vähemmistölle, joten siksi tämä asetelma on keskivertomiehen ongelma.
Todellakin, naisten hypergamian takaa sen, että naiset 1. ei tee aloitteita 2. valitsee vain 1-10% kaikista miehistä, joita yleensä yhdistää raha, status ja ulkonäkö (hypergamian lakien
vuoksi, miesten on oltava korkeammalla tasolla kuin naisen, "jotta kelpaisivat", joten näin ollen keskivertonainen vaatii yli keskiverron olevaa, itseään tasokaampaa miestä).
Toki on poikkeuksia, mutta ne ovat kuten sanottua: poikkeuksia.
- Eristäminen aiheuttaa neurotieteilijöiden mukaan fyysistä tuskaa. Syrjäytyneistä suurin osa on miehiä. Moni tietääkin "kadonneen kauniin tytön"-syndrooman, mutta kukaan ei muista tavallista miestä, oli tämä kadoksissa tai ei; "Tapauksen seuranta on mediassa usein ylimitoitettua suhteessa kadonneisiin miehiin, eri etnistä alkuperää oleviin naisiin tai vähemmän viehättäviin henkilöihin verrattuna."
- Tutkimuksien mukaan yksinäisyys ei ole ylipäänsä kenellekään hyväksi. Se aiheuttaa mm. unettomuutta (mikä johtaa moneen lisäongelmaan), lisää stressihormoneja, heikentää kognitiivisia kykyjä ja immuunipuolustusta. Mutta koska se on etenkin modernin miehen ongelma (ja naiselle yleensä pelkkä valinta tai uhristatuksen nostatus, josta nähtiin esimerkki taannoisessa a2illan yksinäisyysillassa, missä naisbloggari Jenni oli kuulemma niin kovin yksin, paitsi mitä nyt kavereita, ystäviä ja tuttavia on paljon) mikä selittänee osaltaan sen, miksi mies jolla ei ole samanlaista etuoikeutusta ja seksuaalista valtaa kuin naisella, kuolee naista selvästi aiemmin - ihan kuten miehet ovat myös yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa muutenkin. Palaset yhdistyvät, ja näet nyt edessäsi kokonaisukuvan jota et pysty kieltämään.
- Monotoninen ja ankea ympäristö on myös ongelmallinen. Se esim. lisää sulkeutuneisuutta ja sisäänpäinkääntyneisyyttä, mitä on monen vaikea käsitellä, ja mikä osaltaan edistää yksinäisyydessä pysymistä. Näin ollen tämä on jälleen yksi seikka mikä liittyy enemmän miehiin. Lisäksi mitä tulee ympäristön vaihteluun, naiset saavat helpommin asunnon kuin miehet ja voit nähdä myös asuntotarjousilmoituksia joissa nimenomaan vuokrataan asunto vain tytölle, mutta et näe koskaan miehelle ekslusiivisesti vuokrattavia asuntoja. Samoin, yleensä ne ovat ne maaseudun miehet jotka jäävät maaseuduille pitämään yllä kuolevaa sukutilaa, samalla kun naiset lähtevät leveämmän leivän ja pienen miesvähemmistön pyörittämän kullikarusellin perässä kaupunkiin "juoksemaan juoksujaan" ja viettämään parhaimman seksuaalisen markkina-arvon vuosiaan.
- Syöksykierre jatkuu, sillä kovina aikoina ihmiset on ohjelmoitu hakeutumaan seuraan, kun taas yksinäisen miehen osa syvenee entisestään kun tämäkään tarve ei täyty.
- Ja kierre jatkuu myös siten, että silloin kun mies pelkää torjuntaa, hän tällöin aliarvioi naisten seksuaaliset viestit ja kutsut, joten siitä tulee itseään ruokkiva tila, eikä hän täten enää uskalla lähestyä naisia.

Miehen heikko asema ei siis ole sattuma. Mies on tuomittu syöksykierteeseen, joka ruokkii itseään.
Syrjäytetyn ihmisraunion on yhä vaikeampi löytää tietä ulos, feministisen yhteiskunnan miettiessä "kuinka voisimme tehdä naisten elämästä helpompaa, ja mielellään miesten kustannuksella". Älkää siis antako eksyttää itseänne, vaan pitäkää kiinni oikeukistanne ja muistakaa, kuka on se oikea uhri!

Etenkin kun näitä tutkimuksia ei tulla ottamaan feministisessä yhteiskunnassa ja Virallisessa Totuudessa lainkaan huomioon, tai jos otetaan, niihin suhtaudutaan tutulla metodilla: jos ongelma koskee naista vähäkään, sitä käytetään perusteena feminismin lisäämiselle, jos ongelma koskee molempia se koskee silloinkin vain naista, mutta jos ongelma koskee pääasiassa miestä se koskee taas molempia tai ongelmasta vaietaan.

Jos et usko tuohon massakontrollikaavaan, niin testaa se lähimmällä feministillä ja ylläty!

Ei kommentteja: