torstai 29. maaliskuuta 2018

Pääsiäinen 2018: Nykyajan fariseukset - keitä he ovat?

Fundamentin kristillinen juhlapyhä -erikoisuus on perinteisesti ollut, jonkinlainen Raamattua ja sen oppeja sekä siihen liitettyjä myyttejä käsittelevä aihe. Tämän kertaista aihetta on sivuttu sen verran aiemmin, ilman kuitenkaan että siitä oltaisi kirjoitettu omaa kirjoitustaan, joten tästä syystä me teemme sen nyt.

Eli, keitä ovat nykyajan fariseukset?

Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. - Johanneksen evankeliumi 8:44

Samalla, jotta tämä "historia toistaa itseään" -oppi tulisi selväksi, me myös käsittelemme vähintäänkin yhtä hämmästyttäviä yhtäläisyyksiä omaavia sidosryhmiä.

Aloitetaan saddukealaisista. He olivat lähes sekulaari, ja yläluokkainen, roomalaisia valloittajia mielistelevä sekti, jonka erikoisuuksina oli mm. se, etteivät he uskoneet kuoleman jälkeuiseen elämään, ei enkeleihin, ei paholaisiin, saati sitten ylösnousemukseen. He pitivät vain Tooran Raamatusta kirjanaan, ja luottivat maallisiin tavotteisiin - ei siis ihme, että he olivat hyvää pataa roomalaisten kanssa. Näiden aikansa globalistien suoranainen vastine on näin ollen suomalaisessa oikeistossa, pääasiassa kokoomuksessa. He kyllä ovat tulleet tunnetuksi joskus "koti, uskonto ja isänmaa - kansallinen kokoomus" -teemastaan, mutta heillä on kansallista ja hengellistä substanssia ihan yhtä paljon/vähän kuin saddukealaisilla.

Sitten on myöskin zelootit - näiden pohjalta on englantiin  otettu sana "zealot", jolla tarkoitetaan uskonnollista fanaatikkoa. Todellakin, nämä olivat sitä mieltä, että on syytä toimia maan alla, ja suunnitella veristä vallankaappausta roomalaisia valloittajia vastaan. Näiden moderni vastine on kutakuinkin anarkistit, joskin melkeinpä ainoa joka heitä yhdistää on heidän toimintatapansa, ja halunsa heittää vallitseva hallitusjärjestelmä poisvallasta. Ja riehua. Erona zelootteihin on se, että anarkistit ovat pääsääntöisesti nihilistejä, ilman  kansallista tai hengellistä, ylevää päämäärää. Tiesitkö: Juudas Iskariot oli arvelujen mukaan zelootti, kuten myöskin Simon Kiivailija? Modernit , kansalliset ja poliittiset juudakset puolestaan löydämme Sinisen Tulevaisuuden riveistä - he ovat eräänlainen poliittinen itsemurhakultti, joka uskoi johtajaansa, mutta kuten esikuvansa, he joutuvat huomaamaan, että ne joille he myivät kansan luottamuksen, mielistelläkseen eliittiä ja  saadakseen pitää asemansa,, eivät myöskään enää huoli niitä 30 hopearahaa takaisin, kuten eivät huolineet hekään takaisin verirahoja, jotka ne Juudakselle alunperin maksoivat (näin tehdessään papisto olisi saastuttanut itsensä). Näin ollen, päätös tehdä poliittiset juudakset, on oleva katkeraan loppuun saakka (vertauskuvannollisesti) samanlainen kuin oli itse alkuperäisenkin Juudaksen kohtalo: hän hirtti itsensä, vieläpä siten että köysi katkesi ja osuttua alastulomatkalla teräviin kiviin, hänen suolensa pursuivat ulos, ja tämän seurauksena alastuloalusta nimettiin "Veripelloksi". Loppu oli brutaali, ja morkkis aikamoinen.

Ja sitten lopultakin, keitä olivatkaan fariseukset?

He olivat, tosin kuin aiemmat ryhmät, maallikkoja, joka koostui kaikista, mutta pääosin yhteiskunnan ala- ja keskiluokasta. He olivat erinomaisen tarkkoja siitä, että jokainen sai tietää heidän olevan hyviä ihmisiä, ja  he myöskin tekivät sen jokaiselle selväksi. He syyllistivät muita, ja sälyttivät raskaita taakkoja muiden kannettavaksi - itse niihin koskematta. He myöskin siekailematta rohmusivat perinnöt ja lahjoitukset jotka vain saatttoivat saada. Eivätkä he epäröineet myöskään korostaa omaa paremmuuttaan "syntisiin" nähden. He myös olivat hyvää pataa niin aikansa lakimiesten ja akateemikkojen kanssa (lain- ja kirjanoppineiden), ja voikin sanoa, että nämä toimivat yhteistyössä etenkin vihollisiaan vastaan. Jeesus kutsui heitä kyykäärmeen sikiöiksi, Perkeleen lapsiksi ja valkeiksi haudoiksi jotka olivat täynnä mätäneviä raatoja.

Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä.  
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette! 
- Matteuksen 23:13-15

Nyt, alkaako nousta kysymys että milloin alkaa fariseusten esittely, sillä tuo kaikki kuulosti hirveän tutulta? Jo edellä annettu rankka palaute esim. fariseusten käyttämistä tuplastandardeista, tuo nimittäin varsin hyvin mieleen eräänkin aikamme porukan, jonka on tarve hyvesignaloida kutsujen eturiveissä. Vaan, jatketaan vielä hetki esittelyä.

Lopulta, jäädessään alakynteen ja heidän todellisten pahojen sisujen paljastuessa, fariseukset ja kumppanit menivät niin alas, että he  päättivät lavastaa Jeesuksen syylliseksi ja hankkiakseen hänelle kuolemantuomion, sillä hän oli tunnettu kansanmies sekä villitsijä, joka vei fariseusten kannattajat puhtaalla ja turmetultamáttomalla opillaan - niinpä hänet piti vaientaa lopullisesti.  Kaiken kukkuraksi he vielä vaihtoivat hänet Barabakseen, joka oli väitetysti ryöväri (tätä nimitystä tosin käytettiin myöskin poliittisista kapinoitsijoista) ja tuomittu murhaaja, julistaen röyhkeästi, että tulkoon Jeesuksen veri niin heidän, kuin myös heidän lapsiensa ylle (ajanlaskun alusta, eritoten toisen maailmansodan aikaisiin tapahtumiin, voidaan sanoa että kyseessä on melkoinen sattumus, jos heidän pyyntöään ei oltu kuultu).

Nyt, lienee selvää, että farisealaiset olivat aikansa vasemmisto - vastavoimana oikeistolaista, aristokraattista saddukealaisten ryhmittymää vastaan. Näin ollen, myös heidän modernit vastineensa löytyvät punavihreästä klikistä, eli ruskeistosta - he ovat punavihreävasemmisto. Heidän toimintatapansa, ovat hyvin samanalaisia. He ovat narsistisia omaa erinomaisuuttansa kohtaan, eivätkä he epäröi käyttää toinen toistaan alhaisempia keinoja vihosllistensa tuhoamiseen ja oman asiansa ajamiseen. Lisäksi, he myöskään eivät muista sitä "ensimmäistä rakkautta", nimittäin eräs mistä fariseuksia arvosteltiin, oli siitä miten he turvautivat ihmisten käsityksiin, eli isien perinnäissäädöksiin, jotka myöskin Talmudina tunnetaan - kirja, joka sisälsi toinen toistaan kuvottavampia kuvauksia kristityistä ja Jeesuksesta! - samalla tavalla myöskin farisealaisten modernit ovastineet ovat karanneet ajamaan omaa sairasta agendaansa, unohtaen tyystin sen mistä vasemmistossa kuuluisi olla kyse.
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä!
Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa!
Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta 
- Matteus 23: 25.28
Nyt, mainittakoon vielä, että tässä ei ole tarkoitus niinkään ottaa kantaa näiden poliittisten ryhmien, etenkään yksittäisten jäsenten hengen elämään/poissaoloon, tai väittää että kansallismieliset olisivat automaattisesti tässä paletissa itse Kristus. Sen sijaan tällä pikemminkin osoitetaan todeksi se oppi, jonka mukaan historia toistaa itseään, sillä fariseukset ja saddukealaiset ovat edelleenkin vitsauksenamme ja näin ollen, jos Jeesus oli tämän maailman järjestelmää, ja niiden huonoksi mennyttä kahta tietä vastaan muun toimintansa ohella,  tai ainakin he olivat häntä vastaan, niin on asianlaita meidänkin päivänä, ja nämä ovat kanssamme yhä tänäkin päivänä, eivätkä he epäröi käyttää samoja, häikälemättömiä  keinojaan. Onko siis ihme, jos Jeesuksen kaltaisella, rauhallisella miehellä, välillä meni hermo näihin jästipäihin?

Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? 


Tämä kappale kertoo aiheeseen sopivasti heistä, jotka olivat "Kristuksen käärmeet", jotka rakentavat valheen maailman. Kappale muutenkin on teemaan sopiva, sillä siinä puhutaan tässä tekstistä käsiteltävän ryhmän lisäksi myöskin ajanlaskun alussa olevista gnostikoista, jotka palvoivat "Käärme-Jeesusta", nimittäin heidän käsityksensä mukaan Jeesus oli jatketta paratiisin käärmeelle, ja niinpä heidän menoissaan oli käärme joka oli asetettu ristille. Niinpä tämä kappale ei vaan rokkaa ankarasti, se myöskin kertoo historiallisista kristinuskon vihollisista.

keskiviikko 28. maaliskuuta 2018

Orwellusta: Ruotsi näyttää jälleen esimerkkiä

Jos luulit, että Suomessa Virallinen Totuus (TM) on äärimmäisen herkkänahkainen arvostelijoitaan kohtaan, niin on syytä kertoa mitä on meneillään Ruotsissa - ihan jo siksikin, että muun lännen ja "ison maailman" hapatus yleensä löytää itsensä Suomeen, ennemmin tai myöhemmin.

Kyseessöä on siis tämä uutinen: 

A new censorship proposal: Freedom of speech about to die in Sweden


Ruotsissa aiotaan ottaa käyttöön 100% anti-kansalliset, ja 100% globalistista monikulttuurihanketta suojelevat sensuurilait. 

Seuraavanlaisia muutoksia on tiedossa - massakontrollin aseet on kohdistettu kansaa vastaan, kuten teloituskompanja kohdistaa aseensa:
 • Kansalta riistetään oikeus julkisiin dokumentteihin, tietokantoihin ja oikeudenkäyntien dokumentteihin - niin näin ollen kyseinen lakiuudistus rikkoo kansalaisoikeutta päästä käsiksi dokumentteihin
 • Vain "luotetun median" (massakontrollin aseet ja Virallisen Totuuden narratiivin propagoijat) saavat luvalla näihin pääsyn ja niitä tutkia - hieman kuten aikoinaan katolilainen kirkko vei Raamatun pois kansan ulottuvilta, ja kansan piti kuulla mitä pappi siitä sanoi, eikä historia toistaisi itseään, jos silloin ei olisi saanut kuolemantuomiota siitä hyvästä, että omisti Raamatun!

Siispä, näin massoja kontrolloidaan entistä orwellilaisempaan tapaan, sillä jo nyt tiedämme että toimittajistosta iso osa on poliittisia aktivisteja, jotka käyttävät työpaikkaansa propagandan levittämisalustana, ja tämän uudistuksen myötä politiikot voivat periaatteessa nimittää suoraan oman edustajansa "tiedottamaan" asioista. Näin se menee, ensiksi globalistit laittavat lobbarinsa eduskuntaan ja palkitsevat heidät myyrän työstä, ja nyt sitten nämä lobbarit voivat puolestaan pistää omat edustajansa kontrolloimaan massoja. Samalla valtio pääsee suoraan ohjaamaan mediaa.

Eikä media tietenkään Ruotsissa (kuin myöskään Suomessa) nyt järin paljoa asiasta puhise. Tämä kahdesta syystä: 
 1. Ruotsidemokraatit anti-globalistisena ja kansallismielisenä puolueena vastustaa tuota lakiuudistusta, ja heidän kanssaan ei saa olla mistään asiasta samaa mieltä!
 2. Pukit, eli media, on kaalimaanvahtina - nyt ja jatkossa sitten hieman enemmän 

Ja ai niin, eräässä asiassa olemme sentään Ruotsia edellä - ja se on "faktantarkistus". Kyseinen ajatus on tässäkin takana. Sen tarkoituksena on estää "valeuutisia" ja "vihapuhetta" pääsemästä massojen tietoon. Voisikohan olla, että myöskin Ruotsissa siitä vastaavat suvakit, kuten Suomessa?

Nyt, pitää muistaa, että tuplastandardit ovat massakontrollin mitä tärkein ase, ja tässä jos missä niitä käytetään jo ennakkosensuurin muodossa, kun Virallinen Totuus tiivistetään kuin kaasukammio, niin että varmasti jokainen kansalainen sen myrkylle altistuu - tällöin mainitut tuplastandardit eivät enää tunnu sortamiselta ja vallankäytöltä, vaan sorrettu kansanosa jo uskoo itsekin, että heidän kuuluu elää polviltaan. He eivät enää puhu pahaa, eivät kuule pahaa, eivätkä näe pahaa, vaan sanovat: "Isoveli, minä rakastan sinua".
 

tiistai 27. maaliskuuta 2018

Valintojen maailma: #MeToo vs. #120db

#MeToo:sta on nyt kaikki kuulleet, ja ovat valtaosa tolkun ihmisistä onkin sitä mieltä, että kyseisen liikkeen saisi lopettaa, mielellään mahdollisimman pian.

Harvempi - sattuneesta syystä  taas on tietoinen #120db -liikkeestä, joka on Saksasta lähtöisin oleva liike, jossa naiset osoittavat huolensa heitä ahdistelevista matuista. Kyseinen nimityshän tulee turvallisuussummerin desibelimäärästä, jota sattuneesta syystä naiset joutuvat kanniskelemaan mukanaan (siinä missä MeToo:n nimitys tulee naisten lammasmaisesta joukkouhriutumismentaliteetista "niin mäkin!!" "entäs minää, minää, minä!!!").

No, eiköhän jokainen Fundamentin lukija tiedä, että kansan turvallisuus ei ole mitään sen rinnalla, että Virallisen Totuuden (TM) narratiivi, ja eturyhmähierarkia saadaan pidettyä yllä.

Siispä, tässä pieni vertailu näistä kahdesta, jonka pohjalta voi päättää, kumpi on se oma juttu:

#MeToo, jos
 • Median järjestämät näytösoikeudenkäynnit ovat se sun juttus
 • Vihaat miehiä. Etenkin jos he ovat heteroita ja valkoisia, ja feministinen miesviha, ajojahtaus sekä verenhimo ovat sinulle yksinkertaisesti liian vastustamattomia
 • Haluat ajaa ja tukea keski-ikäisten laskevien naistähtien katkeraa, huomiohuorausta, sekä heidän yrityään olla vielä relevantti - hinnalla millä hyvänsä, ja jos tässä rytäkässä vanha työnantaja pitää heittää bussin alle, niin se on "ihan fine" (tästä koko MeToo-kampanja alkoi, ja tähän se myös loppuu)
 • Oikeudenmukaisuus, oikeustaju ja ylipäänsä oikeuskäytännöt ovat patriarkaatin salajuonia, jotka tulee jo korvata gynosentrisellä "naisen sana on lakia, todisteita ei ole mitään syytä vaatia" -käytännöllä.
 • Virallinen Totuus (TM) on paras, ja sen narratiivia ei saa kyseenalaistaa! 
 • "Kunniavieraat" ja heidän, erityisesti naisiin kohdistuva, "keppostelunsa" ei ole sinusta sen enempää noteeraamisen, kuin maininnankaan arvoinen asia
#120db-kampanja on valintasi, ja sinun kannattaa promotoida sen leviämistä Suomeen, jos:

 • Sinulle on totuus tärkeämpi kuin Virallinen Totuus (TM) ja poliittinen korrektius
 • Olet kyllästynyt termien vääristelyyn, ja sinusta se on jopa aitojen rikosten ehkäisyn ja niiden uhrien kannalta suoranaisen haitallista
 • Haluat taistella oikeita naisia vastaan kohdistuneita rikoksia vastaan - joihin ei kuulu mm. se, että mies tervehtii naista, on naisen kanssa eri mieltä tai jos naisella on morkkis yhden yön jutusta
 • Et tunnusta sen enempää suojaväriä, kuin myöskään poliittisesti korrektia punavihreää tai ruiscuckan väriä 
 • Et halua edistää tämän oikeasti tarvitun kampanjan kuoliaaksi vaikenemista, vaan haluat hiljaisuuden koodin murtuvan, ja totuuden valon ajavan valheen pimeän pois
 • Haluat ajaa oman kansasi naisten asiaa, etkä naisilla poliittisesti korrektia, Virallisen Totuuden (TM) asiaa ja globalistista mädätystä
 • Et tunnusta tai halua edistää Virallista Totuutta (TM) siitä, että kaikki länsimaiset naiset ovat automaattisesti suvakkihuoria, jotka suosivat matuja, jopa siinä määrin että he antavat näiden jopa ennemmin raiskata itsensä, kuin että valitsisivat suomalaisen miehen. (Tästä opettavaisena anekdoottina voisi mainit, miten eräänä pimeänä iltana, vieraan kaupungiosan bussipysäkillä allekirjoittanut kysyi neuvoa pysäkillä olleelta nuorelta naiselta, ja sai siinä ohessa kuulla kuinka tuo opiskelijatyttönen valitti allekirjoittaneelle sitä, ettei mene mielellään pimeällä kotiinsa, sillä etenkin pimeän aikaan hän naisena joutuu herkästi juoksemaan pysäkiltä kotiinsa, kyseisen kaupunginosan ulkomaalaisväestön vuoksi - hän sanoi muuttavansa sieltä pois heti, kunhan on saanut opiskelunsa opiskeltua).

torstai 22. maaliskuuta 2018

Profeetta Muhammedin mustat orjat

On meinannut täysin jäädä ottamatta huomioon, että on rasisminvastainen viikko! Ja kuten tiedämme, niin sehän on se kaikista tärkein viikko koko maailmassa!

Joten, mikäpä olisi parempi aihe kuin seuraava: seuraavassa hadithissa (Koraanista seuraava ohje muslimille) ei vain kerrota, että profeetta Muhammedilla - joka on jokaisen hurskaan muslimin, kuin myös suvakin, ylin profeetta ja esimerkki elämässä - on ollut mustia orjia, vaan herää myöskin kysymys, että rinnastiko hän ne myös eläimiin?


Kyseessä on siis Sunan-Nasa'i ja 66. luku, jonka otsikkona on "eläinten vaihto("myynti") eläimiin ("elämillä")". Ideana on osoittaa, että miten muslimien, kuin myös suvakkienkin kyseenalaistamatta seuraama, suvaitsema ja täydellä antaumuksella palvoma profeetta Muhammed, kävi orjakauppaa, minkälaisia orjia hän piti ja ketä hän piti ihmisenä, ja ketä eläimenä (?). (Tämä siksi, koska Hadith (arab. الحديث‎, al-ḥadīt) on perimätietoa profeetta Muhammedin elämästä, teoista ja sanoista.[1] Hadith määrittelee Koraanin ohella islamilaisen elämäntavan, sunnan. - Lähde)

Siinäpä pähkinä purtavaksi, näin rasisminvastaiselle viikolle - eritoten suvakeille!


tiistai 20. maaliskuuta 2018

Mikä ratkaisu oikeasti ehkäisee MeToo:ta ja parantaa pariutumista?

Hyysärin sanomat ovat päättäneet antaa sen normaalin ulinan lisäksi nyt myös ratkaisuja. Vaan, jos naiivimmat ovat tässä kohtaa uteliaan innoissaan, ovat punapilleröityneet lähinnä valmistautuneita pettymyksiin.

Mistä siis on kyse?

Kuten Henry Laasanen sanoi, niin pääsääntöisestihän tuo on todella huono ohje, sillä miesten tunteet ja mielipiteet eivät kiinnosta ketään.

Vaan, käsitellään nyt jokainen kohta, ja lopuksi annetaan vielä Fundamentin ratkaisu.

Kohdat 1. ja 2. ovat kaiken kaikkiaan käsiteltävissä yhdessä ja samassa vastauksesta.

Kuten jo edellä on sanottu, niin miesten tunteista ei piitata. Tämän lisäksi naiset, ja etenkin feministit häpäisevät miestä (häpäisykieli, engl. shaming language) väittämällä tätä tunteelliseksi, etenkin jos mies tuo esiin epäkohtia. Joten millä tavoin tuo naisten vihaama ominaisuus muka parantaa miehen onnistumista?

Toki, on ymmärtäväisiä, naisellisia ja empaattisia naisia, jotka eivät ole tunnevammaiseksi feminismin aivopesemiä luonnevikaisia primitiivejä, joiden pariutuminen ja tunne-elämä on suoraan kivikaudelta - mutta tämä hyvien naisten ryhmä, on yksisarvisiin verrattava vähemmistö, ja pääosa naisista inhoaa kaikenlaista heikkoutta miehessä. Joten ainakaan keskivertonaista ei noilla ohjeilla saa. Naiselle kun on ominaista näet pitää lempeyttäkin heikkoutena - feminismin valhe empaattisesta sukupuolesta, on koomisesti kaikkein epäempaattisimpien naisten levittelemä. Onko siis ihme, että verisimmät  rikolliset ja vaarallisimmat vangit ovat heitä, jotka saavat säkkikaupalla rakkauskijreitä naisilta? Me kaikki kun tiedämme, miten rikasta on psykopaatin tunne-elämä.


Ainoastaan se itsekunnioitus on tässä se pointti, jonka voi ottaa onkeen. Se tunnetaan kollektiivisesti nimellä MGTOW-liike. Se on sitä, kun on kyllin itsekunnioitusta, ettei enää seiso ottamassa osumaa toinen toisensa perään, ja olemaan naisen työorjana, eräänlaisena varasuunnitelmana, johon turvaudutaan vuosien kaltoinkohtelun jälkeen.Kohta 3. Tämä on taas kerran väärin. Yksi suuri tämän ongelman aiheuttaja on disinformaatio, feministisen ideologian iskostaminen massoihin totuutena. Näin ollen, valhe sukupuolisen polariteetin unohtamisesta, on suorastaan perkeleellinen moka. Nainen haluaa miestä, ja mies naista - etenkin feminismissä nainen saa haluta miehekästä miestä,. ja miehen pitäisi puolestaan tyytyä epänaiselliseen naiseen. Joten jos jotain pitäisi tehdä, se on silloin nimenomaan se, että sukupuolet opiskelevat omia roolejaan.

Ratkaisu?

Se, että naiset ryhtyvät ottamaan itse vastuun elämästään ja pariutumisestaan - eli pistävät ne ison tytön hamoset (tai sukupuolestaan epävarmojen kohdalla ne ison ihmisoletetun, sukupuolineutraalit housut) jalkaansa, ja lusikan kauniiseen kätöseensä, ja ryhtyvät itse lähestymään miehiä

Miksi?

Ensinäkin, tällöin vältymme väärinkäistyksiltä, jotka näkyvät MeToo-päivityksinä, sillä naiset itse ensin sanovat että eivät välitä rahasta, ulkonäöstä ja statuksesta, vaan kun heitä lähestyy mies joka on moisesta "toksisesta maskuliinisuudesta" ja sen rooliodotuksista vapaa, hänet torjutaan julmasti ja tuomitaan ahdistelijaksi. Näin naiset voivat itse lähestyä niitä miehiä, joita haluavat.

Toiseksi, kuten tiedämme, on tutkimusten mukaan naisten flaksi - yllätys, yllätys - parempi silloin, kun he itse ovat aloitteellisia:

ALOITTEEN TEKEVILLÄ NAISILLA ON ENEMMÄN ONNEA RAKKAUDESSA, PALJASTAA KYSELYTUTKIMUS

Vaan käykö näin?

No, eipä tietenkään. Feminismi on opettanut, että nainen voi olla aikuinen pikkulapsi, joka ei ota vastuuta itsestään tai mistään, ja kaikki tuodaan hänen nirppanokkansa eteen, kunhan parkuu kyllin kovaa ja kauan - jo tämä epäkohta tekee miehestä ja naisesta epäsopivia, sillä mieheltä edellytetään aikuisuutta, ja naiselta ei, joten he eivät ole samalla kypsyysasteella edes!Toiseksi, hypergamisten naisten alitajunnassa voi jo olla pieni epäilyksen siemen siitä, ettei hän tavanomaisena pirkkosuomisena, täysin naiseudessaan epäonnistuneena sellaisena, ehkä sittenkään ansaitse sitä 195 cm pitkää, bodarimiesmallilääkäripankkiirijääkiekkoilijaa, joka elättää hänet ja hänen lapsikatraansa - naisen hauras, kivitalon kokoinen ego, kun ei kestä minkäänlaista torjuntaa. Ihan jo siksikin, että naisen mielestä jokaisen pitäisi pitää hänestä, vaikka hän ei pidä jokaisesta. Tämä on joukkosieluisen sukupuolen helmasyntejä, ja peruspsykologiaa.

Lisäksi nainen rakastaa uhriutumista, joten mikäpä olisikaan mukavampi sosiaalinen peli, kuin tämä kuuluisa MeToo-peli? Siinä kun voi samaan aikaan uhriutua ja esittää suosittua, jokaisen narsistin unelma.

Unohtamatta toki, että tuplastandardit ovat massakontrollin mitä tärkein ase; niin kauan kun feministit ovat vallassa, niin kauan vastuu ja velvollisuudet kuuluvat miehelle, ihan jo periaatteestakin. Niinpä kiitos feminismin, meistä jokainen kärsii, kuin olisimme persoonallisuushäiriöisten kasvattajien lapsia.

Lisäksi MeToo:n tarkoituksena ei ole sen enempää tasa-arvo, kuin feminisminkään. Se on pelolla hallintaa, ja se tähtää naisten ylivallan lujittamiseen, ja miesvihan lietsontaan. Mitään muuta funktiota sillä ei ole, ei ole ollut, eikä tule olemaan.

Vaan nyt, tässä lopuksi vielä mielenkiintoinen video, jossa naispuolinen "rakkausvalmentaja" (matchmaker) tunnustaa, että MGTOW:n pointti on täysin validi ja miehet ovat kirjautumassa pois tästä leikistä ihan aiheesta, sillä heillä on rationaalinen syy tehdä niin. Lisäksi, hän kertoo miten feministeiltä lähtöisin oleva suoranainen miesviha aiheuttaa sen, että miehet antavat naisten pitää tunkkinsa - etenkin, kun naiset jatkavat miehen häpäisemistä, vaikka miehet ovat tehneet kaiken mitä naiset haluavat. Hän kysyy hyvin, että miltä naisista tuntuisi vastaava?

maanantai 19. maaliskuuta 2018

On Aku Louhimiehen aika olla tulilinjalla - mitä kaikkea tämä paljastaa?

#MeToo -kampanjan nimellä kulkeva noitavaino, ja sen erinäiset johdannaiset ovat kuin Raamatun Ilmestyskirjan taivaasta tiputettu saatana - kiljuva jalopeura, joka etsii raivoissaan kenet saisi hampaisiinsa (vain haavoittunut leijona näet "saalistaa" metelöiden), tämä siksi, että tämä tietää aikansa olevan vähissä.

Niin on myöskin feministien noitavainokampanjoiden laita, sillä näinä "vihapuheen" aikoina, eli aikana kun poliittisesti korrekti, massakontrollin asein propagoitu Virallinen Totuus (TM) ja sen narratiivi ei enää mene läpi ilman vastalauseita, on tästä syystä MeToo:t ynnä muut sellaiset lyhytikäisiä, sillä niiden piiloagenda ja käytännön funktio tulee hyvin helposti selväksi, ja näin ollen niiden kannatus loppuu massojen keskuudessa.

Gynosentrisissa tunnelmissa siis mennään tälläkin kertaa.


Siispä, mistä on tällä kertaa kyse?

Tuntematon ohjaaja – Elokuvatähdet kertovat Aku Louhimiehen poikkeuksellisesta vallankäytöstä: Hän alistaa ja nöyryyttää ihmisiä


Virallisen Totuuden (TM) propagandakanava YLE on haalinut uhripääomaa jakaen naisnäyttelijöitä, jotka ovat valmiita huomiohuoraamaan ja puukottamaan selkään Aku Louhimiestä. Ja koska seksuaalisesta ahdistelusta ei voitu ulista, keksitään keinot uhriutua sitten jostain muualta, tässä tapauksessa Akun ohjaajametodeista.

"Uhrit"

Esim. Mukana on Matleena Kuusniemi, joka on ollut peräti kuudessä Louhimiehen elokuvassa - aika iso määrä, kun puhutaan "alistajasta ja nöyryyttäjästä". Pihla Viitala tosin oli hieman johdonmukaisempi,mutta jälkiuhriutui ihan siinä missä muutkin. Miksi? mm. Siksi koska joutui olemaan ilman iltapalaa ja hänen paidan sisäänsä laitettiin torakan toukkia. Valituksia on myös tullut siitä, että on joutunut roolin vuoksi nukkumaan metsäolosuhteissa - tämähän on tasa-arvoa, sillä tätä metsässä nukkumista nuoret miehetkin joutuvat menemään läpi leikkiessään sotaa armeijassa.

Lisäksi kun katsoo näiden naisten profiileja hieman tarkemmin, niin tuskinpa on sattumaa, että juuri he ovat tässä uhriutumassa:

Matleena Kuusniemi on ikääntyvä nainen, ja tiedostaa sen itsekin, joten onko tässä sitten tapahtunut niin, että kun avautuu sauma kuin heittää entinen työnantaja bussin alle ja saada sillä lisää julkisuutta, niin se tehdään?

Matleena Kuusniemi: Nuoret vievät kaikki leffaroolit


Pihla Viitala taas on monessakin asiassa kuin suoraan Virallisen Totuuden (TM) kommiossion nimittämä näyttelijä, joka on mm. aina oikeassa:

Näyttelijä Pihla Viitala: ”Jos hallitus ei vaihdu seuraavissa vaaleissa, muutan pois Suomesta!”

Pihla ryhtyy luettelemaan muita asioita, jotka ovat Suomessa hyvää vauhtia menossa päin prinkkalaa: rasismi kukoistaa politiikassa, yhteiskunnallisia ongelmia sysätään maahanmuuttajien syyksi, pakolaisiin suhtaudutaan lyhytnäköisesti…
– Jos ei hallitus vaihdu seuraavissa vaaleissa, muutan pois Suomesta!
Onneksi tämä tiedostava nainen on noussut taistelemaan patriarkkaa vastaan, ja muistaa myös mainita, että jos tässä maassa ei hyysätä ja paapota, hän ei enää kunnioita meitä läsnäolollaan.

Tosin, Pihlalla on eräs pahe, sillä italialaisia hän stereotypisoi, ja kertoo kerta kaikkisen hirveitä asioita heistä:

Näyttelijä oli mukana elämänsä toistaiseksi hienoimmassa castingissa, kun Etelä-Italian Leccessä kuvattiin arvostetun ohjaajan Cristina Comencinin elokuvaa Latin Lover. Näyttelijäkaarti vilisi Pedro Almodovarin luottonäyttelijöitä, ja mukana oli myös Carla Brunin sisko Valeria Bruni Tedeschi, mutta kuvauksissa aika tuhraantui diivojen kohtauksiin.
– Ei mennyt päivääkään ilman, ettei joku työryhmän jäsen olisi raivonnut jostakin. Italialaiset olivat pahimpia. Kampaajista ja assistenteista lähtien he huusivat hirveästi koko ajan. Aina oli joku riita menossa, Pihla muistelee.

(Lähde)

Mutta onhan se nyt niin, että eurooppalaiset eivät olekaan niitä Aidosti Heikommassa Asemassa Olevia Nappisilmiä, jotka tulee asettaa kaikessa etusijalle, tai muuten on rasisti!

Ja kuten tiedämme, Pihla Viitala itse suosii ulkomaalaista miestä, ja häntä sekä hänen miestään hiertää suunnattomasti suomalaisten huonous:
Eri puolilla Eurooppaa asunut Pihla muistelee lämmöllä Ateenan lämpimiä, pimeitä kesäöitä ja Ranskan perhekeskeistä ruokakulttuuria. Suomessa häntä ja Alexia hiertävät rajoittuneisuus, sulkeutuneisuus ja tylsyys.
– Uskaltaisin neljässä eri maassa asuneena väittää, että keskimäärin suomalaiset ovat sisäänpäin suuntautuvaa kansaa.
Onko siis mitään syytä olla uskomatta Akun arvostelijoita?

Jos kysyt YLE:ltä, niin vastaus on: ei ole.

Metodit

Mitä taas tulee näihin paheksuttuihin metodeihin, niin jos näyttelijä ei itse osaa näytellä ilman niitä, tai pysty omiin metodeihinsa, on ohjaajan virka tuoda ne omalla tavallaan. Allekirjoittanut on omissa taideprojekteissaan hyödyntänyt totta kai elämän tuomia karikkoja, sekä niistä nousseita negatiivisia tuntemuksia (toki myös positiivisia, hyvistä tapahtumista), hakeutunut silloisiin "rooleihin" erinäisin fiiliksiä tuottavin keinoin, oli kyseessä sitten elokuvat musiikki, pukeutuminen tai vaikkapa toipilaana tai sairaana oleminen, jota on hyödynnetty . Esim. blogitekstejä kirjoittaessa tulosta syntyy kun hakeudutaan tiettyyn kiukkuisen voimakkaaseen tunne- ja tahtotilaan, jotta saadaan puristettua taattua Fundamentin laatua ulos. Eikä toki allekirjoittanut ole ainoa joka tällaista harrastaa, tai on harrastanut, vaan edellä mainittua metodia käytti myös eräs allekirjoittaneen esikuva, Veikko Ennala, joka tapasi kirjoittaa myös pienessä kiukussa. Kun taas musiikin maailmasta Xasthurin Scott Connor haki oikeaa tunnelmaa vokaalisuorituksiinsa, vieraillessaan Sunn O))):n levyllä, siten että hän ahtaanpaikankammoisena antoi sulkea itsensä ruumisarkkuun, josta käsin hän antoi oikeanlaisen, levyn teemaan sopivan vokaalisuoritteen. Eikä unohdeta elokuvien saralta Batmania ja Jokeria! Heath Ledger teki legendaarisen Jokerin roolinsa kuukausien valmistautumisella, johon liittyi kaikkea aina hotelliin erakoitumisesta, lähdeaineiston opiskeluun ja muistiinpanohin. Puhumattakaan Christian Balesta, joka on tunnettu ei vain Batmanin roolistaan, vaan myös siitä että hänen elopainonsa on vaihdellut kymmeniä kiloja - rooolista  riippuen. Mitä taas tulee ohjaajiin, niin Stanley Kubrick lienee kuuluisin lähes epähumaaneista ohjausmetodeistaan. Unohtamatta allekirjoittaneen erästä lempiohjaajaa, Quentin Tarantinoa, joka myös on laittanut näyttelijänsä koetukselle - ja saanut ihmeitä aikaan upeiden näyttelijäsuoritusten muodossa.

Eli, tätä tehdään, koska tämä toimii. Tätä tehdään, koska taide, ilmaus ja luovuus ovat oikeaa työtä, ja joskus myös tuskaa. Jos ei pysty olemaan keittiössä, koska siellä on "liian kuuma", on tällöin syytä pysyä poissa sieltä. (Tosin, tässä tapauksessa Aku Louhimies on kieltänyt syytteet, joten emme voi olla liian kriittisiä niitä, tai niiden esittäjiä kohtaan, jotka nyt sattumoisin ovat avanneet suunsa - ah niin tutulla tavalla: ensiksi toimitaan sulassa sovussa ja yhteisymmärryksessä, suostutaan rooleihin ja niiden vaatimuksiin, ja sitten vuoiskymmenen päästä puukotetaan selkään.)

Sylttytehdas

Mitä femakot eivät yllättäen taaskan kerran tajua, on se, että tällä kaikella he polttavat itse ominaan pitämänsä saavutukset: ensiksi piti saada nainen kaikkialle sinne missä mieskin on, ja nyt sitten mitä MeToo ja sen johdannaiset aiheuttavat, on sen, että kohta menemme esim. teatterimaailmassa takaisin antiikin aikaan, jossa miehet näyttelivät kaikki roolit - tällä kertaa syynä on se, että naiset ovat niin arvaamattomia ja tunteidensa varassa toimivia, ettei heihin yksinkertaisesti voi luottaa, eikä heidän kanssaan voi tulla toimeen, joten kukaan ei halua heitä enää palkata (tämä pätee myöskin valko- ja sinikauluksisten maailmassa). Puhumattakaan siitä, että tämä todistaa vain sen, etteivät naiset onnistu olemaan miehiä vaikka kuinka heidän kanssaan yrittävätkin kilpailla, eivätkä sovellu työelämään, puhumattakaan tasa-arvoisesta asemasta miehen kanssa.

Noh, feministithän nyt eivät ole muuta kuin joukko sekopäisiä naisia, jotka sopivat subversion läpiajamiseen - nämä ja muut vastaavat hyödylliset idiootit alunperin laitettiin suoraan uuniin, kun he olivat ajaneet tehtävänsä (Neuvostoliitossa siis, nyt elämme tilanteessa jossa Neuvostoliittoa ei enää ole, mutta subversion keinot ovat jääneet, joten niitä käytetään ilman alkuperäistä päämäärää, kenties jonkun toisen eduksi).Ai niin, tässä vielä mielenkiintoinen näkökulma kuuluisalta, väärien mielipiteiden mieheltä, ja mustienlistojen vakinimeltä, Tero Vaaralta - hänen nullikointiaan ei Isoveli hyvällä katso!


(Sattumoisin tätä samaa taktiikkaa käytettiin aikoinaan Jussi Halla-ahon kanssa, eli odotettiin sopivaa tilaisuutta iskeä - tällöinhän ei ole väliä, että pitääkö syytökset paikkansa, sillä pääasia on leimata vastapuoli juuri tälle epäsopivimpaan aikaan).

Miten toimia jatkossa?

Entä, mikä eteen? Miten tätä vastaan tulisi toimia jatkossa? Ei pidä tietenkään laskeutua vastapuolen tasolle, ja ryhtyä valehtelemaan ynnä muuta sellaista, mutta on tiedostettava että tässä on kyseessä sota miehiä vastaan, ja jokainen tällainen keissi on taistelu.

Siispä, on pidettävä miesten välisestä solidarisuudesta kiinni, aina kyseenalaistettava näitä tapauksia, etenkin jos kyseessä on sana sanaa vastaan -tilanne. Älä koskaan käänny Veljeäsi vastaan, sillä jonain päivänä se voit olla sinä, joka olet syytettyjen penkillä.- Tässä vielä aiheeseen sopiva kappale, jossa on nimenomaista, edellä mainittua, "haudan takaa -laulamista" - sattumoisin tämä orkesteri on soinut allekirjoittaneella juurikin tähän vuodenaikaan taustalla kirjoittaessa.

perjantai 16. maaliskuuta 2018

Kevennys: Lääkäri suosittelee: #Naimalupa2018!

Ennen rippikoulun käymistä pidettiin naimaluvan saamisena, mutta koska nykyään elämme ihmisoletettujen hullujen keskellä, jotka joku on päästänyt päättämään asioistamme, ei siksi enää tavan tallaaja erota totta ja tragikomediaa toisistaan. Siispä, Fundamentti tarjoaakin lukijoilleen nyt kaavakkeen, jota voidaan pitää 2018 vuosimallin naimalupana, ja turvallisen seksin edellytyksenä.

torstai 15. maaliskuuta 2018

#Suostumus2018 - Kun pelkkä seksuaalinen valta ei enää riitä

Näyttää siltä, että Axl Smith oli oikeassa - asia, jota on ounasteltu aiemminkin. Orwellusta on taas siinä määrin luvassa, että tällä menolla me alamme tarvita ajatuspoliisien lisäksi myöskin seksipoliiseja, ja 24/7 kameravalvontaa makkarin puolella, jotta jokaisen oikeusturva varmennettaisi. Mahdollisesti myöskin sirutus, jossa kohdetta tarkkaillaan jatkuvasti on normaali seuraus tästä kehityksestä - kyseinen siru sopinee parhaiten joko oikeaan käteen, tai otsaan. Toisaalta, johtuen lakiuudistuksen gynosentrisestä luonteesta, edellä mainituista apuvälineistä tuskin on apua, sillä koko uudistus perustuu naisen mielivalalla, siispä jos eilen nainen suostui, ja tänään muutti mieltään, mennään päivän fiiliksen mukaan. Kuten aina ennenkin.

Mistä siis on kyse?

Nimittäin taas on asianlaita sellainen, että feministit on päästetty jatkamaan "poistakaa meiltä naisilta äänioikeus, pliis!" -kampanjaansa, ja tällä kertaa varsin odotettavissa olevalla aiheella, eli kyseessähän on raiskauksen määritelmän uudelleen määritteleminen. Arvatenkin tässä ollaan jälleen sotapolulla, ei niinkään raiskausta vastaan tai sen uhrien puolesta (joita on miehissä ja naisissa), vaan nimenomaan ideana on hyökätä miehiä vastaan, ja sementoida naisten seksuaalista valtaa - jopa "pyhittää" sitä.
Tavallinen päivä feministisessä ajatushautomossa
Kyseessä on siis raiskauslakiuudistus, vaikka jo nyt valeraiskaussyytökset ovat olleet länsimaiden vitsaus. Vaan eipä ihme, sillä sattumoisin tätä uudistusta kannattaa eduskunnan, feministeistä koostuva, naisverkosto - ja hiljattain feministipuoluetta ja vihreitä kannattanut oikeustieteenopiskelija jäi kiinni valeraiskaussyytöksistä.

Surkuhupaisaa on myöskin se, ettei edes näiden puuhasukupuolioletettu tiedä, kuinka tätä lakia ylipäänsä noudatettaisi, kuin myöskin se, että tämän ajajat impilikoivat, että muut ovat tässä heitä, joiden mukaan seksissä ei ole lähtökohtaisesti kyse molempien suotumuksesta; he kääntävät asiaa päälaelleen, sillä tämä uudistus nimenomaan perustuu olettamukselle, että jokainen mies on potentiaalinen raiskaaja ja jokainen nainen pakotettu seksiin!


Kyseessä ei ole näin ollen puolustus, kyseessä on hyökkäys.

On lisäksi täysin absurdia, että tällaisessa juridisessa muutostyössä, ei oteta perustavanlaatuisia seikkoja huomioon, kuten todistustaakkaa - se on aina väittämän esittäjällä. Vaan, mitäs tässä tehdään? Aivan, tässä miehen on todistettava, että hänellä on ollut suostumus sellaisessa kahden kaupassa, jota seksiksikin kutsumme.

Lisäksi emme voi unohtaa naiselle ominaisia piirteitä, kuten "voin muuttaa aina mieltäni, sillä olen nainen" -periaate, joka on eräs röyhkeä temppu, jota naiset käyttävät piittaamatta muista. Niinpä tämän lakimuutoksen avulla, tuolla olisi yhä karmeammat seuraukset, vaikka juuri tuon piirteen vuoksi tällaisia lakimuutoksia ei voida tehdä, kun kerran toinen osapuoli on epätasapainoinen tuuliviiri.

Nainen on seksin ja pariutumisen portinvartija, sillä naisilla on seksuaalinen valta. Tällä tavoin tuota valtaa pönkitetään entisestään, ja miestä painetaan astetta alemmaksi, sillä mies on jo nyt se, jonka täytyy tehdä kaikki työ, mutta nyt hänen pitäisi vielä kantaa käänteistä todistustaakkaakin - on tiedettävä, että nämä samat sekopäät ovat sitä mieltä, että humalassa ei voida antaa suotustumusta (koskee vain naista), joten nyt kyseessä on vain se, että valeraiskaussyytökset tehdään helpommaksi, sillä kuten tiedämme, on modernin naisen mielestä morkkis siitä, että on suostunut muun kuin alfalentokmapteenipankiirin kanssa sänkyyn "raiskaus" - sillä eihän nyt keskivertomiehestä saa hypergamisia, sinkkuelämäähuorapisteitä, mutta uhripojoja voi sentään hänenkin avullaan aina kartuttaa.


Siispä, kyseessä on vain se, että tämän muutoksen avulla, miehet ovat yhä enemmän naisen mielivallan varassa - seurauksena totaalinen yhteiskunnallinen tuho pahimmassa tapauksessa.


Mitä taas tulee yhteiskunnan ja kansan tulevaisuuteen ja yhtenäisyyteen, on tämä suoranainen kansanpetos ja hyökkäys kansaa vastaan, jo siksikin, että Suomen syntyvyys on aivan liian alhaista tasoa, ja tämä on omiaan tappamaan kansaamme sukupuuttoon.

Vaan, kuten tiedämme, ovat feministit lähinnä instrumentaalisessa roolissa, kansanmurhassa ja kansanvaihdossa. He pitävät huolta siitä, että mokutus jatkuu, ja suomalainen mies nainen ovat enemmin sodassa kuin rakkaudessa keskenään, samalla kun aikamme salakavalin biologinen ase tekee tuhojaan.

.
Feministit haluavat tuhota kaiken sen, mikä on kaunista ja tervettä, sillä he itse ovat rumia ja sairaita.

maanantai 12. maaliskuuta 2018

Tutkimukset: Hyviä uutisia - ensiksi USA, nyt Iso-Britannia!


Yllä oleva on jo vanhoja uutisia, mutta aina yhtä ajankohtainen osoitus siitä, ettei feminismillä ole tulevaisuutta.

Eikä vähiten siksi, että nyt Britteissä tehtyjen tutkimusten mukaan, myös saarivaltion ihmiset ovat saaneet tarpeekseen tuosta ideologisesta syövästä, ja eivät vain kiistä olevansa sellaisia, vaan he myöskin torjuvat koko aatteen!

Esim. Toisen tutkimuksista mukaan, jo lähes puolet briteistä on sitä mieltä, että feminismi on mennyt liian pitkällle!

Lue lisää:

Feminism has gone far enough, most Britons say


perjantai 9. maaliskuuta 2018

Kevennys: Slash on muutakin kuin vain legendaarinen kitaristi

Pitää sanoa, että hymyilytti melkoisesti, kun tuli katsottua tämä pätkä:


Slash osoitti, että miten bändäreillä marinoitu ylemmän tason mies ei anna yhden yhtäkään yhtäkään vittua Fergien huomiohuorauksesta.

Tämä myöskin samalla osoittaa, että miksi helpoin tapa olla "alfa" on olla MGTOW.

Samalla voimme nauraa naisten ennalta-arvattavalle luonnolle: ei väliä miten paljon naisella itsellään on rahaa, statusta ja ulkonäköä, mutta hän lopulta on aina - tässä tapauksessa kirjaimellisesti - ylemmän tason miehen edessä polvillaan, kerjäten tämän huomiota.

Niinpä feministinen naisten ylivaltadystopia on taas kerran todistettu huurupäiseksi voimafantasioinniksi, jonka heikoin lenkki on naiset itse.

PS. Mitä tulee itse esitykseen, niin se oli loistava, ja Fergien selvisi siitä hyvin, eikä hänen esittelemässä ahterissa ollut mitään vikaa, pikemminkin päinvastoin. Kiitos.

torstai 8. maaliskuuta 2018

Nationalistit toivat (myös) naisille äänioikeuden, eivät feministit


On naistenpäivä, minkä johdosta ja kunniaksi rikomme nyt erään hyvinkin sitkeän myytin. Samalla hajotamme Virallisen Totuuden (TM) narratiivia hieman lisää, vaikka se jo nyt narisee liitoksissaan.

Mikä myytti on kyseessä, ilmenee tämän jutun otsikossa - eli, väittämän mukaanhan (proto-)feministit toivat naisille äänioikeuden, ja tämän saman logiikan mukaan jos emme ole miehiä vihaavia ja naisten ylivaltaa kannattavia latvakakkonen feministejä, me ajamme automaattisesti silloin sitä, että naiset eivät saa äänestää, minkä luonnollisena seurauksena he - kaikki maailman naiset - olisivat miesten - kaikkien maailman miesten - orjia, ellei jopa tappamia (feminismissä tosin orjuutus ei sinänsä ole ongelma, sillä onhan perusbetamiehet naisten työorjia, jopa sivistysvaltiossa)!!!!

Feministien retoriikka ja käsitys "itsenäisestä, vahvasta naiseudesta" ei liiemmin ole muuttunut noista ajoin

Mutta, totuus on se, että ne olivat kansallismieliset, eli nationalistit, jotka toivat myöskin Suomen naisille äänioikeuden. Ja jos ihan tarkkoja ollaan, niin naisten sosiaalinen kiipinen ja epäsolidaarisuus näkyi jo tuolloin siinä, että yläluokan naiset eivät halunneet naisille äänioikeutta. (Nykyinen variaatio tästä teemasta on siinä, kun naiset hypergamioissaan pettävät oman luokkansa miehet, naiden ylempien luokkien miehiä - tämä on kuvottava ominaisuus). Toinen syy tälle oli siinä, että jo silloin kansallismieliset naiset olivat ilmeisesti niitä parempia naisia, sillä yläluokan naiset tajusivat että nämä naiset eivät pettäneet luokkaansa, vaan olisivat äänestäneet Suomen kansan myönteisesti.

Ja jos vielä ihan tarkkoja nyt ollaan, niin nämä suomalaisuuden ja yleisen äänioikeuden esitaistelijat olivat kolmannen tien edustajia - siinä missä heidän vastustajansa ja kehityksen estelijät olivat pitkälti samoja kuin nyt (tästä edempänä lisää).

Tässä, on ne kehityksen neljä askelta, jotka johtivat Suomen kansan kollektiiviseen äänioikeuteen:

 1. Vuonna 1880 ne olivat suomalaiskansallismieliset, eli fennomaanit jotka vaativat porvarissäädyn vaaliin yleistä 10 äänen äänikattoa. Tätä - yllätys, yllätys - vastustivat aikansa ulkomaalaismyönteisen, eliitin edustajat eli niin ruotsinkieliset liberaalit kuin myöskin svekomaanit. Nykyisin kansallista yhteyttä vastustavat vasemalla internationalistit, ja oikealla globalistit, jotka molemmat alkavat olla jo yhtä ja samaa. Ei mitään uutta auringon alla. 
 2. Nuorsuomalaiset vuonna 1890 olivat laajennetun äänioikeuden kannalla.
 3. Suomen työväenpuolue otti vuonna 1899 ohjelmaansa mukaan yleisen - myös naisia koskevan äänioikeuden.
 4. Suomalainen puolue vuonna 1904 sisällytti yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden sisällytti ohjelmaansa.
Ja loppu on historiaa.

Millä tapaa tämä liittyy kolmanteen tiehen, on osoitettu kohdassa 3. tällöin työväenpuolue oli nimenomaan Suomen työväenpuolue, eikä mikään äijäfeministien tai viherpunaisten mutanttien vappukulkue, jotka ovat jo lähtökohtaisesti täysin ekslusiivisia ja vähemmistöterroristisia, täydellisen globalistisia - eikä ihme, ovathan he globalistien keino hajottaa ja hallita kansaa. (Fundamentti pitää työväkeä isoimpana kansallisena yhteiskuntaluokkana, joten tämän pitäisi olla täysin looginen yhdistelmä - liittäen siihen vielä pienyrittäjät, taitelijat ja näiden edellä olevien aktiiviryhmien resevin, eli työttömät.) 

Toki, kohta 4. osoittaa, että myös porvarillisista puolueista löytyi näitä jotka ajoivat koko suomalaisen kansan äänioikeutta. Mutta nykyisin oikeisto ja vasemmisto tekee täysin päinvastaisia kompromisseja agendassaan, ja nämä kompromissit yllättäen ovat luonteeltaan globalistisia, ja luokkasodassa juurikin kansainvälistä kapitalistia ynnä monikulttuurihanketta puoltavia:


Vasemmisto ja oikeisto löysivät toisensa: harvinainen lakialoite eduskuntakäsittelyyn - seuraa suoraa lähetystäMutta sitten tuli sisällissota, mikä sekoitti kaiken. Ja se oli muuten globalistien ja internationalistien sota. 

Miksi? 

Punaiset kommunistit kaipasivat äitivenäjän holhoukseen, kun taas valkoiset porvarit joutuivat larppaamaan isänmaallista, koska jokin oikeutus piti saada rikkaiden omaisuuden ja ylivallan suojelemiseksi, vaikka tosiasiassa nämä olivat ajamassa Suomeen saksalaista kuningasta. Onkin täysin selvää, ettei kolmannen tien suomalainen olisi voinut tunnustaa näistä kumpaakaan, sillä nämä kansainvälismieliset ja eliitinmyönteiset luokat ovat hyötyjiä, sekä heitä jotka eiät ole yksilöinä eikä joukkona kasvaneet ulos jonkunb ulkopuolisen hallitsijan holhouksesta. 

Entä unohtaako allekirjoittnaut nyt sen, että jo tuolloin oli naisia, jotka ajoivat naisten äänioikeutta?

Ei, mutta he ovat tyystin irrelevantteja, sillä he ensinäkin olivat kiinnostuneita vain naisten asioista, ja lopulta heidän tavoitteensa oli heille miesten, ja isänmaallisten naisten antama - joten voi sanoa, että nämä olivat kuin feministit nykyisinkin: eivät saa mitään muuta kuin itkua aikaan, eikä heitä kiinnosta yhteinen hyvä.

Lisäksi, proto-feministit, kuten suffragetit, olivat aikoinaan ihan yhtä haitallisia ympäristölleen, narsistisessa raivossaan, kuin modernit feministit - sanalla sanoen, nämä kuolonuhrejakin vaatineet viharikolliset olivaty yksinkertaisesti terroristeja: 


Top 10 Reasons The Suffragettes Were Actually TerroristsVoikin sanoa, ettei feminismi ole mennyt pilalle, vaan on vain näyttänyt todellisen karvansa, kun sen on annettu kasvaa vapaasti. 

Summa summarum

Todellista tasa-arvoa on olla nationalisti, kun taas nollasummapeliä sekä epätasa-arvoa voi ajaa parhaiten olemalla feminismi. Hedelmistäänhän se puu nimittäin tunnetaan.

Valinta on Sinun.maanantai 5. maaliskuuta 2018

Adressit ja aloitteet vol 26 (Pro Patria Edition)

Otetaaskin pitkästä aikaa Fundamentin suosittelemat adressit ja aloitteet -sarjan julkaisu. Tämä on pro patria -teemainen, sillä tämä lähestyy kansan etuja, terveyttä ja suojelua erinäisistä näkökulmista, oli se sitten luokkasota, sota tai terveys - nämä ovat erottamattomasti jokaisen kunnollisen kansallismielisen huolen ja huomion aihe.

Tämän kertaisena pääadressina on seuraava:

Mikromuovien käytön kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä

Siispä, jos se ei vielä riitä että naiset viettäessään moraalitonta sinkkuelämää -elämäänsä, kuseskelevat pohjavedet piloille e-pillerijäänteillään, jopa siinä määrin että kalat vaihtavat sukupuoltaan, ja miehistä muuttuu soijapoikia, on vain kohtuullista jos me tällä adressilla autamme heitä olemaan hieman ympäristöystävällisempiä, edes vahingossa.

Niin, ja onhan nyt #muovitonmarraskuu, kaiken kukkuraksi, joten aloitetaan siis mikromuoveista.

Täytä myös nämä:

Kansalaisaloite jalkaväkimiinojen palauttamiseksi

Näissä aloitteissa on kansamme suoja ja turva. 

torstai 1. maaliskuuta 2018

Tapaus Brother Christmas - hyväntekijä vai maailmankaikkeuden pahin ihminen?

Voit valita uskotko Hyysärin Sanomiin ja sen levittämään Virallisen Totuuden (TM) narratiiviin, vai valitsetko totuuden, perustelut, ja analyysit - jälkimmäisessä tapauksessa lue tämä teksti.  
Niin kun tästä piti tulla rauhallinen, mutta kylmä viikko, niin eikös sitä taas saatu aikaan skandaali.

Tällä kertaa viikon puheenaiheena on Brother Christmas, joka tunnetaan läheistensä ja rakkaidensa kesken nimellä Ari Koponen. Mies tunnetaan filantrooppina, ihmisenä, joka auttaa muita ihmisiä.

Sitä luulisi että edes tällainen ihminen välttää maalituksen, mutta mitäpä voimme odottaa Virallisen Totuuden (TM) narratiivin ylläpitäjiltä, ja suvakkien kansoittamalta hyeenamedialta, kuin hyökkäystä sinne missä on vainuttu verta?

Hyysärin Sanomat nimittäin teki jutun Brother Christmasista, jossa hänet asetettiin syytettyjen penkille, ja kaiken lisäksi homma vielä sinetöitiin - CONTENT WARNING!!!!! - vuodetuilla, "rasismia, naisvihaa ja vihapuhetta" sisältävillä viesteillä.

Toisin kuin ilmeisesti oli HS:n tarkoitus, allekirjoittanut alkoi heti epäilemään tätä ilmoille pamahtanutta, katkerasti rääkyvää pahanilmanlintua, ja sitä, että mikäköhän sylttytehdas on sen lähettänyt tekemään tämän kaiken likaisen työn:


Mutta, onko asia todellakin niin kuin on kuulutettu?

Onko Ari Koponen maailmankaikkeuden pahin ihminen?

Onko hänen antamansa apu mitätöity nyt?

Onko Virallinen Totuus (TM) tärkeämpi, kuin kuolevan lapsen, nöyrä viimeinen toive, jolle Hyysärin Sanomat sanoo tylysti: se on loppu nyt, tärkeintä on rasismin ja vihapuheen vastustaminen! Olemme parempia kuin muut! Me, me, meeee!!!!

Otetaan siis käsittelyyn muutamia yleisiä väittämiä, ja katsotaan että pitävätkö ne paikkansa, vai onko kyseessä vain pahansuopa ja kerta kaikkiaan halveksittavan alhainen maalitus, jopa Hyysärin Sanomien mittakaavassa.

Ensimmäisenä ne "vuotaneet vihaviestit".

"Vihaviestit" - keneltä kenelle?

Ensinäkin, mitä väliä niillä on?

Miten hukassa kupla-asukin suhteellisuudentajun pitää olla, että kuvitelee että niiden vuoksi autetut ovat vähemmän autettuja? (Vaikka mehän tiedämme, että suvakit eivät oikeasti ole hyviä ihmisiä - nämä tapaukset todistavat sen kerta toisensa jälkeen!)

Etenkin tässä tapauksessa voi vain todeta, että teot menevät aina sanojen edelle, ja jos sinusta rumat sanat kumoavat hyvät teot, et ole hyvä ihminen.

Mutta, jos nyt menemme narratiivin mukaan, niin siinä tapauksessa allekirjoittaneen vankkumaton mielipide on, että ne kuvakkaappaukset ovat väärennöksiä.

Miksi? On kaksi merkittävää todistetta:

 1. BC:n viestit ovat sinisellä pohjalla, eli hänen olisi itse pitänyt ottaa ne koneeltaan ja lähettää eteenpäin - asia minkä ovat huomanneet jo monet! Lisäksi narratiivi taisi olla, että joku "luotettava" taho, oli ottanut kuvakaappaukset omalta koneeltaan, mikä kumoutuu 100% tämän "juonenkäänteen" myötä.
 2. Ruutukaappauksessa olevassa chat-ikkunassa näkyy keskustelijan etunimen kaksi viimeistä kirjainta, jotka ovat "-ja", siinä missä BC:n nimi on Ari koponen, eli kyseessä ei voi edes olla hän, mitä tulee aakkosiin (ja nimien pituuksiin)! Eli joku on ottanut koneeltaan ne kuvat, sutannut nimet ja sanonut että BC olisi kyseessä. (Eräs selitys tälle on, että kyseessä oli hakkerointi. Mikä on varsin mielenkiintoinen toimintapa, sillä viimeksi se oli väärin kun HS kauhisteli sitä, miten Trumpin auttoivat voittaan "ryssähakkerit" - nykyisin se sitten olisikin "asiallinen tiedonhankintakeino"; harmi vain että todisteiden valossa he siinä tapauksessa hakkeroivat väärän henkilön tilin. Sitäpaitsi, jos haluat tällä tapaa mustamaalata henkilön, ei sinun tarvitse edes hakkeroida, sillä kuten näet, väärentäminen riittää).


Annahan sen marinoitua hetken, arvollinen lukija!

Nyt, alatko huomata miten valheiden/"totuuden jälkeisten totuuksien" hauras verkko alkaa hajota, ja totuus vapautuu puolustamaan itseään saastaisia valehtelijoita ja juonittelijoita vastaan, jotka rakastavat kaikkea väärää?

Todistustaakka vs. bluffi

Havaittavissa on myös se perusasetelma, jolla huijataan kansaa argumentaatiovirheiden sekä raamikontrollin muodossa.

Ainoa osapuoli, jolla tässä on todisteltavaa on Hyysärin Sanomat, jotka esittävät parjaavia väittämiään, sillä todistustaakka on positiivisen väittämän esittäjällä.

Se, että he päättävät kritiikittömästi uskoa/levittää pahoja puheita, on se heidän häpeänsä. On omituista suvakkimentaliteettia luulla, että maailma on heille jotain velkaa, joka pitää sitten maksaa mm. uskomalla kaiken mitä hekin uskovat, tai sanovat.

Myöskin HS:n kyselyt, ja ulinat siitä kuinka BC:n (kieltävä) vastaus ei ole riittävä (?), voidaan sivuuttaa. Sitä paitsi, mihin MeToo-kampanjaa promotoivan läpyskän "ei tarkoittaa aina ei"-periaate katosi? Ah, tuplasandardithan ne vain olivatkin.

Summa summarum: syytteet - todistettu vai kumottu?

On siis kolme syytä, miksei ainakaan tällä haavaa ole syytä uskoa mitään näistä esitetyistä syytöksistå:
 1. Poliisi antoi Brother Christmasille puhtaat paperit, eikä edes aloittanut tutkintaa
 2. BC näyttää tilitiedot - tämä on aika kriittinen seikka
 3. HS ei kantanut todistustaakkaansa, vaan bluffasi, joten heidän väittämistään ei tarvitse välittää mitään: ne kertovat enemmän heidän pahoista sisuistaan ja heistä itsestään, kuin kenestäkään muusta.

Jos pysähdyt ja mietit, niin tulet ymmärtämään tämän näiden yhteisellä agendalla: molemmat mokuttaa ja ovat totisesti globalistien asialla, ja toimivat kuten postmodernisti: empatian naamion takaa. (Kapitalismissa myöskin hyväntekeisyys on osana veristä kilpailua, ja voittojen maksimointia).

Ja näemmä jos tässä kilpailussa astut isoille varpaille, puhumattakaan siitä, että auttaisit lähtökohtaisesti vain suomalaisia, on sinun kohtalosi sama kuin Brother Christmasin.

Ilmeisesti viestinä on, että jos meinaat tehdä hyväntekeväisyyttä, on sinun syytä unohtaa se, ja jättää se näiden suurien ja ylikansallisten toimijoiden vastuulle, sillä heihin voit tunnetusti luottaa!

Nyt, tässä ei toki väitetä, että taustalla olisi jokin salaliitto, jossa nämä verikapitalistit olisivat laittaneet HS:n tekemään julkisuusmurhan BC:lle, mutta ilmeistä on se, että nämä globalistiverenimijät (pun intended) ovat samalla puolella, oli siinä salaliitto kyseessä tai ei. Vai onko se vain sattumaa, ettei HS tee mitään tällaisia juttuja esim. juuri vaikka Punaisesta Rististä?

Loppusana:

Kaiken kaikkiaan tilanne vaatii vielä selkiytymistä, kaikkien osapuolien osalta, jotta lopulliset johtopäätökset voidaan tehdä, juuri tämän ensimmäisen aallon jälkeen vain on todettava, että kaiken esitetyn valossa ei ole syytä epäillä Brother Christmasia, vaan Hyysärin Sanomia.