torstai 29. maaliskuuta 2018

Pääsiäinen 2018: Nykyajan fariseukset - keitä he ovat?

Fundamentin kristillinen juhlapyhä -erikoisuus on perinteisesti ollut, jonkinlainen Raamattua ja sen oppeja sekä siihen liitettyjä myyttejä käsittelevä aihe. Tämän kertaista aihetta on sivuttu sen verran aiemmin, ilman kuitenkaan että siitä oltaisi kirjoitettu omaa kirjoitustaan, joten tästä syystä me teemme sen nyt.

Eli, keitä ovat nykyajan fariseukset?

Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. - Johanneksen evankeliumi 8:44

Samalla, jotta tämä "historia toistaa itseään" -oppi tulisi selväksi, me myös käsittelemme vähintäänkin yhtä hämmästyttäviä yhtäläisyyksiä omaavia sidosryhmiä.

Aloitetaan saddukealaisista. He olivat lähes sekulaari, ja yläluokkainen, roomalaisia valloittajia mielistelevä sekti, jonka erikoisuuksina oli mm. se, etteivät he uskoneet kuoleman jälkeuiseen elämään, ei enkeleihin, ei paholaisiin, saati sitten ylösnousemukseen. He pitivät vain Tooran Raamatusta kirjanaan, ja luottivat maallisiin tavotteisiin - ei siis ihme, että he olivat hyvää pataa roomalaisten kanssa. Näiden aikansa globalistien suoranainen vastine on näin ollen suomalaisessa oikeistossa, pääasiassa kokoomuksessa. He kyllä ovat tulleet tunnetuksi joskus "koti, uskonto ja isänmaa - kansallinen kokoomus" -teemastaan, mutta heillä on kansallista ja hengellistä substanssia ihan yhtä paljon/vähän kuin saddukealaisilla.

Sitten on myöskin zelootit - näiden pohjalta on englantiin  otettu sana "zealot", jolla tarkoitetaan uskonnollista fanaatikkoa. Todellakin, nämä olivat sitä mieltä, että on syytä toimia maan alla, ja suunnitella veristä vallankaappausta roomalaisia valloittajia vastaan. Näiden moderni vastine on kutakuinkin anarkistit, joskin melkeinpä ainoa joka heitä yhdistää on heidän toimintatapansa, ja halunsa heittää vallitseva hallitusjärjestelmä poisvallasta. Ja riehua. Erona zelootteihin on se, että anarkistit ovat pääsääntöisesti nihilistejä, ilman  kansallista tai hengellistä, ylevää päämäärää. Tiesitkö: Juudas Iskariot oli arvelujen mukaan zelootti, kuten myöskin Simon Kiivailija? Modernit , kansalliset ja poliittiset juudakset puolestaan löydämme Sinisen Tulevaisuuden riveistä - he ovat eräänlainen poliittinen itsemurhakultti, joka uskoi johtajaansa, mutta kuten esikuvansa, he joutuvat huomaamaan, että ne joille he myivät kansan luottamuksen, mielistelläkseen eliittiä ja  saadakseen pitää asemansa,, eivät myöskään enää huoli niitä 30 hopearahaa takaisin, kuten eivät huolineet hekään takaisin verirahoja, jotka ne Juudakselle alunperin maksoivat (näin tehdessään papisto olisi saastuttanut itsensä). Näin ollen, päätös tehdä poliittiset juudakset, on oleva katkeraan loppuun saakka (vertauskuvannollisesti) samanlainen kuin oli itse alkuperäisenkin Juudaksen kohtalo: hän hirtti itsensä, vieläpä siten että köysi katkesi ja osuttua alastulomatkalla teräviin kiviin, hänen suolensa pursuivat ulos, ja tämän seurauksena alastuloalusta nimettiin "Veripelloksi". Loppu oli brutaali, ja morkkis aikamoinen.

Ja sitten lopultakin, keitä olivatkaan fariseukset?

He olivat, tosin kuin aiemmat ryhmät, maallikkoja, joka koostui kaikista, mutta pääosin yhteiskunnan ala- ja keskiluokasta. He olivat erinomaisen tarkkoja siitä, että jokainen sai tietää heidän olevan hyviä ihmisiä, ja  he myöskin tekivät sen jokaiselle selväksi. He syyllistivät muita, ja sälyttivät raskaita taakkoja muiden kannettavaksi - itse niihin koskematta. He myöskin siekailematta rohmusivat perinnöt ja lahjoitukset jotka vain saatttoivat saada. Eivätkä he epäröineet myöskään korostaa omaa paremmuuttaan "syntisiin" nähden. He myös olivat hyvää pataa niin aikansa lakimiesten ja akateemikkojen kanssa (lain- ja kirjanoppineiden), ja voikin sanoa, että nämä toimivat yhteistyössä etenkin vihollisiaan vastaan. Jeesus kutsui heitä kyykäärmeen sikiöiksi, Perkeleen lapsiksi ja valkeiksi haudoiksi jotka olivat täynnä mätäneviä raatoja.

Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä.  
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette! 
- Matteuksen 23:13-15

Nyt, alkaako nousta kysymys että milloin alkaa fariseusten esittely, sillä tuo kaikki kuulosti hirveän tutulta? Jo edellä annettu rankka palaute esim. fariseusten käyttämistä tuplastandardeista, tuo nimittäin varsin hyvin mieleen eräänkin aikamme porukan, jonka on tarve hyvesignaloida kutsujen eturiveissä. Vaan, jatketaan vielä hetki esittelyä.

Lopulta, jäädessään alakynteen ja heidän todellisten pahojen sisujen paljastuessa, fariseukset ja kumppanit menivät niin alas, että he  päättivät lavastaa Jeesuksen syylliseksi ja hankkiakseen hänelle kuolemantuomion, sillä hän oli tunnettu kansanmies sekä villitsijä, joka vei fariseusten kannattajat puhtaalla ja turmetultamáttomalla opillaan - niinpä hänet piti vaientaa lopullisesti.  Kaiken kukkuraksi he vielä vaihtoivat hänet Barabakseen, joka oli väitetysti ryöväri (tätä nimitystä tosin käytettiin myöskin poliittisista kapinoitsijoista) ja tuomittu murhaaja, julistaen röyhkeästi, että tulkoon Jeesuksen veri niin heidän, kuin myös heidän lapsiensa ylle (ajanlaskun alusta, eritoten toisen maailmansodan aikaisiin tapahtumiin, voidaan sanoa että kyseessä on melkoinen sattumus, jos heidän pyyntöään ei oltu kuultu).

Nyt, lienee selvää, että farisealaiset olivat aikansa vasemmisto - vastavoimana oikeistolaista, aristokraattista saddukealaisten ryhmittymää vastaan. Näin ollen, myös heidän modernit vastineensa löytyvät punavihreästä klikistä, eli ruskeistosta - he ovat punavihreävasemmisto. Heidän toimintatapansa, ovat hyvin samanalaisia. He ovat narsistisia omaa erinomaisuuttansa kohtaan, eivätkä he epäröi käyttää toinen toistaan alhaisempia keinoja vihosllistensa tuhoamiseen ja oman asiansa ajamiseen. Lisäksi, he myöskään eivät muista sitä "ensimmäistä rakkautta", nimittäin eräs mistä fariseuksia arvosteltiin, oli siitä miten he turvautivat ihmisten käsityksiin, eli isien perinnäissäädöksiin, jotka myöskin Talmudina tunnetaan - kirja, joka sisälsi toinen toistaan kuvottavampia kuvauksia kristityistä ja Jeesuksesta! - samalla tavalla myöskin farisealaisten modernit ovastineet ovat karanneet ajamaan omaa sairasta agendaansa, unohtaen tyystin sen mistä vasemmistossa kuuluisi olla kyse.
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä!
Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi!
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa!
Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta 
- Matteus 23: 25.28
Nyt, mainittakoon vielä, että tässä ei ole tarkoitus niinkään ottaa kantaa näiden poliittisten ryhmien, etenkään yksittäisten jäsenten hengen elämään/poissaoloon, tai väittää että kansallismieliset olisivat automaattisesti tässä paletissa itse Kristus. Sen sijaan tällä pikemminkin osoitetaan todeksi se oppi, jonka mukaan historia toistaa itseään, sillä fariseukset ja saddukealaiset ovat edelleenkin vitsauksenamme ja näin ollen, jos Jeesus oli tämän maailman järjestelmää, ja niiden huonoksi mennyttä kahta tietä vastaan muun toimintansa ohella,  tai ainakin he olivat häntä vastaan, niin on asianlaita meidänkin päivänä, ja nämä ovat kanssamme yhä tänäkin päivänä, eivätkä he epäröi käyttää samoja, häikälemättömiä  keinojaan. Onko siis ihme, jos Jeesuksen kaltaisella, rauhallisella miehellä, välillä meni hermo näihin jästipäihin?

Mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kasteelle hän sanoi heille: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? 


Tämä kappale kertoo aiheeseen sopivasti heistä, jotka olivat "Kristuksen käärmeet", jotka rakentavat valheen maailman. Kappale muutenkin on teemaan sopiva, sillä siinä puhutaan tässä tekstistä käsiteltävän ryhmän lisäksi myöskin ajanlaskun alussa olevista gnostikoista, jotka palvoivat "Käärme-Jeesusta", nimittäin heidän käsityksensä mukaan Jeesus oli jatketta paratiisin käärmeelle, ja niinpä heidän menoissaan oli käärme joka oli asetettu ristille. Niinpä tämä kappale ei vaan rokkaa ankarasti, se myöskin kertoo historiallisista kristinuskon vihollisista.

Ei kommentteja: