lauantai 17. joulukuuta 2016

Bileam - se ensimmäinen mädättäjä

Näin joulun alla on syytä taas palata hieman tarkastelemaan raamatullisia teemoja ja käsityksiä, joita on Fundamentissa ollut tapana käsitellä näin uskonnollisten juhlien aikaan (kts. Pääsiäinen 2012-tagi).

Tämän tekstin aiheena puolestaan on Raamatun valheprofeetta (ei väärä profeetta, hän ei suoranaisesti profetoinut mitään väärin) Bileam (eli kaverien kesken Bile-Ami).

Teksti ja aihe on siksikin ajankohtainen, sillä valtiojohtoinen kirkko alkaa olla kuin kuin pahamaineisen Bileamin opin seuraaja.

Jari Tervo julistaa kirkon joulutervehdyksen


Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen, terävä miekka: Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan valtaistuin on; ja sinä pidät minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne, siellä, missä saatana asuu. Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni nikolaiittain opista. Tee siis parannus; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja." - Ilm 2:12-17

Mitä siis teki Bileam?

Bileam oli ensimmäisiä mädättäjiä; kansanpettureita, voisi sanoa.

Hänelle rahaa tarjosi vieraan vallan, moabialisten kuningas, siitä hyvästä että hän ajaisi Israelin tuhoonsa-

Ensimmäisenä ideana oli diili, jossa Bileam käyttäisi profeetan auktoriteettia siten, että vain yksinkertaisesti jakaisi vääriä profetioita. Tätä vastaan hän ei tehnyt, pikemminkin päinvastoin, koko homma osui hänen omaansa nilkkansa ja seurauksena olivat vain oikeat profetiat.

Kun tätä oli jatkunut kyllin, lopulta molemmat osapuolet olivat turhautuneita; Bileam halusi kumartaa kahta herraa, niin Israelin Yhtä Ainoaa Jumalaa, mutta myöskin mammonia, samalla kun pakanakuningas olisi halunnut pyyhkiä Israelin pois maan kamaralta, eikä kumpikaan tavoitteista täyttynyt.

Sitten Bileam sai pirullisen idean: hän ryhtyisi mädättämään Israelia, näin hän pysyisi näennäisesti lain oikealla puolella, mutta myös voisi korjata massit talteen!

Miten hän tämän teki?

Hän johdatti ulkomaalaisia prostituoituja ja vierasperäistä kulttuuria Israeliin, sillä seurauksella että israelilaiset ryhtyivät nyt palvomaan vieraita jumalia ja sekaantumaan pakananaisiin ja rikkomaan perhekuntiaan ynnä muuta, ynnä muuta.

Kuulostaako tutulta?

Aivan, tuo oli moniarvoisuuden ja monikulttuurisuuden protoversio.

Moniarvoisuus merkitsee monijumalaisuutta, sillä monijumalaisuudessa ja moniarvoisuudessa on toisaalta ideana että jokainen arvo (jumala) on yhtä tärkeä, mikä samalla meinaa sitä että jokainen niistä kerrotaan nollalla, eli tuloksena on eripurainen nihilismi, missä jokainen kansan jäsen ajaa omaa itsekästä asiaansa (ja tietysti kuten silloin, niin myös nyt, se taho joka on tuolla tavoin saanut hajotettua kansan, se myös hallitsee sitä haluamallaan tavalla, samalla kun kansa luulee olevansa ah niin vapaata ja fiksua - tästä syystä voimme havaita moniarvoisuuteen liittyvän tuplastandardit, joiden ansiosta kantaväestön oma arvojärjestelmä on hyökkäyksen kohteena,. ja eturyhmät korjaavat potin).

Monikulttuurisuus on rodullistettu versio edellisestä, se käytännössä merkitsee sitä että jos Bileam toi  pakananaisia tuomaan omaa kulttuuriaan seksin ohella osaksi Israelin kansaa, tuo nyt monikulttuurisuuden nimissä aikamme mädättäjät tänne "sotalapsia" (aikuisia ja parhaassa iässä olevia, sotilaskoulutuksen saaneita miehiä) syrjäyttämään suomalaisia miehiä, ja tuomaan naiskeskeisen kulttuurimme kautta mädätyksen ja oman uskontonsa ynnä muun osaksi meitä.Niin Israel asettui Sittimiin. Ja kansa rupesi irstailemaan Mooabin tyttärien kanssa. Nämä kutsuivat kansaa jumaliensa uhreille, ja kansa söi ja kumarsi heidän jumaliansa. Kun Israel näin antautui palvelemaan Baal-Peoria, syttyi Herran viha Israelia kohtaan. Ja Herra sanoi Moosekselle: "Ota kansan kaikki päämiehet ja lävistä heidät paaluihin Herralle, vasten aurinkoa, että Herran vihan hehku kääntyisi pois Israelista". Niin Mooses sanoi Israelin tuomareille: "Surmatkoon jokainen miehistään ne, jotka ovat antautuneet palvelemaan Baal-Peoria". Ja katso, muuan mies israelilaisista tuli ja toi veljiensä luo midianilaisen naisen, Mooseksen ja kaiken israelilaisten seurakunnan nähden, kun nämä olivat itkemässä ilmestysmajan ovella. Kun Piinehas, pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, näki sen, nousi hän kansan keskeltä ja otti keihään käteensä ja seurasi tuota Israelin miestä makuusuojaan ja lävisti heidät molemmat, Israelin miehen ja sen naisen, vatsan kohdalta. Silloin taukosi israelilaisilta vitsaus. Ja niitä, jotka kuolivat tässä vitsauksessa, oli kaksikymmentäneljä tuhatta. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: "Piinehas, pappi Aaronin pojan Eleasarin poika, on kääntänyt minun vihani pois israelilaisista, kun hän on kiivaillut minun puolestani heidän keskuudessaan, niin ettei minun ole tarvinnut kiivaudessani tehdä loppua israelilaisista. Sano siis: Katso, minä teen hänen kanssansa liiton hänen menestymiseksensä. Ja se tulee hänelle ja hänen jälkeläisillensä ikuiseksi pappeuden liitoksi, koska hän kiivaili Jumalansa puolesta ja toimitti sovituksen israelilaisille." Ja surmatun Israelin miehen nimi, sen, joka surmattiin midianilaisen naisen kanssa, oli Simri, simeonilaisen perhekunta-päämiehen Saalun poika. Ja surmatun midianilais-naisen nimi oli Kosbi, Suurin, midianilaisen perhekunnan heimopäällikön, tytär. - 4.Ms 25:1-15

Katsokaamme vielä esikuva loppuun.

Mitä seurasi Israelille?

Kansaa kohtasi rutto ja vitsaukset.

Mutta ne päättyivät kun alkoi voimakas vastarina ja kun Bileam kuoli israelilaisen soturin miekkaan.

Muiden mukana, jotka kaatuivat, he surmasivat Midianin kuninkaat Evin, Rekemin, Suurin, Huurin ja Reban, Midianin viisi kuningasta. Myös Bileamin, Beorin pojan, he surmasivat miekalla. - 4.Ms 31:8Me tiedämme mitä tehdä - älkää antako eskyttää itseänne, vaan taistelkaa bileameita tai Suurta Bilamin Henkeä vastaan kaikkialla ja karkottakaa kirous yltämme niin kukoistus on ilmeinen, taattu ja täysin odotukset yllittävää laatua!

Tähän vielä mainittakoon Raamatusta löytyvä ensimmäinen toistuma Bileamista, joka sekin rinnastetaan mädätykseen - tosin tässä tapauksessa kristikunnan mädätykseen- mutta kuten tiedämme, voi tämä sairaus tuhota minkä tahansa yhteisön:

Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja (oik: αιρεσεις απωλειας), kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku. Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomain maailman päälle. Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät, ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat herrauden. Nuo uhkarohkeat, itserakkaat eivät kammo herjata henkivaltoja, vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä. Mutta niinkuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat sitä, mitä eivät tunne, häviämään omaan turmelukseensa, saaden vääryyden palkan; he pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa; he ovat tahra- ja häpeäpilkkuja; he herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne; heidän silmänsä ovat täynnä haureutta eivätkä saa kylläänsä synnistä; he viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän; he ovat kirouksen lapsia. He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa, mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen: mykkä juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä ja myrskytuulen ajamia hattaroita, ja pimeyden synkeys on heille varattu. Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon, ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. Sillä jos he meidän Herramme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovat päässeetkin maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuiksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois (επιστρεψαι) heille annetusta pyhästä käskystä. Heille on tapahtunut, mitä tosi sananlasku sanoo: "Koira palaa oksennukselleen", ja: "Pesty sika rypee rapakossa". - 2.Piet 2:1-22

Tämä on Raamatun koodi, joka tietysti toimii ensimmäisessä muodossaan, mutta samoin voimmea nähdä miten vihollinen on evolvoitunut, ja muuttanut ilmenemismuotoaan; jos siis ennen kyseessä olivatkin erinäiset jumalat ja heidän lähettiläänsä, on vihollinen nyt pukeutunut moniarvoisuuden ja -kulttuurin viittaan - lopputulos on sama, ja lainatakseni vielä tätä Suurta Kirjaa: Hedelmistään puut tunnetaan, niin myöskin tämä!

Samoin voisi sanoa, että kansa joka ei ota oppia esikuvista ja historiasta, on tuomittu toistamaan sitä, ja todellakin, sellainen kansa on kuin pesty sika joka kylpee rapakossa, koira joka latkii oksennustaan.PS. Bileam oli myöskin se, jolle tämän oma aasi alkoi puhua tämän hullutuksia vastaan. Ihan vastaavalla tavalla myös meikäläisten "aasit" puhuvat totuuden sanoja bileamisoituja "profeettojamme" vastaan, vaikka näimä miten kansaa ruoskivatkin.

Ei kommentteja: