maanantai 2. huhtikuuta 2012

Pastoraalinen Rakenne

Nyt, tämä on luultavasti tämän pääisiäisviikon aiheista se eniten suoralta kädeltä yhteiskuntaa koskeva, sillä olemme saattaneet nähdä esimerkiksi mittavia kiistelyitä siitä, onko naispappeus hyväksyttävää vai ei.

Siihen sisältyy kompa, kuten listauksesta selviää; kristillisyydessä, eli Uudessa liitossa jokainen uskova on pappi, ja jokaisella joka kuuluu pyhään yhteiseen seurakuntaan on täten pappeuden valtakirja.

Seuraava paljastaakin, että koko kyseinen asiantila, mitä tulee hierarkioihin, on mennyt väärin kirkossa.

Se johtuu kirkon organisatorisesta luonteesta - alunperin nämä "hierarkiat" (vaikka uskovat onkin yhtä) ovat tulleet puhtaasti käytännöllisistä syistä, sillä kristillisyys alkaa ja päättyy yksilöön.

Täten siis seurakunta oli hengellisessä (hengellinen uudistisyntymä tuskin tapahtuu kuten tele-evankelistat asian esittävät, eli että synnyt heti täyeen ikääsi) mielessä koostumus eri ikäisistä uskovista. Ja tämä ikähän ei ole fyysinen ikä, vaan kyseessä on puhtaasti hengellinen ikä.

Tästä syystä johtuen hengellisesti viisammat ja vanhemmat saattoivat kaitsea seurakuntaa.

Esim. Heprealaiskirje:
5:12 Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa.
5:13 Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi;
5:14 mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.

Vasta paljon myöhemmin, organisoidussa kristinuskossa luotiin hierarkiat.

Hierarkinen Rakenne:

Vanha Liitto

Profeetta
Ylipappi
Pappi
Kansalainen/”Rivijäsen”

Uusi Liitto

Profeetta
Apostoli
Vanhin
Kaitsija
Diakoni
Pappi/Seurakuntalainen
(Toisaalta, kyseessä on papisto joka tulee myös tuomitsemaan jopa enkelit, samoin tästä “luokasta” voi nousta myös profeetat, kyseessä on siis hierarkia ilman hierarkiaa!)

Entä miten meidän on ajateltava naispappeuskysymys?

Naispappeutta ei periaatteessa tarvitse tämän pohjalta hyväksyä, sillä nainen on hierarkisesti miehen alapuolella (mies pää, nainen kaula), ja miehen tehtävänä on opettaa naista, eikä päinvastoin.

Eli nainen voi olla pappi, mutta niin myös jokainen maallikkokin voi olla pappi.

Tämä järjestely tietysti on feministien mukaan "patriarkaalista sovinismia", mutta sovinismia ja patriarkaalisuutta ei oltu vielä keksitty tuona aikana (ne feministien luomat virtuaalitodellisuudet, ja sitä kuvaavat iskulauselmat), vaan ne ovat vasta olleet seuranamme muutaman vuosikymmenen. Ja sovinismiahan on tietysti kaikki, missä nainen ei ole mielivaltaisena ja etuoikeutettuna voittavana osapuolena.

Joten voidaankin lopuksi sanoa, että yhteiskunta selviää paljon paremmin siitä, ettei muutama homoja vihkivä nainen ole pastorina, kuin että miten sille kävisi jos ajautuisi feministien luomalle sairauden tielle.

Samoin vaikka kirkko ei ole missään nimessä seurakunnan tarkoitus - niin se on silti yhteiskunnallisessa mielessä, tervehenkinen toimija, kunhan sitä ei päästetä rappeutumaan.

Ei kommentteja: