torstai 5. huhtikuuta 2012

Helvetti

Johdanto: 

Tämän kirjoituksen julkaisin aikoinaan eräällä foorumilla. Olen muokannut tätä siten, että olen poistanut foorumiviittaukset, mutta jättänyt sisällön.

Olen jättänyt tähän myöskin kysymys- ja vastausliitteen, jonka voi sanoa olevan Se Pidempi Oppimäärä. Heille jotka haluavat asiasta TODELLA seikkaperäisen selvityksen. 


Väittelyssä oli toisena osapuolena mm. Helluntailainen ja hyvin perinteisiä helvettitulkintoja kannattava henkilö.

Teksti on liitteineen mittava, mutta TÄYNNÄ ASIAA, ja takaa sen että tulet nyt tietämään asioita Helvetistä joita ET VIELÄ TIENNYT! 

+ Siinä tulee muutama muukin juttu melko selväksi! 

***

Ilmestyskirjan kohdissa 19:20, 20:10, 21:8 puhutaan tulisesta järvestä joka palaa tulikiveä.

Tulikivi, materiaali jolla tuhottiin myöskin Sodoma siinä missä Gomorrakin.


Ja Herra antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta, Herran tyköä taivaasta,
19:25 ja hävitti nämä kaupungit ynnä koko lakeuden sekä kaikki niiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvullisuuden.

Tulikivi, eli rikki.

Muinaisten kreikkalaisten mukaan jumalainen aines joka polttaen puhdistaa.

Sen kreikkalainen muoto on theios. Siis se mitä käytetään näissä ilmestyskirjan kohdissa.

Sanan "jumalainen" kreikan kielinen muoto on theos. Se on myöskin theioksen juuri

Olen lukenut ortodoksien käsityksestä, että Jumala on sekä Taivas että Helvetti.

Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,
14:10 niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä.
14:11 Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.

Tuleeko tästä kuva että helvetti olisi kovin etäällä Jumalasta, enkeleistä ja itse karitsasta?

Tuli on Jumalan, kuin myöskin hengen symboli. Danielin kirjan tuliseen pätsiin heitetyt miehet eivät palaneet, ja he loivat esikuvan; joka on tullut hengestä osalliseksi, on kuin tuli joka ei pala tulessa. Siinä missä kaikki valhe palaa kuin akanat tulessa, aivan kuten totuus kuluttaa valheen.

Siten toisessa kuolemassa jokainen palaa aikansa, kunnes on maksanut rikoksensa ja siten kuolee.
He menevät läpi kuoleman joka tulee toisen kerran.

Toinen kuolema on Gehenna, siihen Jeesus vertasi tuota tilaa, paikkaan jossa poltettiin rikollisten ruumiit. Analogia ei voisi olla enää yhtään selkeämpi.

MUISTA!

Raamatussa kuolema on elämä kuolevaisena ja elämä se joka on ikuinen!

Jos ihminen ei kestänyt Herran näkemistä ilman kuolemaa, niin miten he voisivat kestää itse Herran jolleivat ole tehneet sovintoa ja tulleet Hänestä osalliksiksi, tuleksi?

Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.

Aluksi myöskin maailma kastettiin tuhovedessä, sitten maailma vihkitään vielä tulen läpi!


12:29 sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli.

Ja kun katsotaan uudestaan Sodoman kohtaa, englannin kielistä versiota, paljastuu kummallisia asioita:
Gen 19:24 Then the LORD rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the LORD out of heaven;

"Silloin Herra satoi Sodoman ja Gomorrahin ylle tulikiveä, ja Herran tulta taivaasta".

Se jolla on korva, sen todellakin tulisi kuunnella!


Eli Helvetti, eli toinen kuolema on tilana ikuinen, mutta siellä ei kukaan ole ikuisesti vaan heille käy kuten lialle joka poltetaan pois.

Ajallisesta rikoksesta ei ketään rankaista ikuisesti.

Annihilaatio-oppi sellaisenaan että pelkästään ajallinen kuolema riittäisi toiseksi kuolemaksi on harhaoppi.

Lisäksi tämä ei jätä tilaa sille että kaikki pelastuisivat. Ellei sitten halua tulkita tätä siten että tuo on jokin kiirastuli. Tästä en ole varma.

Entä sitten kiduttaminen? EIkö oikeaoppisessa helvetissä kuulu kiduttaa? En ole varma miten kirjaimellisesta kidutusta se on, kyseessä kuitenkin lienee rangaistuspaikka joten kyseessä ei liene silti mikään huviretki (nykyisin Gehenna eli Helvetin vertauskuva on muuten huvipuisto joten olen melko vitsikäs jollette sattuneet huomaamaan).

Vaivaamista ja kiduttamista tuossa yhteydessä merkitsevä sana on "basanizo". Sen ensimmäinen merkitys ei ole kidutus, vaikka se sitä toki tarkoittaakin. Vaan se on kuvaava sana siitä prosessista kun koetinkivellä käsitellään so. hierotaan jalometalleja niiden puhtauden selvittämiseksi.
(Tietenkin tästä universalistit voivat vääntää että tuo olisi tila jossa on kyseessä kiirastuli. - heillä on oikeus mielipiteeseensä joka ei ole minun mielipiteeni asiasta.)

Sitten iänkaikkisesta iänkaikkiseen kohta?

Eikö se tarkoita että helvetissä ollaan nimenomaan ikuisesti?

Ei sillä se on käännösvirhe. Oikea muoto on "ajasta aikaan".

Aika on jokin jolla on alku ja loppu, ja tuo kohta siis merkitsee sitä että helvetissä ollaan tietty aika, eikä ikuisesti.

Esim. tästä todisteena se että synnystyskipuja merkitsevä sana on edellä mainittu koetinkiven käyttöä merkitsevä sana.

Liite:


Kysymyksiä Helvetistä ja minun vastaukseni.

Kysymys:
Eiköhän tuo suomalaiseen käännökseen valittu "vaivaaminen" ole juurikin parempi sana kuvaamaan, mitä tuossa tarkoitetaan, kuin "poishiominen", josta ei näyttäisi olevan kysymys.

Vastaus:
Ei ole sillä tuon toinen merkitys on myöskin "kuulustelu tuskalla".

Jos tuska on ehtona totuudesta, niin voi heitä joilla ei ole totuutta.

Mitä tuolla Ilmestyskirjan symboliikalla selitetään liittyy siihen kontekstiin mitä muullakin Raamatun Tuomio-symboliikalla selitetään.

Jeesus käytti vertausta Gehennasta, paikasta jossa aluksi uhrattiin epäjumalille ja jossa myöhemmin poltettiin rikollisten ruumiit. Me tiedämme että kun poltetaan ruumiit pois, niin ne katoavat, mitä nyt tuhkat jäävät jotka eivät ole enää samainen olomuoto. Tuskinpa toista kuolemaa olisi voitu enää paremmin symbolisoida, jos kyseessä olisi iankaikkinen kidutus niin vertaus olisi ollut sen mukainen eikä Raamatussa käytettäisi sellaisia termejä kuten Kadotus ja Toinen Kuolema. Esim. kadotus joka on ok muoto on väännetty merkitsemään ikuista eroa Jumalasta, joka on kuluttava tuli. Kuitenkin tuota merkitsevä sana merkitsee täydellistä ja totaalista annihilaatiota, raunioittamista ja tuhoa. Puhumattakaan sanan kuolema merkityksen ymmärtämistä. Siitä puhuminen jonkinlaisena epämiellätävänä elämänä ei ole täysin johdonmukaista - siis ensimmäinen kuolema on Kuoleman Varjon Maa jossa olemme kuolleet koska kuljemme kuolevaisina kohti kuolemaa - KVM on kuoleman passiviinen puoli eli feminiini aspekti, ja Kuoleman Enkeli eli Kuolema on maskuliini jonka kohdatessa lentävät henkeselit seinään.

Tuli on eräänlainen hengen symboli, muuttavan voiman symboli. Ihan kuten meidät kastetaan hengessä, henkeen, ja tulessa se on kuva siitä miten Vanha Aatu kuolee kuten uskovaiset asian ilmaisevat hauskasti.

Tästä on etiäinen Danielin kirjassa jossa siis totuudesta osallisiks tulleet uskovat eivät pala pätsissä, totuus ei pala tulessakaan, jolloin valheellisen olemassaolon omaavat palavat. "Se joka ei usko on jo tuomittu"

Eikä se analogia tietenkään jää tähän vaan se jatkuu:

Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista,
3:13 niin kunkin teko on tuleva näkyviin; sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on.
3:14 Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan;
3:15 mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon; mutta hän itse on pelastuva, kuitenkin ikäänkuin tulen läpi.

Jokaisella näillä, kuten kullalla ja jalokivilläkin on oma mystiikan merkityksensä. Myöskin lydiitillä jota on käytetty koetinkivenä. Sen sanotaan tuovan enneunia ja visioita. Vie syvän tietoisuuden tilaan.
Mieti tarkasti näitä merkityksiä, sillä olisko Raamatussa jotain vahingossa?

Esim. kulta joka liittyy Uuuteen Jerusalemiin, ihan kuten nuo jalokivet, omaa omia merkityksiään. Sen kerrotaan kohottavan energiaa. Jos olet surullinen, se LISÄÄ tuota mielialaa jos taas iloinen, kulta nostaa iloa entistä korkeammalle.

Kulta synnyttävää energiaa ja korottavaa värähtelytasoa.

Kulta on rauhoittavaa.

En ala nyt listata Uuden Jerusalemin muita rakennusaineksia, mutta niillä on vastaavat merkityksensä. Näiden vaikutus on siis hengellis-sielullinen, jolloin ne Uudessa Jerusalemissa merkitsevät siten niiden funktioita. Hengellinen materialismi taas käsittää että tuo valtakunta on todellakin maallinen, ihan kuten että Helvetin liekki olisi materialistinen liekki jolloin esim. Islamissa ajatellaan että Helvettiin mennään ihoineen päivineen, siellä kaadellaan päälle kuumaa vettä ja iho vaihdetaan, naurettavaa!

Ja jos luet artikkelin jonka laitoit niin siinäkin on tuon Raamatun tekstin kulttuuriympäristöön liittyvä tekijä, eli se että antiikin aikaan keksittiin koetella kulta tulella ja koetinkivellä. Uskoakseni on erinomaisen todennäköistä että kohderyhmälle käytettiin juurikin tätä vertausta tietystä syystä.

Muistathan, että koetinkivi kuluttaa pehmeämpiä materiaaleja. Syy miksi tuo värikäs juova tulee on juuri siinä kulutuksessa sillä pieni osa koeteltavaa metallia hioutuu kiveen. Juuri kuten olen sanonutkin! Älä puhu totuutta vastaan mielipiteen vuoksi, se tuskin kannattaa tai on edes hyödyllistä (paitsi hetkellisesti, kapitalistisessa maailmassa)!

Ja tiedäthän, että kun "aikakaudesta aikaukauteen" (korjaus jälleen väärään käännökseen, aihekäännös on tehokas tapa piilottaa totuus siten ettei sitä tule etsineeksi) sillä hioo, että kumpi jää jäljelle.

Joten mietithän tätä kaikkia muita vertauksia vasten.

Ja ethän pysy harhakuvissa joilla valtaosaa kristityistä eksytetään.

Tämä on ainoa sopusointuinen selitys koko kysymykselle siitä mikä ja minkälainen on Helvetti.

Muissa selityksissä Raamattu jää ristiriitaiseksi. Niin jehnuilla kuin valtavirran kristityillä.

(Muuten koko nimi kristitty on sangen eksoterinen, se on nimi jolla pakanat kutsuvat heitä joita kutsutaan oppilaiksi - sana opetuslapsi on siten oppiaste. Tämäkin on Raamatusta tuttu asia, jonka mm. David Pawson on huomannut.)


Kysymys: Luoda persoona, katsoa (ajan ulkopuolelta) sen menemisiä ... ja sitten, jos ja kun kaikki menee vikaan, vain "sammutetaan" tuo kyntteli.

Kynttilää ei sammuteta, vaan se poltetaan loppuun.


Vastaamatta jää kolme kysymystä:

1. Miten tuo syyllinen (esmees keskitysleirin kommandantti) MAKSOI tekosistaan, verrattuna meihin muihin?

Normaalisti annihilaatio-opissa jätetään tämä puoli huomioimatta, ja en siis kannata perinteistä annihilaatio-oppia. Tässä ei ole kyse sellaisesta.

Jokainen palaa siis Helvetissä aikansa, ja tuo palamisen aika on se jonka hän maksaa rikkomukstaan.

Gehenna jonka reunoilla "ei mato kuollut" kun ruumiita kalusi mato, toisaalta osa oli tulessa "joka ei sammunut" jossa samaan tapaan tuo ruumis kului pois.

Tämän annihilaatio-opin kannattajat sivuuttavat mutta minä en.

Tämä on siis se mikä kuitenkin symboloi rangaistusta.

Tuo keskitysleirikommendatti joka ei ole Elämän kirjassa, ennen palamistaan pois palaa mahdollisesti tuskallisemmin, sillä häneen kertynyt "kuona" on suurempi kuin vaikka jonkun puolivallattoman raiskaajan, ryöstäjän tai murhaajan.

Näin toteutuu:
1. Rangaistus - oikeudenmukaisuus
2. Kuolema - vastakohtana iänkaikkiselle elämälle.

Joten heitä hiotaan aikakaudesta aikakauteen. Kun tuo on palanut loppuun, voi olla että Toinenkin Kuolema laukeaa tyhjiin jolloin kokonainen syntinen perintö on kadonnut ikuisiksi ajoiksi.

2. JOS ei joutunut maksamaan enempää kuin muutkaan, minkä kassan kautta muut hakevat kompensaatiokorvaukset?


Pitää muistaa että tämä uupuu siihen että jokainen maksaa ihan yhtä paljon ikuisen kärsimykseen joutuessaan.

Se ei myöskään ole oikeudenmukaista.

Mitä tulee kompensaatiokorvauksiin en ole varma puhummeko enää Raamatusta, on totta kyllä että pyhien kärsivällisyys on kostonhimoinen (aiheellinenkin) asiantila mutta en tiedä saavatko he erikseen kompensaatiota sitten.


 3. MIKSI ylipäänsä luoda persoona, jonka EDES PAHAT TEOT eivät johda kirjaimellisesti MIHINKÄÄN, paitsi puff-puff -poistumiseen näyttämöltä?

Miksi ylipäänsä luoda persoona jota syyttää olemassaolostaan?

En usko että se oli tarkoitus vaan olennon potentiaali.

He saavat elää ikuisesti jotka haluavat.

Kun taas katoavat maksettuaan velkansa.

Itse asiassa on mahdollista että taivaaseenkin menijät joutuvat maksamaan teoistaan.

Onko intesiteetissä eroja? Entä onko hengellistä materialismia puhua siitä miten kukin palaa aikansa?

Ei se logiikka nyrjähdä sillä tunnustan ajattoman ja ajallisen.

Juuri siksi asian laita on niin että kaikki on olemassa vain Jumalasta, Jumalassa ja Jumalaan.

Jumala oli se johon singulaario piste tuli, ja se johon koko luomakunta romahtaa kun sen aika on täysi.

Tämä on ajan ja ikuisen ero, aika ja avaruus ovat yksi ainoa, ne ovat kuin jana kehässä joka on Jumala - kuluvainen kulumattomassa.

Joten he jotka ovat tulleet totuudesta osallisiksi elävät ikuisesti eivätkä pala.

Ota huomioon se että tuossa yhteydessä Raamattu puhuu selvästi AIKAkausista mitä tulee hioutumiseen Helvetissä, toisessa kuolemassa.

Jumala välttääkseen vääristelyä varmasti käytti vertauksina juuri näitä tiettyjä symboleita ettei asioita käännetä vääriksi.

Eräs tälläinen asia on tuo tyhjästä temmattu intesiteetin esittely.

Rikos edelleenkin on ajallinen.

Rangaistus ikuinen.

Se epäkohta edelleenkin pysyy, mutta se ei ole Raamatun vaan perinnäissääödöksen epäkohta.

Intesiteetistä ei puhuta Raamatussa, vaan paikasta joka on kaikille sama.

Näin ollen jokaiselle joka on vapaa harhakuvista avautuu automaattisesti näkymä johon tuota toista kuolemaa verrattiin, paikka jossa "ajasta ikuisuuteen" siirryttiin mätänemällä madoissa tai palamalla pois: KUKIN OMAN AIKANSA.

Noin koeteltiin kultaa, ihan kuten Raamatun selkeä sana sanoo niin koetellaan jokaisen "asumus", aivan oiken, se on psykologinen symboli siitä millainen kukin on joten rakenna itsellesi kultainen talo ja muista että kaikki on turhuutta. Sen lisäksi että tuossa joukossa paloi tulikivi, eli rikki. Rikki oli antiikissa alkemistisesti puhdistava aines, ja sitä pistettiin palamaan käsittääkseni puhdistus-syistä Gehennaan josta jokainen näki raatojen vähenevän, eikä olevan siellä ikuisessa kidutuksessa jossa paholaiset törkkivät heitä hiilihangoillaan.

Näin ollen nämä ajalliset jotka edustavat valhetta palavat tulessa, tulikivessä; he hiotuvat mutta kukin "oman aikansa" joka määräytyy siitä miten paljon hiottavaa on.

Jos puhutte intesiteeteistä niin mennään järveen. Nimittäin viime juhannuksena sinne menimme miehissä, munasiltaan ja suoraan saunasta, jokaiselle intesiteetti oli sama, ei kukaan löytänyt järvestä eri kohtaa sen suhteen kun siellä eräät huusivat umpikekkulissa että "missä sitä palmolivee o"!

Mikä on se mikä palaa? Henki, sielu, ruumis?

Sielu on siis elämänvoima meissä, ja tästä on tullut suomalainen sanonta "lähti henki" tai englannin kielinen "give up the ghost".

Kysymyksessä on elämänvoima.

Myöskin eläin on tälläinen.

3.Mooseksen kirja:
17:11 Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen; sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä.
17:14 Sillä kaiken lihan sielu on sen veri, jossa sen sielu on; sentähden minä sanon israelilaisille: Älkää syökö minkään lihan verta. Sillä kaiken lihan sielu on sen veri; jokainen, joka sitä syö, hävitettäköön.

Esim. kiinalaisessa perinteisessä lääketieteessä Qi:n eli Sielun kehollinen vastike on Veri. Ihan samaan tapaan tuntuu Raamatussakin menevän jako.

1.Mooseksen kirja:
1:30 Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi." Ja tapahtui niin 
Minä sanoin sydämessäni: Ihmislasten tähden se niin on, jotta Jumala heitä koettelisi ja he tulisivat näkemään että he omassa olossaan ovat eläimiä.
3:19 Sillä ihmislasten käy niinkuin eläintenkin; sama on kumpienkin kohtalo. Niinkuin toiset kuolevat, niin toisetkin kuolevat; yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole mitään etua eläinten edellä, sillä kaikki on turhuutta.
3:20 Kaikki menee samaan paikkaan. Kaikki on tomusta tullut, ja kaikki palajaa tomuun.
3:21 Kuka tietää ihmisen hengestä, kohoaako se ylös, ja eläimen hengestä, vajoaako se alas maahan?

Missään muualla paitsi perinnäis-säädöksissä joissa on vaikutusta helleenisistä filosofioista ei väitetä päinvastaista sen kanssa mitä minä sanon.

Henki ja sielu eivät ole sama asia.

Jokaisella elävällä on sielu, mutta jokaisella ei ole henkeä.

1:19 Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.

Yleensä sielun maailmassa tapahtuvat okkultistiset ja muut vastaavat asiat. Myös huijarisaarnaajat voivat saada siten aikaan "hengen kosketuksen" jos vain osaavat tuota operoida.

Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;

Perinteinen Helvettikäsitys edellyttää nihilististä ajattelua?

Tämä on taas tätä tyypillisten perinnäissäädösuskovaisten mustan vääntelemisiä valkoisiksi.

Samaa sarjaa sen kanssa että kuolema on elämä, ja elämä kuolema, aikakausi ikuisuus jne.

Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi!

Toisinsanoen nyt yrität vääntää tuon selvän jakeen joksikin muuksi mitä se on.

Eikä tuo nyt niin kummoisaa ole sikäli että sielua sanotaan joissain kohdin elämäksi, kuvannollisesti ja funktionaalisestihan se onkin sillä se on elämänvoima.

Esim. yleensä eri kulttuureissa tuo sielu oli se sitten intialaisittain prana tai kiinalaisittain qi puhutaan henkäyksenä eli myöskin funktionaalisessa mielessä.


Sarjatulituskysymyksiä:

MIKSI haluat puolustaa Helvettiin meneviä?


MIKSI haluat polttaa heidät LOPULLISESTI tuhkaksi?


Oletko varma, että HE ITSE haluavat sitä?

Tuossa on aikamoinen paradoksi.

Toisaalta sanot että "puolustan Helvettiin meneviä" kun kerron että Raamattu ei tue vallitsevaa käsitystä Helvetin funktiosta.

Mutta sitten taas sanotkin että se on itse asiassa pahempi.

Olisi jo korkea aika päättää.

En puolusta tuolla ketään yleisesti tai edes erityisesti, mutta noin se asia vain on Raamatussa, ja minä en kumarra kuvia jotka sanovat "kyllä meillä nyt näin aina on ollut" minä joka ne kaadan iloisin mielin.

(Miten niin jos kerran Jumala on elämä, ja totuus niin miksi heidän pitäisi tulla jatkoilla joista kuultuaan he alunalkaenkin jäivät pois.

He maksavat vain velkansa sillä kun verho on vedetty pois, niin aurinko edelleenkin paistaa hyville kuin pahoille, toiset se polttaa pois ja toiset se valaisee ikuisesti. )


Tämä ei ole enää kysymys, vaan nettipsykologiointia, niin laitetaan silti:
syvyyspyskologisesti voisin ajatella, että SINÄ pelkäät joutuvasi tuolle huonolle puolelle ja siksi HENKEEN ja VEREEN puolustat heitä.

Miksikös minä sitten yrittäisin ajaa jotain vaihtoehtoa mikä on sinusta se pahempi? (ihan kuten ateistiystäväiselleni vastasin että miksi ihminen tekisi Jumalan omaksikuvakseen jos kerran on Häneen noin tyytymätön)

Ja jos tuo otetaan niin syvyyspsykologisesti sinä voit tehdä Jumalasta kuitenkin oman kuvan sillä yli Raamatun sanan puolustat tuota varsin kyseenalaista kuvaa Helvetistä. (TV7 eräs mies rukoili näyttävästi että katsojista tulisi hänen..eikun Jumalan lapsia..melkoien freudilainen lipsahdus alá syvyyspsykologia - juuri näiden kanssa kehotan olemaan hyvin tarkkana)

Niin tai kun kerran tämä linja otettiin niin ehkäpä harjoitat nyt freudilaista Reaktion Muodostamista jossa muutat yleisen kantasi päinvastaiseksi "suurin pornon vastustaja on itse pahin törkimys syvältä sisältä" jolloin sinä olet epävarma mutta ajattelet että voit luoda psykologisen, "kompensoivan" korvasyyhyn jolloin ajattelet ettet voi mennä Helvettiin koska teet siitä jyrkimmän mahdollisen.

Vastaisku Raamatulla (mielenkiintoista, että tähän saakka minä olin se joka sitä käytti perinnäissäädöksiä vastaan!):

Matteuksen evankeliumi:
13:30 Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.
¨
"Poltettavaksi" - proos too katakausai -- tarkoittaa yksinkertaiseksi "polttamista varten".


Kreikan kielessä olisi muuten hyvä ilmaisu tälle kohtaa, jolla voitaisiin tuoda esille "kerralla ja kertakaikkiaan loppuunpolttaminen" -- mutta sitä siis ei ole käytetty ...

No yrittäpäs poltella lyhteitä ikuisesti. On varsin omituinen ja arvoituksellinen vertaus jos äkkiä poltettaviksi vietäviä heiniä ei poltetakaan kun niitä sanotaan vievän poltettavaksi.

Hieman sama kuin tekisi vertauksen mikä on "juuri kuten tämä, muttei sinne päinkään".

Ei ei, se on turhaa saivartelua koska joka tapauksessa sinä tiedät mitä siinä tehdään näille heinille. Jeesusta oltaisi katsottu aika pitkään jos Hän ottaa tuollaisen vertauksen, ja esittää kuin olisi autuaan tietämätön mihin se perustuu. Älä siis loukkaa Kristuksen älykkyyttä.

On paljon asioita, joita voi poltella melkein ikuisesti. Esimerkiksi wolfram -metalli.


Kyseessä on vertaus!


Kun Jeesus esimerkiksi sanoo sinulle, että "olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset", niin Hän ei tarkoita sitä kirjaimellisesti. Älä siis ala pureskella lähimmäisiäsi jalkaan pitkillä kulmahampaillasi ja älä yritä alkaa munimaan kyyhkysen munia.

Aivan oikein, kyseessä on vertaus, mutta se vertaushan on ihan ilmeinen. Heinät eivät ole wolframilankaa.

Vaan tuo vertaus itsessään ja katsottuna muista Helvettivertauksistoista nähden on sopusointuinen poispalamisen kanssa.

Tuossa ehdottomasti pyrittiin tuomaan julki se koska siinä käytettiin tuolllaista vertauskuvaa.

Muutoinhan siis koko poishioutuminen, tulijärvi ja muu sellainen on myöskin vertauskuvaa.

On paha sanoa miten nämä sielut lopullisesti kadotetaan, mutta jotain mitä voi verrata heinien polttelemiseen, jalometallin koetteluun (kun ainesta kuluu siitä tulee määrätty juova, aikakaudesta aikauteen hioutuessa ei jää mitään) ja muuta vastaavaa.

Uskovaisten parissa uskotaan että nämä ovat jonkinlaisia antikristushelikoptereita, mutta Raamatun kontekstissa se selitys on lähinnä mielikuvituksekasta nostatusta.

On myöskin selitys on että Apollyon olisi muinainen jumala Apollo.

Se voi olla, mutta muinaisten langenneiden enkelien päämies oli Azazel. Muistaakseni tämä oli enkeli oli aavikolla jolle toinen syntiuhreista lähetettiin, siinä missä toinen kuului uhrata.

Mielenkiintoinen asia on se että kreikkalaisroomalaisessa mytologiassa Hades ja Tartoros olivat personoituja, mutta myöskin titaanien lapsia. Eli mahdollisten nefilien vastineiden lapsia.

Mytologia kertoo että Uranus (taivaan edustaja) ja Gaia (maan edustaja, äitimaa) olivat Titaanien vanhemmat. Tämä ei mene kauaksi Raamatusta sillä Taivaan pojat, Jumalan miehet eli enkelit tulivat ja ottivat Maan naisia vaimoikseen.

Tartaros on Hadeksen feminiiniosa.

Uudessa testamentissa on yleensä Helvetiksi käännetty paikka nimeltä Hades. Hades on sama kuin Tuonela meikäläisittäin.

Tuonela on kuta kuin neutraali välitila.

On yleinen harhaoppi että se olisi Helvetti.

Siellä on tosin oma vankilansa. Syvyys nimeltä Tartaros. Siellä on esim. muinaiset Valvojat jotka lankesivat, ottivat ihmisten naisia yhtyäkseen heihin ja joista syntyi muinaiset jumaluudet joista on jälkiä vielä tänäkin päivänä.


2.Pietarin kirje:
2:4 Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi.

Tuo syvyys on Tartaros, ja se esiintyy myöhemminkin mm. Ilmestyskirjassa joka paljastaa miten muinaiset enkelit vapautetaan syvyydestä:


Ja viides enkeli puhalsi pasunaan; niin minä näin tähden, taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain;
9:2 ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu, niinkuin savu suuresta pätsistä, ja kaivon savu pimitti auringon ja ilman.
9:3 Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, niinkuin maan skorpioneilla on valta;
9:4 ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan.
9:5 Ja niille annettiin valta vaivata heitä viisi kuukautta, vaan ei tappaa heitä; ja ne vaivasivat, niinkuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää.
9:6 Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä; he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä.
9:7 Ja heinäsirkat olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaiset, ja niillä oli päässään ikäänkuin seppeleet, kullan näköiset, ja niiden kasvot olivat ikäänkuin ihmisten kasvot;
9:8 ja niillä oli hiukset niinkuin naisten hiukset, ja niiden hampaat olivat niinkuin leijonain hampaat.
9:9 Ja niillä oli haarniskat ikäänkuin rautahaarniskat, ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske monien hevosten kiitäessä taisteluun.
9:10 Ja niillä oli pyrstöt niinkuin skorpioneilla ja pistimet, ja pyrstöissänsä niillä oli voima vahingoittaa ihmisiä viisi kuukautta.
9:11 Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Abaddon ja kreikaksi Apollyon.


Mielenkiintoinen asia on se että kreikkalaisroomalaisessa mytologiassa Hades ja Tartoros olivat personoituja, mutta myöskin titaanien lapsia. Eli mahdollisten nefilien vastineiden lapsia.

Mytologia kertoo että Uranus (taivaan edustaja) ja Gaia (maan edustaja, äitimaa) olivat Titaanien vanhemmat. Tämä ei mene kauaksi Raamatusta sillä Taivaan pojat, Jumalan miehet eli enkelit tulivat ja ottivat Maan naisia vaimoikseen.

Tartaros on hadeksen feminiiniosa.

Ainakin muinaisessa kreikkalaisessa personoinnissa Tartaros on naispuolinen, ja pääolemus eli Hades on miespuolinen.

Uudessa testamentissa on eräs toinenkin jännittävä aiheeseen liittyvä kohta.

Se on Lasaruksen ja rikkaan miehen vertaus.

Kreikkalaisroomalaisen käsityksen mukaan, syntiset ja pahat menevät Tuonelan lepotilan sijaan Syvyyteen eli Tartorokseen.

Jotta he voisivat päästä sieltä Tuonelan puolelle, heidän tulee anoa armoa heiltä joita vastaan ovat rikkoneet, ja vain tämän armahduksen kautta he voivat päästä ylös syvyydestä.

Tämä idea on minusta nähtävissä myöskin Lasaruksen ja Rikkaan miehen vertauksessa.

Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa loisteliaasti.
16:20 Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita
16:21 ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa.
16:22 Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin.
16:23 Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan.
16:24 Ja hän huusi sanoen: 'Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!'
16:25 Mutta Aabraham sanoi: 'Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa.
16:26 Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme.'

Ei kommentteja: