keskiviikko 2. kesäkuuta 2010

Suomi Kaupan!

Jälleen tarvitaan Täydellisen Järjestelmän mukaista kansallismielisyyttä.

Venäläiset ostavat tärkeitä tontteja - turvallisuusriski?

Talvisodassa maata puolustettiin nykyisten veteraanien verellä, jotta se voitaisi nyt myydä Venäläisille? Sodassa Kokoomus oli niin kotia, uskontoa ja isänmaata, ilmeisesti siksi että heidän arvoihinsa ei sovi että maa viedään, sillä se voidaan myydä hyvällä voitolla. Bisnes on bisnes, ja isänmaa on isänmaa - todisteena se että tälläinen on laillista eikä hallitus järjestä laittomaksi maan myymistä vieraan valtion kansalaisille.
Eräs ongelma on kapitalistinen, arvovapaajärjestelmä joka sallii tälläisen täysin kansallisen turvallisuuden riskeeraamisen. Kaikki voiton tavoittelun nimissä. Kapitalismi sopii hyvin moderniin, poliittisesti korrektiin ajattelutapaan jossa moniarvoisuus ja monikulttuurisuus jyrää. Tällöin se globalisaation avulla pystyy ottamaan rahavaltansa turvin haltuun jopa valtioita, sillä sille ominainen korporatismi sanelee kuinka veronmaksajien rahat käytetään - samallahan se on ovet avoinna monikulttuurisuuden arvoille, rodusta uskonnosta ja kansallisuudesta riippumatta, pelkkä sielun myyminen ja kehonsa antaminen voitontavoittelun välineeksi riittää. Kaikki muu on vapaaehtoista.
Miksi Björn Wahlroos sitten ehdottelee että lopettaisimme kehitysavun? Koska se tarkoittaa sitä että kapitalistina on hänelle ja hänen rikkaille luokkatovereille eduksi että maahan otetaan ennemmin ulkomaalaista työvoimaa, kuin että hädänalaisia yritettäisi parhaan mukaan auttaa heidän kotimaassaan (mikä on kansallismielisessä mielessä voitto-voitto-ajatus, esim. kirkon lähetystyöntekijät ovat erinomainen esimerkki tämän toteuttamisesta - kapitalistit perustelevat globalisaatiotaan siten että on muka jotenkin eduksi vieraalle maalle että siellä nousee rikkaiden kapitalistien luokka, samalla kun yrittäjien määrä lisääntyy kun katoavan keskiluokan edustajat joutuvat myymään omaisuuttaan). Kun vallitsee kansainvälisen kapitalismin arvot jotka valtaavat alaa, tällöin kapitalistien joita korruptiopuolueet kuten Keskusta ja Kokoomus tukevat ja lobbaavat puolestaan sulautuvat entisestään ns. moniarvoisuuden pariin. Tämä kaikki on tarkasti laskelmoitua, sillä se ei ole vain trendikästä ja poliittisesti korrektia, se on myöskin taloudellisesti kannattavaa. Me tiedämme että suomalainen valkoinen hetero (mies) on hän jolla ei ole mitään etujärjestöä, jos hän taas on kapitalistin vuoksi työttömyyskassan asiakas, silloin hänellä on enää nimellinen ihmisarvo - samalla taas on poliittisesti korrektia ja oikeudenmukaista käyttää erinäisiä kiintiöitä jos edustat jotain muuta ryhmää. HUOM! "Nallen" mielestä veroja ei saisi kiristää, mutta valtion pitäisi ottaa velkaa. Syy miksi veroja ei saa kiristää, on siinä että se ottaisi heiltä joille on paljon annettu, eli rikkaat yhteiskunnan edustajat joutuisivat maksamaan jotta yhteiskunta menestyisi - sen sijaan, hänestä valtion kannattaa ottaa velkaa..miksi? Lue tämä nyt.
Lainaus Kokoomuksen periaateohjelmasta (Kataisen itsensä kirjoittamina) :

Aatehistoriallinen perusta

Kokoomuksen syntyvaiheen periaatteet ja ohjelmat rakentuivat kansakunnan sivistyksellistä, kansallista itsenäisyyttä ajaneen suomalaisuusliikkeen ja sen yhteiskunnallisia, sivistyksellisiä ja sosiaalisia parannuksia ajaneen uudistusmielisyyden eli sosiaalireformismin pohjalle. Kansakunnan yhtenäisyyden ja perinteisten arvojen puolustaminen sekä sosiaalisten uudistusten ajaminen olivat tunnusomaisia alkuvaiheen Kokoomukselle.
Kokoomus perustettiin joulukuussa 1918. Saavutetun itsenäisyyden turvaaminen ja kansakunnan uudelleenkokoaminen olivat keskeiset alkuvaiheen tavoitteet. 

HA HA HA!

Mennyt on mennyttä, katsotaanpa miksei Katainen ja kumppanit ole tehneet mitään bisneshenkisyydessään, jotta olisi Täydellisen Järjestelmän arvojen mukaisesti kielletty maan minkäänlainen myyminen voitosta vieraan valtion edustajille.

Löydämme hieman ajankohtaisemman kohdan:


Moniarvoisuus

Moniarvoisuuden lähtökohta on oman arvomaailman tunteminen ja kunnioitus muiden arvoja kohtaan. Moniarvoisuus on ihmisten erilaisuuden arvostamista. Moniarvoisuus lisää luovuutta.

Monikulttuurisuus

Haluamme edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja vastustamme syrjintää ja rasismia sen kaikissa muodoissa. Aidon monikulttuurisuuden toteutuminen edellyttää suvaitsevaisuutta kaikilta osapuolilta. Monikulttuurisuus on rikkaus, joka omalta osaltaan kehittää yhteiskuntaa. Suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuurin sekä kristillisen perinteen tunteminen ja ymmärtäminen avaavat mahdollisuuden aitoon vuorovaikutukseen maassamme.

Me voimme arvata, kuinka tämä käytännössä toteutetaan?

Onko niin että Jyrki Katainen ja Kokoomus lupaavat jokaiselle jotain, mutta lopulta toimittavat sille joka eniten tarjoaa? Eipä siinä, Keskusta on ainakin lobbauspuolueena hyvä kilpailija- zing.Täydellinen Järjestelmä ei sellaista sulata että maat myydään hämärille (yksityisille) tahoille, päinvastoin, ne tulisi kansallisen edun nimissä pakkolunastaa takaisin.


Ei kommentteja: