torstai 10. toukokuuta 2018

ULLATUS: Incelien tuhoamiskampanjaa viritellään

Eipä mennyt kauankaan, kun taas saattoi todeta kirjoitusten toteutuneen:

Entä mitä on odotettavissa, sen lisäksi, että nämä iskut todennäköisesti lisääntyvät?
Virallisen Totuuden (TM) narratiivin suojelijat käyttävät tilaisuuden hyväkseen, ja miesten auttamisen sijaan saadaan nyt yhä suurempi syy demonisoida miehiä. Esim. tässä tapauksessa voidaan puhua ulkomaalaisperäisestä tekijästä, mutta yllätys yllätys, puhutaankin kristitytstä kanadalaisesta heteromiehestä. Ja tietenkin siitä, miten incelit, eli ei-vapaaehtoisesti selibaatissa olevat miehet ovat se kaikkein pahin turvallisuusuhka - toisinsanoen, heidät yritetään näyttää muille juuri sillä tavalla, millä hypergamiset naiset näkevät miehet, joista he eivät voi hyötyä.
Todellakin narratiivina on: "Se on naisvihaa, jos mies ei saa seksiä ja syrjäytyy."  Niinpä siis se syy, joka nämä lieveilmiöt aiheuttaa, onkin nyt ottanut uhriviitan ylleen. Kuitenkin kaikilla reaktioilla on aina vastareaktio, ja tämä on yksi esimerkki siitä. Jos perimmäiseen syyhyn ei puututa, ei tilannekaan muutu.

Tässä muutamia poimintoja niin mediasta, kuin myöskin yksityisiltä, jopa vaikutusvaltaisilta henkilöiltä, jotka eivät pysty pidättelemään primitiviistä verenhimoaan.

Tässä hieman median näytteitä:

Stop trusting the self-mythology of the worst people on the internet

Someone Please Tell the Times That Incels Are Terrorists

Kuten näet, niin Isoveli ja hänen sanansaattajansa, tietävät jälleen paremmin kuin itse incelit, mikä on heidän ongelmanaan ja keitä he ovat! Joka tapauksessa, narratiivi on tässäkin tapauksessa hyvin yhdenmukainen: miehet jotka eivät voi saada seksiä, eivät omaa oikeutta olla olemassa. Tämä on peräisin gynosentrisesta, feministisestä ja hypergamisesta ajatusmallista, jossa 10-1% edustavat ylemmän tason miehet saavat täydet ihmisoikeudet, ja usein myös tehdä mitä tahansa - ihan kuin keskivertonaiset - kun taas tämän ulkopuolelle jäävät miehet joutuvat ostamaan olemassaolonsa oikeutuksen, ja seksuaalisen markkina-arvon kannalta, eli pääasiassa sosioekonomisessa mittakaavassa alemman tason miehet, eli incelit, eivät mielellään saisi olla olemassa ollenkaan, sillä tällainen mies on yhtä kuin viharikos.

Vaan jatketaan, seuraavassa parikin ulostuloa. Toinen on opportunistiselta valkoritaritoimittajalta ja toinen on etuoikeutetulta naiselta.

Tässä kyseinen etuoikeutettu, korkeassa asemassa oleva, ja auktoriteettiaan väärinkäyttävä nainen painostaa antamaan inceleille kenkää:

Mikä erinomainen idea! Jos nyt incel saattoi parantaa naisen saamisen mahdollisuuksiaan, luomalla uraa, ja saaden täten rahaa ja statusta, mitkä ovat välttämättömiä naisten saamisessa, niin viedään heiltä sekin pois - mehän tiedämme miten hyvät seuraukset on sillä, kun mieheltä viedään viimeinenkin toivo ja hänelle ei jää enää mitään hävittävää.

Tässä puolestaan eräs (tyhjän)toimittaja - valkoritari, joka haistettuaan verta, ei epäröi heti tilaisuuden tullen puukottaa muita miehiä selkään, vain jotta saisi itse naista - on tekemässä inceleistä kollektiivisesti terroristeja:

Niin tosiaan, mitä jos sama sanottaisi muslimeista? No, niinhän ei toki käy, he kun ovat etuoikeutettu eturyhmä, jotka ovat kaikki tyynni näiden saastojen erikoissuojeluksessa.

Eikä ihme, tässä on jälleen osoitus siitä, miten sairaita ja pahoja ihmisiä suvakit ja femakot (useimmiten sama asia) ovat - jos se olisi moraalisäteilyä, että heiteltäisi vauvoja pyöriviin sirkkelinteriin, nämä tekisivät sen, siinä missä tolkun ihmiset jo kyseenalaistaisivat koko touhun. Suvakismi ja feminismi ovat empatian naamioita, joilla peitetään hirviö jota ei pystytä katsomaan peilistä. Lisäksi, tämä tekopyhyys kielii myöskin matalasta älystä: heikko itsetiedostaminen kulkee käsi kädessä heikon älykkyyden kanssa.

Toisen terroristi, on toisen vapaustaistelija - miten kauan voit hakata koiraa, ennen kun se puree sinua?

Vaan, miten on sen argumentin laita, että incelit ovat terroristeja, ja että heitä voidaan verrata jihadisteihin?

No, incelit eli "alemman tason miehet" (ATM), mitä tulee seksuaaliseen markkina-arvoon ja seksin saamiseen, ovat miehiä joiden aseman parantaminen tapahtuu 100% rauhanomaisesti, ja valtiollisella tavalla, jossa syrjivät gynosentriset rakenteet murskataan ja naisten hypergamia tukahdutetaan. Tätä ei tehdä, sillä feminismi on vallassa, ja sille on olennaista että naisia koskee vain vapaudet ja etuoikeudet, kun taas vastuu ulkoistetaan miehille. Esim. eräs esimerkki on se, että miehet yritetään vaientaa, ja heidän käsketään "vain miehistyä, ja kehittämään itseään" (jotta kelpaisi naisille). Tämä paljstaa jo huoomattavan valta-asetelman, joka on sellaisenaan äärimmäisen epätasa-arvoinen.

Todellakin, yksilöä voi kehottaa "kehittämään itseään", mutta tämä on pelkkä hämäysliike - joku voi siinä onnistua, mutta lopulta ratkaisun avaimet ovat aina miehen itsensä ulkopuolella, eli tässä tapauksessa naisen käsissä, sillä naisella on seksuaalinen valta ja hän voi keksiä minkälaisia tahansa vaatimuksia, jotta tämä sukupuolten välinen transaktio tapahtuu. Joten, niin kauan kun naisen ei tarvitse ottaa vastuuta ja tulla puoleenväliin vastaan, on itsensä kehittäminen vaivannäköä josta ei välttämättä saa koskaan minkäänlaista palkintoa, vaan se annetaan vain täkyksi miehille, vähän kuten heitetään keppiä koiralle; näin hyötyvjät ja riistäjät ovat vapaita jatkamaan entiseen malliin, ja uhrien pitää ponnistella entistä enemmän.
Jihadistit? On sekulaarin humanismin, ja täten yleisesti punavihreiden ja suvakkien harhaluulo, että jihadistit eivät joko ole aitoja muslimeita, tai että he hylkäävät islamin, jos he vain tulevat osaksi tätä sekulaarin humanismin määrittelemää yhteiskuntaa. Tämä kaikki ei voisi olla kauempana totuudesta, sillä jos incelit ovat seksin (puutteen) motivoimia, on jihadistien tuonpuoleinen palkinto myöskin seksin saralla suurempi, kuin mitä sekulaari yhteiskunta voisi koskaan tarjota, eivätkä he täten tule muuttumaan. Itseasiassa, asia on päinvastoin, sillä jihadistit eivät toimi näin siksi, koska ovat sorrettuja, vaan he toimivat näin koska he haluavat valtaa - ihan kuten feministit -  muslimeille on olemassa vain "Islamin eli Rauhan talo" jossa islam on vallassa ja jossa vääräuskoisa ei ole tai he ovat äärimmäisen alisteisessa asemassa, tai "Sodan talo"mikä tarkoittaa kaikkia ei-islamilaisia yhteiskuntia, siinä missä feministeille on olemassa vain joko patriarkaatti, tai sitten feministinen matriarkaatti jossa miehet on pääasiassa orjina ja naiset ylivaltiaita (feminismi on 100% islamin sukuinen aate - ei siis ihme, jos feministit rakastavat sitä).. Siispä päästessään tällaiseen sekulaariin lässytysyhteiskuntaan, jihadistit eivät epäröi hyödyntää liberaalien heikkoutta, pyrkien täten tuhoamaan ja täten taannuttamaan se staattiseksi, islamilaiseksi takapajulaksi, kuten voimme todeta käyneen monissa muslimaissa (ihan kuten feministit kävelevät heikkojen soijappoikien yli, kohti dystopista päämääränsä). Tämä kaikki siksi, koska heidän motiivinsa lähtee koraanista ja uskonnosta, profeettansa mallista,  mikä on sota ja valloittaminen - he eivät ole reaktiivisia vaan aggressiivisia. Inceleillä puolestaan kyseessä on puhdas ihmisoikeustaistelu (WHO:n mukaan, seksi on ihmisoikeus) ja tätä menoa myöskin taistelu olemassaolonsa oikeutuksesta, sillä he ovat feminismin lupausten rikkoutuminen lihassa ja elävä todiste siitä, mitä feminismi on, joten nämä totta kai pyrkivät hävittämään todisteet rikoksestaan; todellakin, toisen terroristi, on toisen vapaustaistelija.
Lisäksi, muslimiterroristit on helppoa tunnistaa ja ehkäistä, edellä mainituista syistä, sillä heidän motiivinsa on yksiselitteinen ja yhteinen - täysin erilainen verrattuna inceleihin, mutta vaikka jokainen incel nyt pistettäisi suoraan uuniin, syntyisi heitä aina vaan lisää, niin kauan kun vain tämä sairas ja miehiä sortava, hypergaminen yhteiskunta pysyy ennallaan - todellakin, ongelmaa ei voida parantaa sillä, mikä on sen alunperinkin aiheuttanut! Muslimiterroristit nimenomaan eivät halua olla osa tätä yhteiskuntaa, eivätkä he halua luopua perinteestään, vaan he haluavat sen olevan yleinen valtaa pitävä normi, kun taas incelit ovat syrjäytettyjä, vaikka he haluaisivat olla osana yhteiskuntaa, joka kuitenkin on heitä kohtaan epäinhimillisen julma.

Massakontrollin aseet ja psykologinen manipulaatio

Vaan, on olemassa lisäksi eräs pointti tässä kaikessa, minkä varmastikin moni on havainnut:
Ensiksi miehen seksuaalisuus ja yritykset pariutua demonisoitiin MeToo-kampanjalla, ja nyt sitten se että mies ei saa seksiä, on jälleen syy vihata miehiä, voi herätä kysymys siitä, että onko miesten mahdollista tehdä mitään, mikä ei olisi jollain tapaa väärin? (Puhumattakaan siitä, miten ensiksi feminismin vihollisia, olivat yläluokkaiset, "etuoikeutetut" valkoiset miehet, vaan nyt jo heikoimassakin asemassa olevat "oksettavat valkoiset heteromiehet" kelpaavat tulilinjalle - ei se ole niin justiinsa, pääasia että nämä sairaat "ihmiset" voivat toteuttaa itseään!).

No, tässä taustalla on totta kai feministisen yhteiskunnan miesviha, ja naisille ominainen epäloogisuus, jossa ensin mennään fiiliksen pohjalta, ja sitten pohditaan perusteluja.

Mutta on myöskin toinen syy. Ja se löytyy elokuvasta 1984, juuri siitä, mikä kertoo saman nimisestä Orwellin kirjasta:


Kuten näkyy, niin kyseessä on massakontrollin ase, jossa uhria - ajatusrikollista - kidutetaan, eikä hän enää itsekään tiedä mitä pitäisi vastata kiduttajalleen, mutta johon kiduttaja sanoo että nyt hän alkaa olla oikeilla jäljillä: ei ole väliä miten monta sormea uhri näkee olevan pystyssä, olennaista on se, että miten monta sormea hänelle sanotaan olevan pystyssä. Tämän kaiken tarkoituksena, on yksinkertaisesti lisätä uhrin tottelevaisuutta. Ja valtahan on kokonaan se, mikä feminismissä on kyseessä, ei tasa-arvo, eikä mikään muukaan ihanien ihmisten määre, millä sitä myydään.


Tämän kaiken on tarkoitus olla absoluuttiseksi kontrolliksi, jossa kontrolloija on Isoveli Isosisko, ja kontrolloituna massat - siispä, tuottakaa sille pettymys, älkääkä koskaan luopuko taistelusta, sillä kyseessä on taistelu olemassaolosi jatkumosta; sinun ja kansasi, jonka todellinen uhka eivät ole sorretut ja syrjityt, vaan ulkopuolisen uhan lisäksi sisäpuolella olevat luopiot, jotka vihaavat sinua enemmän kuin yksikään ulkopuolinen vihollinen.

Ja se, että nämä hyökkäävät kaikkein avoimimmin ja oikeat luonteensa palajastaen juuri heikoimpia vastaan, ei tarkoita sitä, ettetkö hieman parempi osaisena olisi seuraavana - se tarkoittaa juuri päinvastaista.

Siispä, laula heidät suohon:


They call me a psycho, they call me a villain
But it is them who is doing the killing
Been in their programs and been in their chains
After these years nothing has changed
 
My voice, it brings you fear
My voice, it rings your ears
My voice, you wish to silence
I stand forever, I stand defiant
My voice, you can't control
My voice, it takes its toll
My voice, you hate to hear
For the truth it brings you fear
I’m not crazy, look at you
I survive the Hell you put me through
I grow stronger when you try to cut me down to size
I have the truth at my side
And my heart is filled with pride
I'm a wrecking ball cutting through your wall of lies
You cannot control my mind
You cannot scare my kind
My voice grows stronger everyday
This is the path that I chose
My faith it only grows
I wouldn’t have it any other way

Ei kommentteja: