keskiviikko 12. toukokuuta 2010

Shokkivallankumouksen Alkuperä (Pahojen Hedelmien Synty)

Mitä Marx siis teki, oli että hän amputoi Hegeliläisestä, Panenteistisesta Dialektiikasta Jumalan pois, mutta ei tosin absoluuttia, vaan asetti tämän tilalle materialismin joka oli sidottuna tiiviisti evoluutioteoriaan. Jälkimmäinen piti huolta siitä että tätä dialektiikkaa saatettiin toteuttaa juuri niillä keinoilla millä kommunistit ovat sitä toteuttaneet. Huomattavia massamurhia, kidutuksia, vihamielistä käytöstä elämää kohtaan ja silmitöntä materialismia. Absoluuttina on siis materialismi, joten uskonnonvapaus oli asetettu tämän kannanoton vuoksi pannaan, sillä sen kannanotto Jumalan olemassaolosta oli positiivinen ja täten soti kommunistisen liikkeen perususkontunnustusta vastaan. Panenteistisessa eksistentialismissa yksilö ei riisu pois omaatuntoaan ja ole osana kollektivismin palavaa miestä, suunnatonta riehuvaa hirviötä joka kilpaa kapitalismin kanssa repii kaiken eteensä tulleen palasiksi. Milgramin testi osoittaa (ainoa avain joka päästi Milgramin kokeeseen osallistujan pois puhtain paperein, oli omantunnon komponentti!), että Massakontrollilla aikaan saadut tulokset ovat ihmiskunnan peili joka ei imartele. Nyt saksalaiset kieltävät lainnojalla jopa natsitervehdyksen, kun vuosikymmeniä aiemmin määritelmä kunnon kansalaisesta oli se joka edesauttoi joukkomurhia, puhdistuksia ja joka teki näitä tervehdyksiä. Kommunistien munakaan valmistuksessa ei myöskään epäröity verenhimoisen tuholaislauman tavoin tuhota luokkapettureita, joiden laumojen johtajina oli toinen toistaan sairaampia yksilöitä – Stalin jonka oma vaimo ajautui itsemurhaan (tuskin vähiten siksi, että hänen miehensä oli paranoidinen alkoholisoitunut kansansa murhaaja), Lenin joka avoimesti piti oman kansansa nälänhätää hyvänä asiana sillä se toi ihmisiä kommunismin pariin ja vei heidän uskonsa pois Jumalasta. Tällä hetkellä tosin länsimaissa ajankohtaisin on kapitalismi jonka voi sanoa puhtaimmillaan olevan täsmällinen satanistisuuden yhteiskunta- ja talousjärjestelmä, ja aivan kuten rahan himo on pahan alku ja juuri, on samoin näiden viallisten ja ainoastaan huonosti päättyvien epätäydellisten järjestelmien alku ja juuri kapitalismi. On mielenkiintoista, että Naomi Kleinin kirjassa Tuhokapitalismin Nousu, esitetään että pahamaineinen riistäjien ja kaiken epäinhimillisen älynkäytön pesä eli Chicagon koulu ei pitänyt pääasiallisena vihollisena marxismia, vaan pikemminkin järjestelmiä kuten keynesiläiset Amerikassa ja sosiaalidemokraatit euroopassa, joita siis yhdisti se että ne edustivat pikemminkin kolmatta tietä kuin yksiselitteisesti jompaa kumpaa näistä kahdesta eri värisestä materialismin paholaisesta. (Mitä olisi ollutkaan kanta Täydellisen Järjestelmän Kapitalismin Korrektoinin ohjelmaan, on sanomattakin selvä). Palatakseni siis takaisin kommunistien toimintamekanismeihin. Eli ensimmäisenä amputoidaan pohjafilosofiasta Jumala, seuraavaksi omatunto yksilöstä joka itse asiassa syyllistetään siitä että hän pitää moista huumaustilaa (uskontoa Marx vertasi huumeidenkäyttöön mikä on alentuvainen ja äärimmäisen ylimielinen loukkaus useimpien maailman ihmisten älyä kohtaan) yllä ja se vaihdetaan käsitykseen että kaikki johtuvat olosuhteista ja kollektiivista (osatotuus) joten näiden tilalle tuli poliittinen liike, ja sen laumaan kuuluminen ja sen idealismin sokea ja kyseenalaistamaton toteuttaminen, jonka tavoitteena oli paratiisi maanpäällä. Evoluutioteoria puolestaan korvasi ajatuksen alkuperäisen Absoluutin eli Jumalan, panenteistisen Luojan ja perustan osallistumisesta kaikkeen luotuun, mikä puolestaan nyt alkoi tarkoittaamaan sitä että konflikti on kaiken kehityksen ja evoluution ei vain seuraus vaan perusedellytys! Tällöin omatunnottomat, ja tahdottomat robotit, massat, toimivat suoraan liikkeen Massakontrollin kautta ja jouduttivat tätä kyseistä evoluutiota, kehitystä kohti sosialismin sovellusta nimeltä kommunismi. Uskolliset reguloijat. Kun puhuin edellä kuinka kapitalismi on kaiken pohjalla, ja kuinka oikeastaa se voidaan nähdä siinä sinisenä petona missä kommunismi punaisena, niinpä nyt kapitalismi käyttää shokkihoitonsa muodossa täsmälleen samaa valloittamisperiaatetta kuin kommunismi “vallankumouksessaan” ja kehityksen joudutusohjelmissaan!

Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia.
Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?
Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä.
Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä.
Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen.
Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.
Näin sanoi Jeesus.

Entä mistä tuo ns. Synteettinen Dialektia juontuu, on siitä havainnosta kuinka yksi ääripää ja järjestys sortuessaan muuttuu toisekseen. Maailmassa on ollut jatkuvasti sotia ja ahdistuksia, mutta toisaalta myöskin rauhaa ja hirmuvallat on kukistuneet vaikka ne olisivat näyttäneet miten 1000 vuotisilta valtakunnilta, suurilta ja mahtavilta. Ongelma on että kukaan ei ole tämän sopan ulkopuolella. Mitä Raamattu sanoo tästä dialektiasta on taas se että lopussa se menee äärimmäisen kireäksi, jolloin se ei enää pääsee jatkamaan vaan tulee maailmanajan loppu. Pitää muistaa että Raamattu puhuessaan maailmasta, puhuu moninaisemmasta kokonaisuudesta. Nimittäin maailmaksi käännetty sana merkitsee myöskin järjestelmää, järjestystä jollekin asialle. Edellisistä kirjoituksistani voimme huomata että ihmiskunnassa on jo Jeesuksen ajoista vallinnut sama "vastakkainasettelun hegemonia", on heitä jotka ovat tästä järjestelmästä nimeltä maailma ja on heitä jotka eivät ole siihen mukautuneet - tällä ei tuntuisi olevan merkitystä poliittisen näkökulman tai uskonnollisen vakaumuksen suhteen, vaan niin nyt kuin Jeesuksen aikana voidaan sanoa että oli hengellisiä ja lihallisia kristittyjä (eri seossuhteilla, "Liha" ja "Henki" voivat olla molemmat samassa ihmisessä läsnä ja vanha viisaus siitä kumpaa ruokkii, se myös voittaa). Poliittinen valta ei vaadi välttämättä hyvyyttä tai viisautta. Tyhmät ja pahat ihmiset saattavat hallita tätä maailmaa kuninkaina. Kun taas henkisen vallan käyttäjät voivat löytyä mistä tahansa, ja se on tietoisuutta – hengellisyyttä, kykyä tehdä päätöksiä mahdollisimman korkealla tietoisuuden tasolla. Mutta tämä ei ikävä kyllä ole taattua kaikessa järjestäytyneessä uskonnollisuudessa, johon pätee maailmallisen järjestyksen etenemiskeinot.

Kuinka siis luontainen dialektia toimii? On tiedossa että nihilistisen ajan tiedemiesten innoittaminen materialistinen dialektia ja muu vastaava tuon ajan sosialistien, tai pikemminkin materialistien suosima tyyli oli vedellä mutkat suoriksi ja harrastaa likvidointia tieteen nimissä. Tiedemiesten ongelmana on että tieteellisistä koulukunnista, jotka tarkkaanottaen ovat teoreettisia on tullut lahkoja, ja niiden opinkappaleista totuuksia. Tämä ko. "Tiede" on uskonto, sillä se on monimutkainen maailmankatsomus lukuisine opinkappaleineen. Tiedeuskonnolle ei periaatteessa sovi nihilismaterialistinen ajatusmaailma, sillä tieteen mukaan maailmassa on lakeja ja maailmankaikkeudessa on järkeä. Kun taas näiden valistuksellisesta ajasta seuranneiden nihilismin aikojen muistona on eräs epäjumala, eli "luonnonlaki" (joka on vain mitattu liike ylemmästä laista), siitä on tullut samanalainen epäolento kuin kaiken mitattavuudesta. Näin päädytään epämääräiseen lopputulokseen jonka mukaan mitään mitä ei voida mitata, ei voida pitää todellisena. Tämä luo metodiikan jonka mukaan mitään mitä ei voida mitata, ei kannata tutkia. Ja että luonnonlakeihin pohjautuen sitä, mitä on vaikea ymmärtää, ei ole olemassakaan. Kirkko puolestaan on hyväksynyt ihmeet ihmeinä, mutta toisaalta on ollut sitä mieltä ettei niitä ole tarvinnut tutkia sen enempää. Hyvänä uutisena tosin se että aidon tieteen parissa on ryhdytty epäilemään outoa asennetta jonka mukaan mitään mitä ei tunneta, ei voida tai pidä tutkia. Eräs syy tähän on tarkempien tutkimusmetodien esiintulo. Elektronimikroskooppien, spektrofotometrien ja tietokoneiden avulla voimme mennä pintaa syvemmälle. Tunnelinäöstä vapautuminen on alkanut. Sata vuotta sitten paradoksia pidettiin virheenä, nyt ei enää. Kvanttifysiikan varma nousu, sähkomagnetistmi ja valon tutkiminen ovat osoittaneet että maailmassa on jotain paradoksaalista sinänsä. Mystiikka on muuttumassa ilmestyksenomaisesti, siitä on tulossa demystifiointia, sillä mystikoille tutut paradoksit (joilla he ovat myös puhuneet) ovat nyt muuttumassa tunnustetuiksi. Tämä kaikki osaltaan yhdistää tiedettä ja uskontoa, joista molemmat tahot ovat tunnelinäön sokaisemia. Siispä kuitenkin takaisin luontaiseen, panenteistiseen dialektiikkaan. Se aivan kuten supersolmut näkyy pienessä, mutta myöskin suuressa. Se joka tulee täyteen, täytyy sen muuttua vastakohdakseen. Otetaan esimerkiksi "Rosvoaalto" eli "Rogue wave", se on hyvä esimerkki massiivisesta aallosta joka syntyy kuin tyhjästä yhdessä hetkessä, voiden upottaa suurenkin laivan ja sitten se palaa takaisin alkuperäiseen muotoonsa kuin mitään ei olisi edes tapahtunut. Siispä edellä mainittu materialistinen dialektiikka on tämän sovellus, nihilistisen aikakauden tuotehan se on, ihan siinä missä natsit kannattivat siitä omaa sovellutustaan eli Yli-ihmistä ja Herrarotua sekä vahvimman selviämistä. Samoin Japanilaisten Yksikkö 731 oli tästä esimerkkinä, he jopa kutsuivat uhrejaa "tukeiksi" ("maruta") koska he kohtelivat eläviä ihmisiä täysin tutkimusmateriaalin roolissa. He raiskasivat naiset, ja kun nämä tulivat raskaiksi he leikkelivät nämä elävältä, he istuttivat sairauksia potilaisiin ja tekivät ruumiin avauksia elossa oleville tutkiakseen vaikutuksia aihettamiinsa tiloihin - pelättiin että esim. nukutusaine vaikuttaisi tuloksiin (tartutettu uhri leikattiin auki ja hänen sisäelimensä poistettiin yksi kerrallaan tutkimuksen nimissä, jotta saataisi selville miten sairaus on vaikuttanut "potilaaseen"). Tutkijat seurasivat tieteilijän viileydellä kun näännytetty vanki jäätyi kuoliaaksi heidän edessään, tai kun eläviltä potilailta poistettiin vatsalaukku tai elin nähdäkseen mitä tälle tapahtuu. Myöskin raajoja amputoitiin, jotta ne voitiin liittää toiselle puolelle kehoa. Ylösalaisin roikkuvia vankeja poltettiin liekinheittimillä, kun testattiin ihmisen kestävyyttä ja kuolemaa tuottavien metodien tehokuutta. Taustalla vaikutti aikansa biologista tiedekuvaa rakastava keisari - jo katolilaisen kirkon inkvisiittioiden paras kaveri oli aikansa tiede joka avusti ja teki tutkimuksiaan, ja ilman sitä kidutus ei olisi ollut niin järjestelmällistä ja tehokasta. Dokumentti 731. "Käsitykseni mukaan kaasukammiotkin aikoinaan olivat vain tällaisen homunkulistisen ihmiskuvan seuraus. Voitte olla aivan varmoja siitä, että Auschwitz, Treblinka, ja Maidanek eivät alunperin syntyneet Berliinin ministeriöissä, vaan niitä oli jo pitkään valmisteltu nihilististen tiedemiesten ja filosofien kirjoituspöydillä ja luentosaleissa. Enkä väsyn milloinkaan toistamaan - en edes satunnaisilla luentomatkoillani, en vieraissa maissa enkä valtamerten takanakaan - että nihilistisiä tiedemiehiä ja filosofeja on aina siellä, missä esimerkiksi joku kirjailija tai Nobelin palkinnon saaja ei näe ihmisssä todellisuudessa mitään muuta kuin "vähäpätöisen määrän epäpuhtaita aineita, hiiltä ja vettä"."
- Victor Frankl

Mikä kuitenkin vaikutti näiden molempien totuustyövälineiden niin uskonnon ja tieteen taustalla, oli tietenkin ihan jokin muu voima. Se voima joka on nihilistisen aikakauden johdosta muuttanut itsensä näkymättömäksi, uskotellut ettei sitä ole olemassakaan. Pahuus on todellista, ja maailmassa on ihmisiä sekä instituutioita jotka suhtautuvat vihamielisesti hyvyyteen ja olisivat valmiita tuhoamaan hyvän jos niin on ollakseen. Tämä pahuus voi johtua siitä että he ovat sokeita omalle pahuudelleen. Tämä on pimeyttä, ja pahat vihaavatkin valkeutta tästä syystä. Samoin nämä ihmiset tuhoavat valon omista lapsistaan ja kaikista muistakin heidän valtaansa alistetuista. He vihaavat valoa sillä se paljastaa heidät, heille itselleen. On tietenkin totta, että tämä ei maailmasta pois suhteellisuutta, eikä se vielä tee "sanoista esineitä".

Siispä, kun puhumme shokkihoidosta, on suositeltavaa lukea Naomi Kleinin asiaa käsittelevä kirja. Minun ei ole tarkoitus tehdä siitä toista versiota tässä yhteydessä, tai tiivistelmääkään. Pikemminkin käsittelen kyseistä ilmiötä laajemmin sekä sen alkuperään ja siihen vaikuttavia seikkoja. Nyt kapitalistit ovat ottaneet tuon omiin käsiinsä, ja voisi sanoa että tuo periaate on viimein palannut kotiinsa, sillä kapitalismille tyypillinen ajatusmalli - "Kapitalismi on siitä erikoinen uskomus jonka mukaan katalimmat ja ilkeimmät ihmiset, katalimmista ja ilkeimmistä syistä, hyödyttävät meistä jokaista" - se on arvovapaa, eli nihilistinen ja se on rahakeskeisyydessään myöskin hyvin materialistinen, joten se imee massoja tällä mekanismilla sillä se voi myydä sielunsa, äitinsä ja maansa koska ainoa arvo on raha ja sen hankkinen. Sen kantaaottamattomuus muihin arvoihin on kannanotto joka mahdollistaa lieveilmiöt. Kuinka tämä peto tekee vallankumous näkyy siis shokkihoidossa, mutta myöskin paljon huomaamattomassa tavassa olla osana yhteiskunnallista päättämistä. Globalisoituva maailma mahdollistaa sen. USA:ssa ja aivan kuten nyt Kreikassa, toimivat nämä käänteisrobinhoodit jolloin asiansa huonosti hoitaneet rikkaat ottavat köyhemmiltään sosialistisia avustuksia itselleen ja jakavat ne keskenään. Huonosti työnsä hoitaneet päättäjät kuten nämä, tai suurjohtajat pitäisi pistää pikemminkin vastuuseen kuin palkita heitä  - se on oikeus ja kohtuu niin kauan kun sama kohtalo annetaan normaalille kansalaiselle. Täydellisen Järjestelmän vastaus on sen nationalismissa, ei rajojen sulkemisessa mutta itsenäisyyden pitämisessä. Tosiasia on että EU johti meidät rahoittamaan Kreikkaa ja viime aikaiset tapahtumat ovat tuoneet lähemmäksi koko EU:ta liittovaltiosta. Niin pienessä, kuin suuressa, siinä missä Sartre sanoi että maailma on siinä mielessä vihamielinen että keskenään ristiriitaiset intentiot risteilevät - se onkin totta, ja kuinka se taas näkyy suuressa on että kansakunnan johdosta, oli se sitten puhemies tai führer tulee kansan superego ja tämä taas saa kansan ajamaan pääosin omaa intentiotaan . Kansallinen identiteettimme ja sen säilyminen, ja jo omavaltaisenkin identiteetin säilymisen kannalta on olennaista että otamme askeleen ennemmin etäämmälle nykyisestä suunnasta ja lähemmäksi kohti Täydellisen Järjestelmän liikettä joka ei hyväksy ulkopuolisia vaikuttajia, vaikka se ei missään nimessä ole näiden kanssa samassa veneessä jotka kannattaisivat Kalevan tekemistä pyhäksi kirjaksi, perunan korvaamista perinteisellä lantulla ja germaanisen markan korvaamista vielä perinteisemmillä oravannahkoilla. Sen sijaan se kannattaa ja tulee kotia, sillä perhe on perusyksikkö kansalliselle yhteiskunnalle (Kambodiassa ei vain tyydytty joukkomurhaan, mutta selviytyjät erotettiin perheistään sikäli jos niistä oli mitään jäljellä, sillä ihminen oli "eläin" ja eläimillehän perheen käsite on turha; "sinun lapsesi eivät ole sinun"). Samoin materialistinen haavoittuvuus ja yksilön vastuunvetäminen pois estetään, se on todellista uskonnon vapautta (ja uskontoon ei pitäisi olla minkäänlaista pakotusta, se on sama kuin että ihminen omaksuisi Jumalan työn, sen minkä ensi- ja viimekädessä on vain yksilön ja Jumalan välistä - tämä on muuten myöskin Martti Lutherin virallinen näkemys). Todellinen sosialismi lähtee tältä pohjalta, kuin myöskin Kapitalismin Korrektoinnin ohjelma joka pitää huolen että kehitys jossa heikot valtiomuodot hoidetaan omiksi shokkihoidolla, siinä missä enemmän valossa olevat ostetaan omiksi (USAssa näkyy kapitalismin suunnaton vaikutus ja kytkös valtioon, valtio ei saa komentaa kapitalistia mutta kapitalisti saa pompottaa valtiota, tämä estetään vain voimallisella kansalaisvaltiolla joka pitää kiinni Täydellisen Järjestelmän tiiviistä yhteiskunnallisesta ideasta - hieman vastaava käytäntö oli myöskin Argentiinan shokkihoidon aikana kun esim. Ford toimitti autoja juntalle, siinä missä juntta vastapalvelukseksi eliminoi kokoonpanolinjoilta hankalat ammattiyhdistysihmiset - itse asiassa työläisten etuja ei tuossa shokkihoidossa vain kumottu vaan tehdasalueella oli oma putka jolloin suurkapitalistit jakoivat valtion kanssa oikeuden pidättää kansan vapaus ja oikeudet!). Pitää muistaa, että se mikä on nyt, on ollut jo kauan eikä sitä voida ratkaista entisillä aseilla jotka ovat "niiden" aseita.

“Ihminen, jota ei hallitse järki, vaan sokea tunne, ja tämä tunne muodostuu kaikista niistä tekijöistä, jotka sisältyvät sanaan itsekyys. Ja hirvittävintä on se, että me emme voi olla muunlaisia. Jotkut uskovat kehitykseen, mutta se e tuo mitään. Ihmisen perusluonne ei ole vähääkään muuttunut. Me olemme yhtä pahoja kuin ennenkin. Ylistämme itseämme kaikenlaisilla valheilla. Mutta ei ole mitääön hyöytyä luku- ja kirjoitustaidosta silloin, kun niitäkin käytetään vihan lietsomiseen...Internationaaleissakin sanotaan: “Alas lyökää koko vanha maailma” Se on vihan ja koston huuto. Koston, joka luulee kärsimistään vääryyksistä saavansa oikeuden omiin konnantöihinsä. Ja porvarilehdistö kertoo miten kapitalistiraukat hikoilevat ja nääntyvät taakansa alle yrittäessään järjestää työmahdollisuuksia ihmisille. Ja nämä kapitalistit järjestävät kyllä työtä, mutta palkan laita on vähän niin ja näin.”

- Väinö Linna

"Ruotsalaiset on kasvatettu siihen oppiin, että kasvulla ei ole rajoja eikä takilla nurjaa puolta, ja nyt kun ei mistään muusta puhuta kuin vyön kiristämisen välttämättömyydestä, tuntevat ihmiset itsensä nenästä vedetyiksi...Eräässä esikaupungissa ovat suomalaiset päättäneet perustaa siviilikaartin suojakseen, kun poliisi ei suojele...Lama jatkuu koska sitä jatketaan. Aftonbladet kertoo että yritysten voitot viime vuodelta olivat suuremmat kuin aikoihin, ja tämä samaan aikaan kun palkansaajien reaaliansiot ovat laskeneet. Talouselämää on “elvytetty”: veronmaksajat on pakotettu antamaan yrityksille laina, jota ei koskaan tulla maksamaan takaisin." [Tämä on kirjoitettu toistakymmentä vuotta sitten, mutta ihmeen tuoreelta se kuulostaa, miksiköhän?]

"Poliittisen puolueen pitäisi olla 'uskonnollinen' yhteisö - niin kuin los barbudos, tai mikä muu tahansa vallankumouksellinen joukko - apostolit - sitten syntyy valtio ja kirkko. Ne jotka vaativat kirkon ja valtion erottamista, ovat oikeassa kun tilanne on se mikä on: kun sekä kirkko että valtio ovat rappiolla. Valtio jolla ei ole uskontoa, filosofiaa, ei pitemmän päälle menesty."

- Pentti Saarikoski

"Mikään ei pysäytä meitä, ei vankeus eikä kuolema. Sillä kokonaista kansaa ei voi vangita eikä tappaa, ja valtaosa...tietää, että vain kansa voi pelastaa kansan."
- Rodolfo Walsh


Ei kommentteja: