keskiviikko 8. elokuuta 2012

Mätäkuun Mörinää

 "Vaikeus on siinä, että me emme tiedä, ketkä meitä hallitsevat, kenelle tuottaa nautintoa se että järjestelmä toimii kitkattomasti ja että ihmiset alistuvat holhoukseen, jonka tarkoituksena näyttää olevan kaiken inhimillisen tukahduttaminen. Me haluamme tehdä vallankumouksen, mutta emme tiedä ketä vastaan hyökkäys olisi suunnattava. Ainakaan valtioneuvostossa [tai eduskunnassa] eivät vallanpitäjät istu. Lännen totalitaarisissa valtioissa joita sanotaan demokratioiksi, ei hallituksen vaihdos muuta mitään. Kone ei voi valmistaa muuta kuin sitä tuotetta, jota valmistamaan se on suunniteltu, koneenkäyttäjä on koneen käyttäjä eikä muuta. Samoin on ministerin viran laita: ministerin on vain hoidettava virkansa, ja virka määrää mitä hänen on tehtävä."
- Pentti Saarikoski

Tämä, on se syy, miksi kaikista puolueista muuttuu pikkukokoomuksia kun ne pääsevät isoveljen kanssa samaan hallitukseen.

Tämä on se syy, miksi kaikki massakontrollin aseet on suunnattu Perussuomalaisia ja heidän mielisiään kohtaan -  he ovat poikkeus ja anomaliteetti joka on päässy uhkaavan pitkälle, kansan herättyä. (Tämän johdosta, eliitti ennenmmin muodosti repalehallituksen, vaikka se paljasti bluffin siitä, miten sopeutuvia muut näennäisesti erilaiset puolueet lopulta ovat sen politiikkaan!).

Ja mitä löydämme kun seuraamme jäljiä sylttytehtaalle?

Vihreät toimittajien suosikkipuolue


Kukapa olisi uskonut?

Tämä on se syy, miksi Einsteinia laintakseni ;"Hulluutta on se, että tekee samat asiat uudelleen ja uudelleen ja odottaa eri tuloksia." - mikää ei muutu.

Nyt, moni voi kysyä, että onko jo Saarikosken lainauksen perusteella syytä ajatella että taustalla olisi salainen maailmanhallitus?

Siihen en usko, ja sitä teoriaa Fundamentti ei tue. Mutta eräs jo Täydellisen Järjestelmän perustuvanlaatuisia väittämiä on kulminoitunut yhteen sanaan: järjestelmä.

Se, on se joka mahdollistaa sairauden jatkumisen, sillä kasvualusta ns. viraalisille ja bakteerisille agenteille on itse itseään ylläpitävä. Ja kun puhutaan osuvasti vaikkapa edellä mainituista vihreiden arvojen kannattajista, niin tulee hyvinkin puheeksi ns. vapaa radikaali (sen voisi rinnastaa myöskin toiseen homeen sävyyn, eli siniseen, puhtaasti omaa voittoa tavoittelevaan kapitalistiin jonka lobbaus niin rahan kuin äänensä pohjalta on osoitettu kokoomukselle). On se silloin hyvin osuva termi. Miksi? Koska ne ovat kehon tulehdusten syy ja seuraus - noidankehä. Kehon hapettuessa happimolekyyli, jlta puuttuu yksi elektroni, ryöstää elektronin toiselta atomilta. Tämä johtaa valtavaan vapaiden radikaalien tuotantoon - kuin joukko itsekkäitä tyranneja ja narsistiaktivisteja! Sen vastakohtana on holistisesti ja joustavasti, yhtenäisesti ja sisäisesti toimiva keho - valtio. Tällöin kansallinen hyvinvointivaltio tehdessään parannustyötä, toimii kuin antioksidantti, se ei suinkaan tuhoa vapiata radikaaleja vaan tarjoaa heille ja jokaiselle takaisin puuttuvat elektronit!

Kun taas järjestelmä joka on epätäydellinen, on epätäydellinen.

Tässä tapauksessa se koostuu kahdesta näennäisen vastakohtaisesta poliittisesta siivestä, jotka voisivat ehkä tasapainon löytäessään saada aikaan jotain, mutta todellisuudessa kyseinen tasapaino tarkoittaakin aivan muuta, sillä nämä siivet ovat suunniteltu siten, että ne lepattavat mutta eivät voi milloinkaan lentää.

Toisaalta meillä on vasemmalla sairauden ja moraalittomuuksien lietsojia, jotka osoittavat olevansa avarakatseisen liberaaleja jos vaikkapa joku hieroo paskaa naamansaan ja repi raamattuja (mutta ei jos esitetään joulujuhla, ja siellä - Luojan paratkoon - kristillisiä joulunäytelmiä). Unohtamatta heidän päättymätöntä aktivisminarsismiaan, peittelemätöntä ylimielisyyttä ja alentuvaisuuttansa, samalla kun heillä on vielä otsaa sanoa olevansa "kansan asialla".

Toisaalta sitten taas oikealla porvarit, jotka ovat oppineet tulemaan hyvin toimeen edellä mainitun ryhmän kanssa, sillä heidän ennen omineensa kansalliset ja konservatiiviset arvot on kauneusleikattu pois, jolloin jäljelle on jäänyt ahneutta ja sosiaalidarwinistista luonnevikaisuutta ruokkiva, "puhdas", arvovapaa kapitalismi - avoinna kaikille, kunhan vain muistat tehdä voittoa!

Onko tämä liioiltetu kuvaus?

Olenko liian rohkea kun sanon, että tähän ei tarvita edes salaliittoa?

Katsotaan.

Wall Streetin johtajat: Laiton toiminta on tie menestykseen


Miten moraalin on käynyt?Eräs syy tälläiselle on se, että se järjestelmällisesti sallitaan.

Ehkä se kielletään vielä sanoissa, mutta teoissa ei.

Ja kun kyse on järjestelmällisestä sallimuksesta, ovat tällöin jäljet taas menossa kohti sylttytehdasta.

Järjestelmää joka ei toimi.


Elämme nihilistisessä, ja jo kansallisvaltion näkökulmasta rajoja rikkovassa järjestelmässä.

Järjestelmässä, jonka perusfilosofia on nihilismi.

Jo koulussa meille pyritään teroittamaan, että kaikki on vailla merkitystä, mutta osallistumalla kuuliaisesti informaatiobulimiaan, saat tärkeitä tottelevaisuus- ja tietoisuuspisteitä, jotka sitten myöhemmin palkitaan "hyväksi uraksi" sanotulla asiantilalla. Ja tietenkin tämän koulujärjestelmän huipulla puolestaan on melko poliittisesti latautuneita laitoksia nimeltä yliopistot, joiden penkeiltä tulee vihreät toimittajamme - se kaikki voi olla vain sattumaa, eikö totta?

Tehtävätietoisuus, josta joskus olenkin puhunut, on kokolailla tämän käsittämistä; jos sinulla ei ole omaa tehtävää, sinä todennäköisesti ajat jonkun toisen tehtävää. Moderni yhteiskunta kutsuukin sitä nimellä ura. Se on hyvä sana, sillä kun vetojuhdat vetävät kyntöauraa, he "luovat uraa.". Tästä juontuu myöskin Fundamentin terminologian "kapitalistin karja"-termi.


Samalla meillä on omassa kollektiivisessa piilotajunnassamme taakka.

Taakka jota ei hoideta, vaan jota suoranaisesti lypsetään, ja ryöstöviljellään.

Suomi — heikkoitsetuntoisten maa


Tämä kirjoitus kuvaa sen niin hyvin, ettei minulla ole siihen mitään lisättävää.

Mutta parannuksen tuo Täydellinen Järjestelmä.

"Aloita ensin itsestäsi, sitten lähimmäisestäsi ja sitten kansastasi."

Järjestelmä jossa olemme kaoottisessa sodassa, yllytettyinä toinen toistamme vastaan, on ensin asetettava happinaamari omille kasvoille ja sitten lähdettävä vastaan muita samassa jamassa olevia.

Lopulta kansallinen, kollektiivinen heikko itsetunto kääntyy terveeksi omanarvontunteeksi, siitä kuka on ja siitä että saa olla osana kansaa joka herättää ja ansaitsee kunnioituksen.

Mutta sitä ennen meidän on valittava joko:

Pascal sanoi että kapitalismi on uskomus että ahneiden etu olisi jokaisen etu (ihan kuten feminismin pitäisi olla "myös miesten etu"). Yrjö Kallinen puolestaan sanoi että se on sotaa rauhan aikana, ja minä olen jo pitkään sanonut - että se on arvovapaajärjestelmä, jonka ainoa mahdollinen "arvo" on se että tuotetaan rahaa. Se on internationalisteille ja psykopaattisille persoonille erittäin toimiva käyttöliittymä. Jokainen voi asettua sen riistettäväksi ja keneltäkään ei kysytä mitään vakaumusta tai tunnustusta sen noudattamiseen paitsi susimaisen vainun saalistaa.TaiNyt, kuva on arkistokuva vuosikymmenten takaa, ja siinä on sisäsiittoinen perhe (allekirjoittanut puolestaan suunnitteli ko. motivaatiotaulun teksteineen, kiitos oikein paljon). Ulkoisesti hieman vammaisia muistuttavat kuvan henkilöt ovat siis esimerkkitapaus siitä mihin punavihreä sairaudenlietsonta on johtanut ihmiset aiemmin (he siis lähinnä noudattivat samoja "vapauksia", joita nämä nyt ajavat läpi), ja varoitus siitä mihin se tulee johtamaan heidät - MEIDÄT, yhä uudestaan (HUOM. Kuva ei ole vammaisia vastaan, päinvastoin Täydellinen Järjestelmä kannattaa kansallista hyvinvointilvaltiota jossa kaikkein heikoimmista pidetään huoli, mutta vastustaa kiivaasti sitä että sen kustannuksella pyritään levittämään sairauden iljettävimpiä muotoja ja nihilististä mädätystä).

Mistäkö on kyse?

"Lähisukulaisten välisen seksin kielto tarpeeton"

Vihreät nuoret: Vapaata seksiä kaikille?


Eräs mikä näiden luonnonvastaisten sairaudenlietsojien lempiteema on, on se, että hyvät asiat ja arvot, kuten rakkaus ja laupeus lähimmäistään kohtaan rinnastetaan perversioihin ynnä muihin lieveilmiöihin - eikä vain niiden puoltamiseen, vaan niiden promotoimiseen!

Otetaan esimerkki suoraan ed.mainitusta blogitekstistä:


3) Miksi puhumme näin ällöttävistä asioista?

Otetaan asia kerrallaan:

a) Insestillä ei, toisin kuin Jussi antaa ymmärtää, tässä tarkoiteta alaikäisen hyväksikäyttöä, vaan esim. kahden täysikäisen sisaruksen rakkautta toisiaan kohtaan. (Vaikka Hakko sekoittaakin pakkaa puhuessaan samaan aikaan turvaikärajojen alentamisesta.)

b) Turvaikärajojen alentaminen on vaikea kysymys, eikä minulla ole siihen paljoa sanottavaa, muuta kuin että kaikkien ikärajojen (seksistä päihteisiin ja äänestysikärajaan) pitäisi mielestäni olla jotain 15-16 ikävuoden luokkaa. Itse ymmärrän kyllä varsin hyvin turvaikärajojen tarpeuden, vaikka kyllä nitä voisi alentaa, samoin kuin täysikäisyyden rajaa, tosiaan jonnekin 15 vuoden tietämille. Se koskisi luonnollisesti myös kaikkea seksiä ja pornoa.

c) Eläimiin sekaantuminen on marginaalinen asia, mutta niissä tapauksissa kun sitä tapahtuu, niin täytyy erottaa sellaiset tapaukset, joissa eläin ei ole kärsinyt, niistä, joissa eläin on kärsinyt. Jos on, niin kyse on toki eläinrääkkäyksestä. Pääsyy tabulle on kuitenkin se, että ajatus (jopa ei-uhrittomasta) eläinseksistä ällöttää monia ihmisiä. Ottaen huomioon miten paljon eläimiä tapetaan, kidutetaan ja alistetaan nykymaailmassa, niin on minusta aika kaksinaismoralistista kauhistella eläinseksiä suurimpana syntinä. Jos joku harrastaa seksiä eläimen kanssa ilman että aihettaa tälle suoranaista fyysistä kipua, niin mikä minä olen sitä kieltämään. Ja seksiäkin on monenlaista. Onko esimerkiksi lemikkikissan haliminen tai suukottelu "eläimiin sekaantumista"? Pitäisikö se kieltää laissa? Missä kulkee raja?

Mielestäni raja on hyvin selvä: jos eläimelle aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä, oli kyseessä sitten väkivaltainen seksi tai vaikka kepillä lyöminen, niin kyseessä on eläinoikeusrikos. Kyllä eläin, varsinkin nisäkäs, kuten ihminenkin, antaa ymmärtää kun sitä sattuu.

Säälin niitä, joita kiinnostaa muiden ihmisten (ja eläinten) harmiton yksityiselämä niin paljon että rupeavat siitä vouhkoamaan. Harvalla näistä ihmisistä on vaikeuksia mm. syödä tai tappaa eläimiä - mutta niiden liiallinen rakastaminen koetaan ongelmaksi. Hah! Siksipä väitänkin, näin kasvissyöjänä, että eläinsuojelullinen näkökulma on usein aika tuulesta temmattu.

(Olisipa kiva muuten tietää, että mitä sadomasokistisesti suuntautuneet zoofiilit ovat mieltä siitä, että he eivät saa "rakastaa eläintään" antamalla tälle piiskaa).

Ja miten niin porttiteoria pitää paikkansa?

Ainoa mitä me voimme todeta, on se että massakontrolli jota on suoritettu niin yltiöindividualistisen liberalismin sekä poliittisesti korrektin perverssin päiväunelmoinnin tasollla, on osoittanut ne kaikki hälytysmerkit ja varoituspuheet itsestään todeksi. 

Jos aikaisemmin homojen harjoittamaan elämäntapaa ja sen jopa kirkollista siunausta puolusteltiin sillä, että "saahan. aikuiset tehdä mitä haluavat".

Jolloin auki jäi kysymys, että onhan veli ja siskokin aikuisia, jos ovat vain täysi-ikäisiä joten eikö tuolla logiikalla myös insesti olisi ok?

No, rappioarvojen airuet, punakan vihreät moraalisen selkärangan mädättäjäbakteerit kuhisevat kuin avoimena märkivässä haavassa, ja puolustavat estotonta parafilioiden juhlaa, ja he eivät vain tyydy elämään vaatimuksiensa ristiriitaisuuksien aiheuttamassa älyllisessä epärehellisyydessä (hyväksyn aikuisten homojen seksin ja liiton, mutta en aikuisten sukulaisten) ja hyväksyvät nyt
että seksi on koko perheen (mukaan lukien lemmikit) hommaa.

Tätä voisi luulla parodiaksi. Mutta se ei ole.

Was it overlooked in front of all our faces?
Now, all the mistakes and secrets
Cannot be erased
PS. Tämä mätäkuun, mätiä käsittelevä, teksti on edelleenkin ns. kesäloman säästöliekkisarjaa. Joten Fundamentti palannee siinä "syssymmällä" taas paremmin ja säännöllisemmin käsitelemään kaikkea yhteiskunnallista maan ja taivaan väliltä. Joten, ei pidä innostua vielä liikaa vaan nauttia kesästä (asiantilasta huolimatta), mutta ei pidä myöskään langeta synkkyyteen ja luulla että Fundamentti olisi huutavan ääni korvessa, joka olisi vaiennut - se ei ole!

Ei kommentteja: