keskiviikko 2. tammikuuta 2013

Ummaya "Mimosan Hipiä" Abu-Hanna


 "Lottovoitto jäi lunastamatta"


Umayya Abu-Hanna on nainen joka on muuttanut Hollantiin, sillä Suomi ei ole hänelle kyllin hyvä maa.

EI pidä luulla ettenkö olisi tietoinen tästä naisesta, sillä olen lukenut erään hänen kirjansa, mutta koska en muista siitä enää käytännössä mitään, olen luultavasti rasisti, sillä hänen kirjastaan kaikki tykkäävät automaattisesti, ja vain rasisti voi olla tykkäämättä hänestä, ja hänen kirjastaan.

Tämä täti änkesi itsensä 30 vuotta sitten Suomeen, ja lähti täältä Hollantiin, sillä täällä ei ymmärretä minkälainen lahja maailmalle Umayya on.

Seuraavassa ei olekaan kirja-arvostelua, vaan katsaus hänen kirjoituksiinsa, joita saattaisi moni luulla suvaitsevaisen itseironiseksi pakinoinniksi, mutta valitettavasti siitä ei ole kyse.

A-H on siis suvaitsevainen, sillä hän suhtatuu lauhkeasti ja kunnioituksella myös niihin ihmisiin jotka ovat erilaisia ja joilla on erilaiset mielipiteet. Kuten vaikkapa vanhuksiin:

"Mum­mo ei ol­lut mie­len­vi­kai­nen ei­kä kän­nis­sä, vaan ai­van ta­val­li­nen van­ha ih­mi­nen, jon­ka oli­si voi­nut pie­nel­lä tö­näi­syl­lä työn­tää met­ron al­le."

Huomaa että hänen suvaitsevaisuutensa ei missään nimessä kumpua eturyhmään (tästä lisää myöhemmin) kuulumisesta, vaan aidosta ja pyyteettömästä hyvästä tahdosta ja suoranaisesta pulputtavasta rakkaudesta ihmiskuntaa ja sen jokaista jäsentä kohtaan.

A-H myös ajattelee filosofisen terävästi peruskysymyksiä:

"Hollannissa rajoja ei piirretä niin selvästi. Leikkipuistojen hiekkalaatikkoihinkaan ei rakenneta reunuksia. Ravintoloissa on lapsia, sateella ei käytetä sadevaatteita, vanhat ja nuoret käyvät samoissa paikoissa."

Tämä on ominaan kertomaan paljon asioita viherpunaisen, naisen logiikalla varustetun liberaalin ajatusmaailmasta.

On jotenkin hienoa kapinoida käytännöllisyyttä vastaan olemalla sateessa ilman sadeasuja?

Lapset ja aikuiset ravintoloissa? On tietty syy miksi aikuiset ja lapset eivät voi tehdä täysin samoja asioita, jo ihan kehityspsykologisista syistä.

Maahanmuuttokriittisyys on syiltään käytännöllistä.

Kansallisvaltio on myös - se on luonnollinen tapa kokoontua, vaikka yksilöllisiä eroja olisikin.

Joka sanoo että kansallisvaltio on keinotekoinen, joutuu myöntämään että kansallisvaltion tuhoaminen on vielä keinotekoisempi (kansanmurha, hajota ja hallitse, kansallinen korruptio ja sukupuuttoon tapattaminen) projekti.

Mutta nämä viherpunaiset omaavat oudon pseudologiikan, eräänlaisen narsistisen ja irrationaalisen suivaantumisen logiikan, jossa esim. feministit sanovat että kaikki naisten ja feministien kritisoiminen on "naisvihaa", mokuttajat sanovat että maahanmuuttokritiikki puolestaan on "rasismia", toisin sanoen kaikki arvostelu oli se aiheellista tai ei, on vain ilkeyttä, sillä tosiasioita ei tarvitse ottaa huomioon?

Sellainen logiikka on varman tuhon logiikkaa, jossa kieltäydytään ymmärtämästä perustavanlaatuista syyn ja seurauksen lakia, aivan kuten mikä tahansa 5 vuotias joka kiukuttelee sitä että todellisuus sotii hänen "olen maailmannapa"-kuviltemaa vastaan.

"Juh­lis­sa mi­nul­la on hal­pa hu­vi: odo­tan, kun­nes vie­rail­la on suu täyn­nä vii­niä. Sit­ten ky­syn: "Ar­vat­kaa, mi­ten me Suo­mes­sa kut­sum­me Geert Wil­der­sin kal­tai­sia ih­mi­siä?" Pi­dän tauon. "Maa­han­muut­tok­riit­ti­sik­si!"
Nau­run voi­mas­ta vii­ni purs­kah­taa ih­mis­ten suus­ta. Se tun­tuu mi­nus­ta va­paut­ta­val­ta, kos­ka se ker­too, et­tä en ole ol­lut hul­lu, en ole yk­sin. "

Se, jos saat kannatusta muiden hullujen joukossa, ei tarkoita ettet itse ole sellainen.

Internationalistit ja kantaväestöä hinnalla millä hyvällä vihaavat tahot lienevät kaikkialla samanlaisia, tällöin heidän poliittinen koulutuksensa edellyttää että maahanmuuttokriitikko on automaattisesti rasisti.

"Suo­ma­lai­nen yh­teis­kun­ta on muut­tu­nut. Se sal­lii siir­to­lais­ten suh­teen sel­lais­ta hen­kis­tä vä­ki­val­taa, jo­ta se ei mis­sään ni­mes­sä sal­li­si nais­ten, ruot­sin­kie­lis­ten, juu­ta­lais­ten, vam­mais­ten tai sek­suaa­li­vä­hem­mis­tö­jen suh­teen. Suo­mes­sa ra­sis­mis­ta on tul­lut älyl­lis­tä osal­lis­tu­mis­ta de­mo­kraat­ti­seen yh­teis­kun­taan."

Tässä on tavanomainen merkki aivopesusta - naiset ja maahanmuuttajat sekä vähemmistöt nähdään yhtenä ainoana ryhmänä, mitä ne eivät ole.

Naiset edustavat 50% ihmiskunnasta, joten he eivät ole mikään vähemmistö, eikä sukupuoli oli yhtä kuin kansallisuus, tai muu etninen tausta.

Samaan aikaan viholliseksi tehdään suomea puhuva enemmistö, jonka iho on vaalea ja jonka sukupuolena on mies.

Entä minkälaista on tämä henkinen väkivalta?

Jussi Halla-ahon sanottiin harjoittaneen sitä tuota A-H nimistä marttyyrirouvaa kohtaan.

Kyse oli tästä klassisesta naisten turhamaisuuspelistä/ vainoharhaisuudesta, jossa siis mies vihaa naista jos ei kiinnitä häneen huomiota ja suutele maata tämän jalkojen alla, mutta jos mies taas kiinnittää naiseen huomiota, ja suutelee maata tämän jalkojen alla, on mies ällöttävä vässykkä ja pervo kuolaaja. Tähän peliin saatiin kuitenkin oivallinen lisätynky, kun kyseessä oli arabinainen, jolla oli adoptoitu afrikkalainen maskotti jolla voi kerätä suvaitsevaisuuspojoja lapsi

"Tä­mä ta­sa-ar­voi­suus syn­tyy sii­tä, et­tä eri­lai­set ih­mi­set – köy­hät, rik­kaat, maa­lai­set, työt­tö­mät ja mil­jo­nää­rit – näyt­täy­ty­vät yh­teis­kun­nal­li­ses­ti sa­man­ko­koi­si­na. Fyy­si­sen työn te­ki­jät ei­vät ole kat­ke­ria. Tääl­lä jo­kai­nen pi­tää it­ses­tään sel­vä­nä, et­tä on kun­nioi­tuk­sen­sa an­sain­nut.

Suo­ma­lai­nen yh­teis­kun­ta taas läh­tee sii­tä, et­tä eri­lai­suus on au­to­maat­ti­ses­ti hie­rark­kis­ta. Tä­mä syn­nyt­tää her­ra­vi­haa, Hel­sin­ki-ka­teut­ta ja kat­ke­ruut­ta ul­ko­maa­lai­sia koh­taan. Suo­mes­sa aja­tel­laan, et­tä eri­lai­suut­ta vas­taan pi­tää tais­tel­la, kos­ka eri­lai­suus luo eri-ar­voi­suut­ta. Ta­sa-ar­vo taas syn­tyy sa­man­lai­suu­des­ta."

Tässä olen jotakuinkin samoilla linjoilla. Mutta tälläiseen emme ole saaneet, emmekä saa ajattelutavan muutosta elitisteistä, olivat ne sitten oikeistolaisia kapitalisteja jotka nauttivat rahasta ja vallasta, tai vasemmistolaisia, ensimmäisen rakkautensa unohtaneita (työväenliike) internationalistisia elitistejä joiden mielestä tavallisen kansalaisen paikka on kyykyssä - ellei sitten kuulu heihin, tai ole heidän hännystelevä puudelinsa.

Ei, vain ja ainoastaan kansallisvaltiokeskeinen yhteiskunnan uudistaminen, alhaalta ylöspäin rakentuva yhteiskunta, jossa kansalainen on se mitä kansalaisen nimityksellä tarkoitetaan: ei alamainen, vaan autonominen osa suurta kansallisvaltion kokonaisuutta!

Kansallisvaltio ei estä erilaisuutta, mutta se ei siedä hajottavia elementtejä. Se ei myöskään tasapäistä kuten viherpunaiset tahot, mutta se kunnioittaa omaa kansalaistaan toisin kuin oikeistolainen kapitalisti.

"Tässä ohuttukkaisten maassa hän on erottunut aina muista. Isotukkainen palestiinalainen, joka puhuu vuolaasti ja kärjistää sanottavansa niin, että suututtaa väistämättä osan kuulijoista."

Aitona suvaitsevaisena A-H osoittaa, että vain valkoisten on mahdollista olla rasisteja, kun taas tyypitykset pohjoismaisesta hiusvahvuudesta ovat ok ja normaalia observointia.

Muuten tässä on kyse samasta kuin aiemminkin: narsistinen huomiohuoraus ja provosoiva, muista piittaamaton tapa "kommunikoida" toisten kanssa ei tietenkään voi vaikuttaa nuivaan suhtautumiseen, vaan pitäisihän nyt muiden ymmärtää että kyseessä on itsenäinen, vahva nainen joka on vielä maahanmuutttajakin!

"En tiedä edes, mitä kiitos on hollanniksi. Puhun joka paikassa englantia. I don't give a shit. Olen omassa maailmassani."

Luultavasti on hirveän väärin sanottu maahanmuuttokriitikoilta, kun he pitävät mamuja röyhkeinä ja sopeutumiskyvyöttöminä ja haluttomina?

Ehkä Hollannissa nousussa olevat maahanmuuttokriitikot vihdoinkin rauhoittuvat, ja tulevat järkiinsä, kun nyt tajuavat että miten hyvä asia maahanmuutto oikein on!

"Kirjoituksessaan Abu-Hanna toivoo, että Suomi ottaisi kuitenkin mallia Hollannilta.

- Viiden vuoden kuluttua Suomi juhlii satavuotista itsenäisyyttään. Olisipa meillä silloin suomalaisuudesta tarina, joka hengittää ja vastaanottaa! "

Luulenpa että meillä täällä ei riitä ilmaa sinulle, ja meille. Mutta toivotaan ettei sinun tarvitse tulla tänne takaisin, ja että Hollannissa ymmärretään että maa on perustettu sinua varten,
ettet taas joutuisi lähteä etsimään arvoistasi maata.

Ei kommentteja: