torstai 20. toukokuuta 2010

Contra Zeitgeist: Kommunismi 2.0

"When the wind blows
(The winds of truth are blowing now)
And the cradle falls....down

Their poison fingers that wrote the poison lines
Their poison lingers
What a tragedy when their fingers are removed

Where the slime live

Their burning dogma
Introducing to our mind - lies
They plot for the total control of the morals"
Eikö ketään toista hämää että tämä; "Zeitgeist-liike kiistää olevansa aatteellinen, uskonnollinen tai taloudellisesti sitoutunut järjestö, jonka tähtäimessä on parempi elämänlaatu ja tasa-arvo."
- Epäilyttävää miten on mahdollista, että se on “liike”? Eikö sen pitänytkään olla luokaton, vapaa ja utopistinen liike?

Kyseessä ei ole mikään muu kuin opportunistinen, järjestäytynyt, liike jolla on agenda - mutta se hyödyttää suosittuja salaliittoteorioita ja jokaisen tunnistamia globaaleja ongelmia, joiden esiinnostamista se käyttää hyväkseen oman agendansa kuljettamiseen.

Jos nyt vallitsevat kapitalismin sudet, ei Zeitgeist-liike ole kuin hyeenoiden lauma odottamassa omaa tilaisuuttaan. Aivan kuten aikaisempina vallankumouksen ja murroksen vuosina sitä tekivät kommunistit joiden punaväri ei ollut sosialismista, vaan vuodatetusta verestä jonka sen viettelemät massat vuodattivat noustessaan milloin aikaisempia sortajiaan vastaan, milloin huvin vuoksi ja milloin puhtaasta eläimellisestä tuhoamisvimmasta.

He eivät tee sitä syväluotaavaa, herättävää muutosta josta jo Yrjö Kallinen puhui. Katso erinomainen dokumentti täältä

He vetoavat näihin massoihin edellä kerrotuilla keinoilla.

Voisi tiivistää ettei Zeitgeist-liike ole muu kuin Kommunismi 2.0, se on uudelleenpakattu ja modifioitu versio kommunismista mikä puolestaan on eräänlainen (marxilaisen) sosialismin sovellutus, mikä puolestaan on variaatio hegeliläisestä (esi-)panenteistisesta sosialismista (joten voidaan sanoa että Täydellinen Järjestelmä on restoroivakin liike).

Väitän että kyseessä ei ole sen enempää kuin alati järjestäytyvä liike, joka on jo nähty tämän maan päällä. Sen sovellutus sosialismista on post-kommunistinen, tai kommunismin 2.0 versio.

On tietysti totta että yhteisiä tavoitteita ja ohjelmia on mitä tulee Täydelliseen Järjestelmään (minä ja P. Joseph olemme samaa mieltä "salaisista yhdistyksistä", sillä en pidä niitä relevantteina lainkaan, vaan korkeintaan vahingollisen ja vajavaisen epätäydellisen järjestelmän sivutuotteina - jotka sen korjaamisen myötä katoavat aivan kuten haaskat poistuvat kun raato on korjattu pois), mutta erotukset ovat myöskin merkittäviä.

- "Tämä on globaali kansanliike, joka tähtää uuteen sosiaalijärjestelmään, jossa valtiolliset, uskonnolliset ja taloudelliset rajat poistetaan. Tavoitteena on maailmanlaajuinen yhtenäisyys, jonka myötä kaikki voisivat paremmin, kertovat Zeitgeist-aktiivit Michel Ben-David ja Eetu Karioja.
- Kaiken lähtökohtana on tieto maapallon luonnonvaroista ja niiden tasapuolinen jakaminen. Tällä hetkellä osa maapallon väestä elää yltäkylläisyydessä ja osa äärimmäisessä kurjuudessa. Me lähdemme siitä, että esimerkiksi uskonnot luovat vastakkainasettelua - me vastaan muut ja tämä on yksi este tasapuolisuudelle.
Ihminen on aikojen kuluessa oppinut, että turvallisuudesta huolehtiminen ja omien elinolojen parantaminen tarkoittavat käytännössä sitä, että jokainen huolehtii itsestään vaikka muiden kustannuksella. Zeitgeist-liikkeen ajattelun mukaan nyt pitäisi siis luottaa lähimmäiseen, eli siihen, että kaikki ovat valmiita jakamaan yhteistä omaisuutta."

Täydellinen Järjestelmä kannattaa hyvinvointikansallisvaltiota. Sen mottona on:  
“Aloita ensin itsestäsi, sitten kodistasi ja maastasi”. (Ja jotta voisit aloittaa itsestäsi, on sinun tukenasi oma kansasi, oma valtiosi!)
Tämä jo siitä käytännön syystä johtuen että se on todennäköisempää. Emme voi milloinkaan vaikuttaa täysin rajojemme ulkopuolelle, oli kyse yksilöstä tai valtiosta. Seurauksena on muuten konflikti, mutta kun rajat ovat terveet on terve kommunikoiminen ja vaihdot täten mahdollisia. Rajojen synty puolestaan on luonnollinen, psykologia tuntee ihmisen kohdalla kolmenlaisia rajoja: ne joissa on reikiä ja jotka ovat ohuet (ilmenee herkkänahkaisuutena) ja ne jotka ovat jäykät (paksunahkaisuus) ja lisäksi sitten terveet rajat jotka ovat joustavia: Englanniksi aiheesta. - Muutoin rajallisia järjestelmiä esiintyy on aina solutasolta alkaen luonnossa, ollen osana suurempaa kokonaisuutta. Tämä on salaisuus järjestelmissä.

Kuinka Zeitgeistin tapauksessa siis toimitaan? Rajojen hävittäminen merkitsisi tällöin joko suoraa kommunismin jatkamista, jolloin persoonalliset, henkilökohtaiset rajat hävitetään sulauttamalla yksilö massakontrollin avulla kollektiiviin. Kun taas toinen vaihtoehto on äärivasemmistolainen, eli anarkistinen paluu barbariaan jossa jokaisella on rajat mutta valtiota edustavat rajat hävitetään jolloin ollaan näiden materialistien kannalta "luonnollisessa tilassa". Tällöin päämäärä on sama johon (shokki-)kapitalistit meitä ajavat, eli jälleen valtion kadottaminen ja siirtyminen libertanismiin. Molemmat ovat materialistisen filosofian darwinistisia utopioita.

Eräs Täydellisen Järjestelmän teoria on se, että luonnossa esiintyvät ilmiöt näkyvät niin pienessä kuin suuressa. Täydellinen Järjestelmä kannattaa vapaiden yksilöiden kansalaisyhteiskuntaa - paino jokaisella määreellä, sillä yhteiskunta on siten rajattu systeemi, mikä merkitsisi sitä ettei esim. kapitalistiset tahot pääse kulkemaan enää vapaamatkustajina vaan heidän on osallistuttava yhteiskuntaan joka on ainoa heidän liiketoimintansa edellytys. Tämä myöskin mahdollistaa Täydellisen Järjestelmän huolenpidon luonnosta josta kaikki tuotantomme edellytykset on. Kun uusiutuvat luonnonvarat pidetään kunnossa, se merkitsee sitä ettei niukkuusmentaliteettiin perustuva kapitalistien säännöstely enää toimi niin hyvin. Samoin, valtiollinen järjestelmä pitää huolen myöskin reguloinnista. Kapitalismin Korrektoinnin ohjelman avulla voimme pitää huolen siitä, että luonnonmukaiset maatalouden tuotantolaitokset saadaan pidettyä hyvällä polulla - tämä merkitsee käytännössä siirtymistä luomua tukevaan maataloustuotantoon, jonka tukemiseksi otetaan markkinatalous. Miten tämä onnistuu, on niin että korrektoidussa kapitalismissa markkinavoimia voidaan käyttää edukseen. Tällä hetkellä sekin on nurinpäin, kun ostat luomutuotteita niin silti tuet ei-luomutoimintaa eli tilaa joka tuottaa myöskin ei-luomua. Täydellisen Järjestelmän tähän tuoma ratkaisu on merkittävä: se tukee samalla kotimaista tuotantoa, ja kun mahdollisimman iso osa siitä on luomua, se tuo myöskin hinnat alas markkinatalouden avulla, tällöin luomutuotteet eivät enää ole ylellisyystuotteita kuten nyt, vaan koko kansan saatavilla olevia tuotteita!

Niin mikä voisi olla siitä näkökulmasta dystopia? Seuraavana aiheena jota olen ajatellut käsitellä on eräs sitä havainnollistava ilmiö, eli Kreikkakysymys. Suomi on mukana EU:ssa jossa sen rajoissa on aukkoja, tästä syystä se joutuu maksumieheksi. Zeitgeist veisi ne kokonaan pois! Sen liike on vaarallinen sillä se ajanmyötä ja levitessään kansalaisiin alkaa luomaan entisestään rakoja rajoihin, mikä puolestaan johtaa entisestään siihen että kansasta tulee hajotettu ja hallittu, tämä ei ole koskaan voimallisen valtion tie vaan jo muinaiset roomalaiset levittivät hävitystään tällä tavoin.

Miksi Winston Churchill puhui "kansainvälisestä juutalaisesta" siinä missä natsitkin? Koska se oli aikansa ilmiö joka oli saanut juutalaisen leiman, ilman että kyseessä olisi olleet (muuta kuin natsipropagandan mukaan) juutalaiset. Se johtui siitä että Siionistit jotka olivat kansallisen järjestelmän puolella (he jopa auttoivat natseja alkuvaiheessa!) sekä sitten ei-siionistiset juutalaiset jotka tukivat kaikkea kansainvälistä. Tästä syystä myöskin kommunismi johon kuului paljon juutalaisia näytti niin "juutalaiselta keksinnöltä" koska se veti niin paljon puoleensa yhteinäistä ryhmää joka oli levittynyt eri kansallisuuksien sekaan - vastapainona se ryhmä joka halusi vetäytyä omaan valtioon.  Se tapahtui aikana joka kummallisesti muistutti meidän aikaamme, ja se päättyi toiseen maailmansotaan. Samoin tuona aikana hallitsi nihilistisen post-valistusajan mukainen trendi joka näkyi vallitsevissa sosialismeissa: ihmisestä tuli eläin, tai jopa esine. Sen mahdollisti arvovapaa materialistisen hengen järjestelmä, joka silti ei onnistunut kitkemään pois ihmisen tutkittua perustarvetta joka on hänen ydinolemuksensa, eli hengellisyyttä. Täydellinen Järjestelmä silti muistaa aloittaa perustarpeiden hoitamisesta, mikä taas hoituu sosiaalisen hyvinvointikansallisvaltion avulla. Esim. tämän seikan kanssa olen täysin samoilla linjoilla: "Tarkoituksenamme on haastaa yhteiskunta muutokseen kysymällä muun muassa se, miksi voitontavoittelu on ihmisarvoista elämää tärkeämpi asia?"

(Kuvassa Abraham Maslowin tarvehierarkinen pyramidi, Täydellinen Järjestelmä kattaa nämä kaikki osa-alueet)


Zeitgeist-liike ilmoittaa, että se pitää uskontoa vastaikkainasettelevana, siinä missä kommunistit pitivät sitä kansan ooppiumina ja Lenin uskoi että nälänhätä ja joukkokuolemat olivat hyväksi koska ne ajoivat eteenpäin kehitystä, lisäsivät epäuskoa Jumalaan ja uskoa kommunismiin. Olikin vain loogista, että uskonnon valtarakenteena kieltänyt Neuvostoliitto käytti propagandassaan niin rauhaa symboloivia kyyhkysiä kuin pahuutta symboloivia sarvipäitä, se myöskin lauluja joissa aurinkoinen isä Stalin suojasi puna-armeijaa joka hyökkäsi mm. Suomeen, samoin kun se teki johtohahmoistaa ikoneita joille vannoa uskollisuuttaan ja jumaloivaa alamaisuuttansa. Myös kommunismin ideana oli häivyttää kansainvälisesti rajat ja saavuttaa utopia, samoin täsmälleen samaa agendaa ajaa niin puhemies Peter Joseph Stalin, kuin loput tuosta epäpyhästä kolminaisuudesta eli  Jacque "Anus-Projekti" Fresconja Dorothy M. Murdockin kuvista muovataan tuon liikkeen kolminaisuus? Tämä kaikki johtuu yksin siitä että ihminen yrittää vaikuttaa alueeseen joka ei ole hänen aluettaan, tällöin luonnevikaiset jumalakompleksiset, itsekäät tyrannit hinkuvat kansan kustannuksella jumalaksi Jumalan paikalle. Täydellinen Järjestelmä tiedostaa että siinä missä nyt vallitseva 100% materialistinen ja arvovapaa (nihilismi) järjestelmä eli kapitalismi pitää yllä lähes satanistista talousjärjestelmää ja maailmantilaa, ei myöskään Zeitgeist-liike pysty huijaamaan - siinä missä kapitalismin kannattajat pukevat sutensa lampaantaljaan, pukevat kommunistit ja zeitgeistilaiset oman hyeenansa lampaantaljaan. Ongelma ei ratkea sillä materialismin "hengellä" joka molemmissa vallitsee. Yrjö Kallisen mainitsema herääminen lähtee syvemmältä tasolta. Summa Summarum: Zeitgeistin uskonnonvapaus on sitä, ettei mitään uskontoa sallita - eikö se ole yksi suuri vastakkainasettelu joka sortaa miljardien ihmisten yksilönvapautta?!

Itse kuvaisin Täydellisen Järjestelmän uskonvapautta seuraavalla lainauksella - ja pienellä ajattelulla huomaa että Lutherin kovat sanat uskonnollisia hallitsijoita kohtaan pätevät myöskin toiseen järjestäytyneen jumalanolemassaolon kannanoton ryhmään eli kieltäjiin:

"Tästä näemme, kuinka järjettömiä ovat ne piispat ja hallitusmiehet, jotka harhaoppisia ja jumalattomia väkisin uskoon pakottavat ja surmaavat ja polttavat ne, jotka eivät annan itseään pakottaa. He ovat ottaneet vallan, jonka Jumala tahtoo yksin oikeudekseen pidättää. He käyttävät pakkoa siinä, missä ketään ei voida pakottaa ja vaativat sellaista, jota he itse eikä kukaan ihminen voi saada aikaan. Mutta tekemällä näin he osoittavat, että he eivät ymmärrä ollenkaan Kristusta eikä hänen sanaansa eivätkä näe, mitä Mooses tässä opettaa. Sillä näin he tekevät kristillisyydestä jonkunlaisen ulkonaisen naamarin, niin että he luulevat niitten olevan uskovaisia, jotka rangaistuksen pelosta tai häpeästä ulkonaisesti tunnustavat Kristuksen nimeä. He eivät huomaa, että tämä on yksinään hengen asia, täydellisesti vapaa kaikista ihmisistä. Ja niin on heidän pakko antaa se miekan ja tuomarin käsiin. Sillä kaikki ulkonainen laki ja uskonto tarvitsee välttämättömästi julkisia tuomareita, kuten Mooseksen laissa olemme nähneet. Tästä on seurauksena, että sanasta tehdään laki, uskosta työt, totuudesta ulkonainen muoto, ja siksi on vihdoin pakko käyttää miekkaakin.”

- Martti Luther

"What a sight
As their kingdom comes tumbling down
We burn - the ones with contrite souls be gone!

Long gone are the filthy liars
Long gone are their filthy lies
I know they'll come again some day
Where the slime live and how the slime gets washed away"

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

http://koti.phnet.fi/petripaavola/zeitgeist_elokuva.html

Tuolla sivulla on mielenkiintoinen kirjoitus, jossa on aika vahvasti kumottu Zeitgeist elokuvan väitteet Raamatusta.

Itseohjautuva mies kirjoitti...

Mua hämää ja paljon.

Kävin just Zeitgeist leffan ensi-illassa enbkä digannut alkuunkaan. En elokuvallisesti enkä ideologisesti. Siis ensinnäkin elokuvassa ei esiintynyt Martin Luther King Jr :( vaikka trailerissa oli pitkä pätkä se puheesta. Lisäks koko spektaakkeli oli sekava kokoelma haastatteluja kourallisesta ihmisestä jotka kuten jo sanoit loppupeleissä puffassa melko tuttua versiota keskitetystä ns. "kansanvallasta" eli kommunismia johon oli lisätty ripaus ekouskisten hurmiota ja tietoturvasta piittaamattomien ohjelmoijien teknokrattisia utopioita. Vain Al Gore puuttui. Jacque Fresco for president? Ei kiitos! Itse asiassa en kaipaa minkäänlaista presidenttiä tai komissiota. Vähintään naiveja noi Zeitgeistien kelat tai suorastaan vaarallisia semmoisia. Mut ei läheskään yhtä keskenkasvuista kuin suomen nykyinen poliittinen järjestelmä. Mut se ei kuitenkaan saa mua lähtemään mukaan tähän huuhaahan. Fiksuja ajattelijoita venaillessa... Tai itse asiassa niitä ei tarvi venailla koska Noam Chomsky on jo olemassa ja hän loistikin poissaolollaan tästä elokuvasta mut luultavasti hyvästä syystä sillä Fresco luultavasti kaipaa Chomskya yhtä paljon kuin Neuvostoliitto kaipasi anarkisteja.

XeimA kirjoitti...

Moro! Ja kiitoksia mielenkiintoisesta kommentistasi. Itse ajattelin kanssa katsoa tuon kyseisen rainan, puhtaasti akateemisesta mielenkiinnosta, mutta ehkä jopa kirjoitan siitä arvostelun tänne - riippuen ajasta jota minulla on tai ei ole, ja siitä näenkö sen tarpeelliseksi.

Ja kiitos myös anolle!